BASIN AÇIKLAMASI

DERNEĞİMİZ YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS’İN “YUNANİSTAN’DA MÜSLÜMAN
AZINLIK VARDIR” SÖYLEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Derneğimiz Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı, 13 Mayıs 2024 günü Ankara’da Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis Türk-Yunan İlişkileri
konusundaki görüşmelerde , Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Yunanistan’da Müslüman

Azınlık vardır” söylemine tepki gösterdi.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,
13 Mayıs 2024 günü Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan
Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis Türk-Yunan İlişkileri konusundaki görüşmelerde Yunanistan’da
yaşamakta olan Türk azınlığı konularının da dile getirildiğini ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın,
“İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan’daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının
karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.” demesine karşılık Yunanistan Başbakanı Kiryakos
Miçotakis’in “Yunanistan’da Müslüman Azınlık vardır” şeklinde cevap verdiğini söyledi.
Kaymakçı,bu konuda bir basın açıklaması yaptı(Ek:1) ve ayrıca Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi
Büyükelçisi Theodore Bizakis’e İngilizce bir mektup göndererek Yunanistan Başbakanı Kiryakos
Miçotakis’in “Yunanistan’da Müslüman Azınlık vardır” söyleminin gerçekçi olmadığını dile
getirdi(Ek:2).
Kaymakçı,mektubunda; “Batı Trakya’da yanı sıra “Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta ola Türkler
vardır” ve Onlar Yunanistan resmi ideolojisinde belirttiği üzere “Yunan Müslümanı değil,kültürel
olarak Türktürler”.dedi ve Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta olan Türkler’in Türk olduğunu
gösteren ;Avrupa Konseyi Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul edilen 9
Mart 2012 tarihli “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu
Hakkındaki Kararları:The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos”rapor
ile 1947 yılında Rodos ve İstanköy’ün Yunanistan’a verilmesinden sonra İstanköy Askeri İdaresi
Komutanı Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın yayınladığı duyuruda,Krekoukais; “İstanköy Adası Türk
sakinleriyle uyum içinde ve kardeşlik sevgisiyle yaşamayı arzuluyoruz.” adlı iki belge konusunda
Ankara Büyükelçisi Büyükelçisi Theodore Bizakis’e bilgi verdi.
Kaymakçı,mektubunda “Yunanistan Devleti’nin Batı Trakya’da yanı sıra Rodos ve İstanköy’de de
yaşamakta olan Türklerin Türk kimliğini kabul etmelerini, bu kapsamda Rodos ve İstanköy’de iki dillilik
temelinde kapatılmış bulunan Türk okullarının açılmasını ,Osmanlı Türklerinin mirası mimari eserlerin
korunmasını ve de Türk vakıflarına ait malları haraç-mezat satılmasının durdurulmasını da talep

ettiklerini “yazdı.

EK:1
BASIN AÇIKLAMASI 21 Mayıs 2024
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Yunanistan’da Müslüman Azınlık vardır” söyleminin
gerçekçi olmadığını belirtmek isteriz.

Batı Trakya’da yanı sıra “Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta ola Türkler vardır” ve Onlar Yunanistan

resmi ideolojisinde belirttiği üzere “Yunan Müslümanı değil,kültürel olarak Türktür”ler.

Geçtiğimiz günlerde 13 Mayıs 2024 günü Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ile Yunanistan Başbakanı Sayın KiryakosMiçotakis Türk-Yunan İlişkileri konusunda görüşmelerde
bulundular.
Ankara ile Atina’nın pozitif bir gündeme odaklandığını ve görüş ayrılıklarına rağmen diyalog
kanallarını açık tuttuğunu belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, iki ülke ticaretinin 6 milyar dolardan
10 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmak için çalıştığını söylemiştir.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan ve Türkiye’nin geçmişin “esiri olmamaları”
gerektiğini belirterek, iki ülkenin gelecekte ikili temasları ve iş birliğini yoğunlaştırmaları gerektiğini
belirtmiştir.
Görüşmelerde Yunanistan’da yaşamakta olan Türk azınlığı konuları da görüşülmüş ve
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan’daki Türk azınlık ve
soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.” demiştir.
Bu söyleme yanıt veren Miçotakis ise , Yunanistan’ın Müslüman azınlığın Yunan siyasetindeki aktif
varlığını “başarı” olarak gördüğünü ifade etmiş ve ancak örtük olarak “Yunanistan’da Türk yoktur “
tezini ileri sürmüş bulunmaktadır.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Yunanistan’da Müslüman Azınlık vardır” söyleminin
gerçekçi olmadığını belirtmek isteriz.
Batı Trakya’da yanı sıra “Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta ola Türkler vardır” ve Onlar Yunanistan
resmi ideolojisinde belirttiği üzere “Yunan Müslümanı değil,kültürel olarak Türktür”ler.
Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta olan Türkler’in Türk olduğunu gösteren iki belgeyi kamuoyuna
aktarmakta yarar görmekteyiz
Bunlarda birisi;Avrupa Konseyi Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul
edilen 9 Mart 2012 tarihli “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının
Durumu Hakkındaki Kararları:The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and
Kos””dır
İkincisi de özelikle bir Yunan belgesidir.Bu belge;1947 yılında Rodos ve İstanköy’ün Yunanistan’a
verilmesinden sonra İstanköy Askeri İdaresi Komutanı Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın yayınladığı
ilk duyuruya aittir.Duyuruda,Krekoukais; “İstanköy Adası Türk sakinleriyle uyum içinde ve kardeşlik
sevgisiyle yaşamayı arzuluyoruz.” demektedir.
Yunanistan Devleti’nin Batı Trakya’da yanı sıra Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta olan Türklerin
Türk kimliğini kabul etmelerini, bu kapsamda Rodos ve İstanköy’de iki dillilik temelinde kapatılmış
bulunan Türk okullarının açılmasını ,Osmanlı Türklerinin mirası mimari eserlerin korunmasını ve de
Türk vakıflarına ait malları haraç-mezat satılmasının durdurulmasını talep ediyoruz.
Prof.Dr Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına Başkan

Ek:2
YUNANİSTAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİNE GÖNDERİLEN MEKTUP 22 Mayıs 2024

Sayın Büyükelçi,
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Yunanistan’da Müslüman Azınlık vardır” söyleminin
gerçekçi olmadığını belirtmek isteriz.
22 Mayıs 2024
Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi
ZiaÜr Rahman cad. 9-11 Gaziosmanpaşa
06700 Ankara

Sayın Büyükelçi,
Bildiğiniz üzere 13 Mayıs 2024 günü Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ile Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis Türk-Yunan İlişkileri konusunda görüşmelerde
bulundular.
Ankara ile Atina’nın pozitif bir gündeme odaklandığını ve görüş ayrılıklarına rağmen diyalog
kanallarını açık tuttuğunu belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, iki ülkenin ikili ticaretini 6 milyar
dolardan 10 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşmak için çalıştığını söylemiştir.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis da, Yunanistan ve Türkiye’nin geçmişin “esiri olmamaları”
gerektiğini belirterek, iki ülkenin gelecekte ikili temasları ve iş birliğini yoğunlaştırmaları gerektiğini
belirtmiştir.
Sayı Büyükelçi,
Görüşmelerde Yunanistan’da yaşamakta olan Türk azınlığı konuları da görüşülmüş ve
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, “İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan’daki Türk azınlık ve
soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.” demiştir.
Bu söyleme yanıt veren Miçotakisise , Yunanistan’ın Müslüman azınlığın Yunan siyasetindeki aktif
varlığını “başarı” olarak gördüğünü ifade etmiş, ancak diplomatik olarak “Yunanistan’da Türk yoktur
“ tezini ileri sürmüş bulunmaktadır.
Sayın Büyükelçi,

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “Yunanistan’da Müslüman Azınlık vardır” söyleminin
gerçekçi olmadığını belirtmek isteriz.
Batı Trakya’da yanı sıra Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta olan Türkler vardır ve Onlar Yunanistan
resmi ideolojisinde belirtildiği üzere “Yunan Müslümanı”değil,kültürel olarak “Türktür”ler.
Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta olanTürkler’in Türk olduğunu gösteren iki belgeyi,aracılığınızla
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e aktarılmasını gerekli görmekteyiz
Bunlarda birisi;«Avrupa Konseyi Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul
edilen 9 Mart 2012 tarihli “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının
Durumu Hakkındaki Kararları: The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and
Kos”dır
İkincisi de özelikle bir Yunan belgesidir.Bu belge; 1947 yılında Rodos ve İstanköy’ün Yunanistan’a
verilmesinden sonra İstanköy Askeri İdaresi Komutanı Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın yayınladığı
ilk duyuruya aittir.Duyuruda Krekoukais; “İstanköy Adası Türk sakinleriyle uyum içinde ve kardeşlik
sevgisiyle yaşamayı arzuluyoruz.” demektedir.
Yunanistan Devleti’nin Batı Trakya’da yanı sıra Rodos ve İstanköy’de de yaşamakta olan Türklerin
Türk kimliğini kabul etmelerini, bu kapsamda Rodos ve İstanköy’de iki dillilik temelinde kapatılmış
bulunan Türk okullarının açılmasını ,Osmanlı Türklerinin mirası mimari eserlerin korunmasını ve de
Türk vakıflarına ait malları haraç-mezat satılmasının durdurulmasını talep ediyoruz.
En içten dileklerimizi sunuyoruz
Prof.Dr Mustafa Kaymakçı
Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına Başkan

1947 yılında Rodos ve İstanköy’ün Yunanistan’a verilmesinden sonra İstanköy Askeri İdaresi Komutanı
Binbaşı Konstantinos Krekoukias’ın yayınladığı ilk duyurunun alındığı kitap