BASIN AÇIKLAMASI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          24 Haziran 2019

                                                                                                                                                 

Özet

15 Haziran 2019 günü Slovakya’nın Bratislava kentinde yapılan FUEN(Avrupa Halklar Birliği Federasyonu)  Genel Kurulu’nda “Yunanistan, Rodos Ve İstanköy Adalarında  Yaşamakta Olan Türk Azınlığa Anadillerini Öğrenme Hakkını Vermelidir”kararı oybirliği ile çıktı.

Gereğini blgilerinize arz ederim.

 

Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER) Başkanı

———————————————————–

 

KARAR:

 

YUNANİSTAN, RODOS VE İSTANKÖY ADALARINDA  YAŞAMAKTA OLAN TÜRK AZINLIĞA ANADİLLERİNİ ÖĞRENME HAKKINI VERMELİDİR.

 

Avrupa genelinde dilsel çeşitliliğin ve çok dillilik yaklaşımımın egemen olmasına karşılık, bir Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan  Türk çocuklarının anadilleri Türkçe’yi öğrenme ve anadilde eğitim hakkından mahrum bırakmaya devam ediyor.

 

Yunanistan’ın Rodos ve İstanköy adalarında 1972 yılından sonra   okullarda çift dillilik temelinde Türkçe öğrenme ve eğitim  yasaklanmıştır. Okullarda görev yapan Türk Öğretmenler ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdir.

 

Günümüzde Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler,Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılmaktadır.

 

Diğer yandan Yunan okullarındaki tarih dersleri kitaplarında Türk İmgesi birçok açıdan sorunlu ve olumsuz bir görünümdedir. Türk imgesi, “yağma” ve “katliam” sözcükleri ile eşdeğerdir. Türklerin Greklere yoksulluk, cehalet,yorgunluk, acı, dert, kamçı, falaka  ve ölüm getirdiği konusunda söylemler egemendir.

 

Rodos ve İstanköy’de Türkçe’nin öğretim ve eğitim dilinden dışlanmasında göze çarpan bir diğer sonuç, Türklerin giderek eğitim düzeylerinin düşmesidir. Türkler, ortaokul ve liselerden sınırlı şekilde yararlanabilmekte ve eğitim açısından, Yunanistan genelinin oldukça altına kalmaktadırlar. Eğitim düzeyinin gerilemesi,Türklerin entelektüel düzeyini gerilettiği gibi üst mesleklere  ulaşmasını da olumsuz olarak etkilemiştir. Rodos ve İstanköy’de Türklerin eğitimden gelen doktorluk,mühendislik gibi meslekleri yoktur.

 

FUEN Delegeler Kurulu olarak Yunanistan Devleti’nden aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeye davet ediyoruz.

 

 1.Yunanistan Devleti,bir Avrupa Birliği üyesi olarak, Anayasası’nda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer insan hakları dökümanlarında yer aldığı üzere azınlık hakları dahil insan hakları alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelidir.

 

2.Yunanistan Devleti, Türk çocuklarına çift dillik temelinde Türkçe öğrenim ve eğitim yapan okulların açılması için Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının temsilcileri ile diyalog kurmalıdır.

3.Yunanistan Devleti, Rodos ve İstanköy Türklerinin bir insanlık hakkı olan anadilleri Türkçe’yi öğrenmelerinin önündeki bütün engelleri ivedilikle kaldırmalıdır.

4.Yunanistan Devleti, çift dillik temelinde devlet okulları yanında Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde eğitim yapan özel okulların açılmasına da müsaade etmelidir.

5.Yunanistan Devleti, Yunan okullarında okutulan tarih dersleri kitaplarındaki Türk imgesine ait olumsuz ve ötekileştirici söylemler kaldırmalıdır.

6.Yunanistan Devleti,Rodos ve İstanköy’deki okullarda çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılması konusunda Avrupa Konseyi’nin “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki 1867 (2012) Nihai Versiyon Kararları”nı uygulamalıdır.