BASIN AÇIKLAMASI: RODOS MURAT REİS KÜLLİYESİ’NE KİLİT VURULDU.

BASIN AÇIKLAMASI

RODOS MURAT REİS KÜLLİYESİ’NE KİLİT VURULDU.

Özet:

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda, Murat Paşa’nın mezarının da bulunduğu tarihi Murat Reis Külliyesi  içinde buluna Cami, Türbe ve Mezarlıklar kaderine terkedilmiş ve bakımsızlıktan yıkılmak üzeredir. Son olarak Yunanistan Hükümeti,turistlerin bu yıkımı görmesini engellemek için Temmuz 2017 ayının başlarında Külliyenin giriş kapısına bir kilit vurmuş bulunmaktadır.

24 Temmuz 2017

————————————————–

390 yıl Osmanlı İmparatorluğu  egemenliğinde kalan Yunanistan’ın Rodos Adası’nda  Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Ancak Rodos’taki Türk-Müslüman  vakfına ait eserler, çeşitli nedenlerle ellerinden alınarak zaman içinde ya yok olmaya terk edilmekte  ya da başka amaçlar ile kullanılmaktadır.

Bunlar arasında adanın  merkezinde Milli Tiyatro ve Vilayet Konağı’nın karşısında yer alan ve içinde  Murat Reis Camisi,türbeler ve mezarlıklar bulunan külliye bakımsızlığıyla dikkat çekiyordu. Son yıllarda Külliye içinde harabeye dönen cami ve mezarlıktaki türbeler  yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya idi ve mezar taşları vandalca kırılarak yok edilmişti. Bütün bunlara karşın Yunanistan Hükümeti,külliyenin onarımına izin vermiyor ve göstermelik restorasyon çalışmaları yapıyordu.

Külliye içindeki Murat Reis Camisi,1972 yılında ibadete kapatılmış ve restorasyon yerine külliyenin avlusunda belediye konservatuarı inşa edilmeye başlanmıştı.

Son olarak Yunanistan Hükümeti,turistlerin bu yıkımı görmesini engellemek için Temmuz 2017 ayının başlarında Külliyenin giriş kapısına bir kilit vurmuş bulunmaktadır.

Murat Reis, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı donanmasına girmiş, Barbaros Hayrettin Paşa’nın Haçlı Donanması amirali Andrea Doria ile yaptığı Preveze Deniz Savaşı’na katılmış bir denizci idi. Cephede savaşarak şehit düşen Murat Reis, Rodos’a gömülmüştü. Adını Murat Reis’ten alan Murat Reis Külliyesi, aynı zamanda Türk Şehitliği olarak bilinmekteydi.

Bununla birlikte Rodos’ta yaşayan Türk azınlığın tek sorunu, atalarından  miras kalan mimari eserlerin yok edilmesi değildir. Rodos’ta ve İstanköy Türkleri, azınlık olarak kabul edilmedikleri gibi sahip oldukları Türk okulları ve ibadetlerini yerine getirdikleri camileri de kapatılmış durumdadır. Bugün Rodos’ta ibadete açık tek bir camii vardır.

Dernek olarak:

  • Rodos ve İstanköy’de Türk kimliğinin  kabul edilmesini ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskılara son verilmesini,
  •  Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlanmasını,
  •  Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlık eğitimi için önündeki engellerin kaldırılmasını,
  •  Rodos, İstanköy ve Onikiadalar da ki Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korun-masına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini,
  •  Rodos ve İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerinin sağlanmasını,
  • Zaman zaman ortaya çıkan nefret ve baskı ortamının sona erdirilmesini,
  • Yunanistan ders kitaplarında Türk düşmanlığını işleyen görüşlerin ortadan kaldırılmasını,
  • Ve Murat Reis Külliyesi’nin çağdaş anlamda onarılmasını,camisinin yeniden ibadete açılmasını ve   mezar taşlarının vandalca yok edilmesinin engellenmesini talep ediyoruz.

Özetle; Rodos ve İstanköy Türklerinin Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Antlaşmalar ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış sosyal ve kültürel haklarının iade edilmesini  Yunanistan’dan talep ediyoruz.

Durumu Türk ve uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı