BASIN AÇIKLAMASI

 

ÖZET

YUNANİSTAN,BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRENİM  HAKKINI SINIRLIYOR,RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM  HAKKINI  İSE HİÇ VERMİYOR.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 5 Türk azınlık okulunun da kapatılmasını kararlaştırmış bulunuyor.

Yunanistan Resmi Gazetesi’nin 31 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayınlanan kararıyla, Rodop’ta Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli ve Dündarlı köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe’de Zeynelli köyü azınlık ilkokulunun faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından itibaren geçici olarak durdurulmuştur. Bu şekilde Yunanistan’ın,Batı Trakya’da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı  Türk azınlık ilkokulu sayısı 65’e ulaşmıştır.

 

Türkiye, çok az sayıda  öğrenci olsa bile Rum kökenli  Türkiye Vatandaşı  olan  çocukların eğitim-öğretim hakları için okulların açılmasını bir insanlık hakkı görüyor,buna karşı Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor,Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim-öğretim  hakkını hiç vermiyor.

 

Yunanistan’ı,Avrupa Konseyi,Avrupa Birliği,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,Birleşmiş Milletler  ile ve Yunanistan Anayasası’nda azınlıklara sağlanmış  olan kültürel hakların   yerine getirmesini ve Rodos ve İstanköy’de yaşamakta Türkler için çift dillilik temelinde  Türkçe eğitim-öğrenim veren okulların yeniden açılmasını  talep ediyoruz.

 

———————————————————————–

 

YUNANİSTAN,BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN EĞİTİM HAKKINI SINIRLIYOR,RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM  HAKKINI  İSE HİÇ VERMİYOR.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Batı Trakya’da öğrenci sayısının yetersiz olmasını gerekçe göstererek 5 Türk azınlık okulunun da kapatılmasını kararlaştırmış bulunuyor.

Yunanistan Resmi Gazetesi’nin 31 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayınlanan kararıyla, Rodop’ta Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli ve Dündarlı köylerindeki azınlık ilkokulları ve İskeçe’de Zeynelli köyü azınlık ilkokulunun faaliyetlerinin 2019-2020 eğitim yılından itibaren geçici olarak durdurulmuştur.

Bu şekilde Yunanistan’ın,Batı Trakya’da, öğrenci yetersizliği gerekçesiyle kapattığı  Türk azınlık ilkokulu sayısı 65’e ulaşmıştır.

Yunanistan,bu kararıyla kendi mevzuatına da uymamaktadır. Yunanistan’daki mevzuata göre, bir azınlık okulu kapatılırken o okulun encümen heyetinin rızasının alınması gerekmektedir. Üstelik bu işlem herhangi bir plan dahilinde yapılmadığından, eğitime de nitelik bakımından bir katkı sağlamaktan uzaktır.

Türkiye, çok az sayıda  öğrenci olsa bile Rum kökenli  Türkiye Vatandaşı  olan  çocukların eğitim-öğretim hakları için okulların açılmasını bir insanlık hakkı görüyor,buna karşı Yunanistan giderek asimilasyonun bir parçası olarak Batı Trakya Türklerinin eğitim hakkını sınırlıyor,Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim-öğretim hakkını hiç vermiyor.

Günümüzde Rodos ve İstanköy  adalarında  çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğretim veren hiçbir  okul bulunmuyor.

Aslında Rodos ve İstanköy adalarının 1947 yılında Yunanistan’a verilmesinden önce yalnız Rodos’da 10 Türk okulu vardı. Bu tarihten 1972 yılına değin Rodos ve İstanköy’deki okullarda çift dillilik temelinde  Türkçe eğitim-öğrenim yapılmıştı.

Ancak,Rodos ve İstanköy’de çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim veren okullar zamanla kapatılmıştı.

Son olarak Rodos’ta Türkçe öğrenim veren okullardan biri olan Süleymaniye Medresesi’nin adı, 1972 yılında Rodos 13. Şehir İlkokulu olarak değiştirilmiş ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştı. Okullarda görev yapan Türk Öğretmenler ise zorunlu olarak emekli edilmişlerdi.

Günümüzde Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler,Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Kültürel asimilasyon bu şekilde hızlandırılmaktadır.

 

Yunanistan’ı,Avrupa Konseyi,Avrupa Birliği,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,Birleşmiş Milletler  ile ve Yunanistan Anayasası’nda azınlıklıklara sağlanmış  olan kültürel hakların   yerine getirmesini ve Rodos ve İstanköy’de yaşamakta Türkler için çift dillilik temelinde  Türkçe eğitim-öğrenim veren okulların yeniden açılmasını  talep ediyoruz.

 

Pof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER) adına

Başkan

 

PRESS RELEASE

BRIEF

 

GREECE RESTRICTS THE RIGHT OF EDUCATION OF TURKS IN WESTERN THRACE, AND NEVER PRESENTS THE RIGHT OF EDUCATION OF TURKS IN RHODES AND KOS. 

 

Greece’s Ministry of Education has decided to close 5 Turkish minority schools by justifying that the number of students in Western Thrace is inadequate.

 

By means of the decision published in Greece’s Official Journal on the date of 31 July 2019, the activities of minority schools in Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli and Dündarlı Villages in Rodopi and of minority school in Zeynelli Village in Xanthi were ceased temporarily beginning from the academic year 2019-2020. Therefore, the number of Turkish minority schools closed by Greek Government with the reasons of inadequate students in Western Thrace has reached to 65.

 

Turkey considers that opening schools for right of education of children, who are Greek-origin-Turkish citizens, is a right of humanity even if there is limited number of students. However, Greece restricts the right of education of Turks in Western Thrace, and never presents the right of education of Turks in Rhodes and Kos as a part of assimilation.

 

We request Greece to present all cultural rights specified for minorities in Council of Europe, Organization for Security and Cooperation in Europe, United Nations and Greek Constitution, and to open the schools providing education in Turkish language in the basis of bilingualism for Turks in Rhodes and Kos.

———————————————————————–

 

GREECE RESTRICTS THE RIGHT OF EDUCATION OF TURKS IN WESTERN THRACE, AND NEVER PRESENTS THE RIGHT OF EDUCATION OF TURKS IN RHODES AND KOS.  

 

Greece’s Ministry of Education has decided to close 5 Turkish minority schools by justifying that the number of students in Western Thrace is inadequate.

 

By means of the decision published in Greece’s Official Journal on the date of 31 July 2019, the activities of minority schools in Büyük Doğanca, Bulduklu, Melikli and Dündarlı Villages in Rodopi and of minority school in Zeynelli Village in Xanthi were ceased temporarily beginning from the academic year 2019-2020. Therefore, the number of Turkish minority schools closed by Greek Government with the reasons of inadequate students in Western Thrace has reached to 65.

 

Greece does not comply with its own legislation with this decision. According to the legislation in Greece, it is obliged to take consent of council of that school while closing a minority school. In addition, as this transaction is not performed in any scope, it does not make contribution to education from the point of quality.

 

Turkey considers that opening schools for right of education of children, who are Greek-origin-Turkish citizens, is a right of humanity even if there is limited number of students. However, Greece restricts the right of education of Turks in Western Thrace, and never presents the right of education of Turks in Rhodes and Kos as a part of assimilation.

Today, there is no school providing education in Turkish language in the basis of bilingualism in Rhodes and Kos.

 

In fact, there were 10 Turkish schools only in Rhodes before Rhodes and Kos were given to Greece in 1947. From that date to 1972, education in Turkish language in the basis of bilingualism in Rhodes and Kos was provided.

However, the schools providing education in Turkish language in the basis of bilingualism in Rhodes and Kos were closed in the course of time.

 

Finally, the title of Süleymaniye Madrasah, one of the schools providing education in Turkish language in Rhodes, was converted to Rhodes 13th City School in 1972, and since then, education in Turkish language was forbidden completely. Turkish teachers performing duty in schools were enforced to be retired.

Today, Turks living in Rhodes and Kos obtain education in Greek state schools, however they are exempted from religious lessons. Turkish children obtaining education in state schools can speak Turkish language at low level. The cultural assimilation is being accelerated in this way.

 

We request Greece to present all cultural rights specified for minorities in Council of Europe, Organization for Security and Cooperation in Europe, United Nations and Greek Constitution, and to open the schools providing education in Turkish language in the basis of bilingualism for Turks in Rhodes and Kos.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı