BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                   19 Aralık 2018

 

RODOS’TAKİ MURAT REİS KÜLLİYESİ  YIKILMA AŞAMASINDADIR  VE SON OLARAK KÜLLİYE İÇİNDEKİ ŞEKİP PAŞA TÜRBESİ YOK EDİLMİŞTİR.

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yaklaşık 400 yıl hüküm sürdüğü Rodos’ta Osmanlı-Türk mimarisine ait çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır.

 

Rodos’taki tarihi eserler arasında yıkılma aşamasında olan Murat Reis Külliyesi’nin özel bir önemi vardır . Külliye içerisinde Murat Reis adına yapılan cami, türbe, şadırvan, çeşme,tekke ile içerisinde Osmanlı Döneminde görev yapmış devlet adamları ve Kırım Hanlarına ait türbeleri içeren bir de hazire bulunmaktaydı .

 

Ancak anılan mimari eserler zamanın tahribatı bırakılmış ve yıkılma aşamasındadır. Hazirenin yarısında mezar taşları kırılmıştır.

 

Son olarak hazire içinde bulunan ŞEKİP PAŞA TÜRBESİ onarımına izin verilmeyerek yok edilmiştir.

 

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan kültürel mirasın korunması konusuna sahip çıkmaktayız.

 

Yunanistan Devleti’nden de  Rodos ve İstanköy adalarında Osmanlı-Türk mimari eserlerinin korunması ve  onarılması konusunda, şimdiye değin ihmal edilen özeni  göstermesini  talep ediyoruz.

Çünkü mimari kültür eserler  insanlığın ortak malıdır.

 

Durumu Türk  ve Dünya Kamuoyu’nun dikkatine sunuyoruz.

 

Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

 

PRESS RELEASE                                                                                                                               19 December 2018

 

MURAT REIS COMPLEX IN RHODES IS AT THE STAGE OF COLLAPSE, AND SEKIP PASA TOMB IN THE COMPLEX HAS BEEN DEVASTATED FINALLY.

 

There are many historical artifacts belonging to Ottoman-Turkish architecture in Rhodes where Ottoman Empire reigned approximately for 400 years.

 

Murat Reis Complex, which is at the stage of collapse, is of particular importance among the historical artifacts in Rhodes. In the complex, there are mosque built on behalf of Murat Reis, tomb, sadırvan, fountain, lodge and a burial area consisiting of tombs belonging to statesmen serving in Ottoman Era and to Crimean Khans.

 

However, the said arhictectural works are left for time destruction, and are at the stage of collapse at present. The grave stones in the half part of the burial area have been broken.

 

Finally, SEKIP PASA TOMB, taking place in the burial area, has been devastated by giving no permit to repair.

 

As Association, we are laying claim to protect the cultural heritage descended to us from our ancestors by means of Waqfs in the direction of our sense of belonging to Rhodes and Kos and of our charter.

 

We request Greece to take care to protect and repair the Ottoman-Turkish architectural works in Rhodes and Kos in spite of the fact that it has been neglected up to now. Because, architectural and cultural works are the common property of humanity.

 

We are presenting the situation to the attention of Turkish and World Public Opinion.

 

Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

 

Tamamen ortadan kaldırılmadan önceki son hali.

Şuan ki halinde eserden kalıntıda kalmamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir