BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI MEHMET  KEMAL  BEY’İN   ANMA  TÖRENİ’NE KATILDIK.

BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI MEHMET  KEMAL  BEY’İN   ANMA  TÖRENİ’NE KATILDIK.

 

1884’da Rodos’ta doğumlu Mehmet  Kemal  Bey, Birinci Paylaşım Savaşı ‘nda Boğazlıyan Kaymakamı idi.

Bilindiği üzere Emperyal güçlerin ve de Rus hükûmeti ile ilişkili bir kısım Ermeni’den kurulu çetelerin Türk nüfusa karşı saldırı ve katliamlar yapmaları üzerine iktidardaki İttihat ve Terakki Fırkası’nı uyguladığı tehcir sırasında  Mehmet  Kemal  Bey,Boğazlıyan Kaymakamı olarak görevlendirildi. Mehmet  Kemal  Bey,ilçede bulunan tüm Ermenilerin Suriye’ye sevk edilmesini gerçekleştirdi.

Ancak, Osmanlı Devleti’nin savaşta yenilmesi ile İttihat ve Terakki Fırkası’nın dağılmasından sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkası iktidara geldi ve işgalci devletlerin baskısıyla Ermeni Tehciri’nde meydana gelen olaylardan sorumlu günah keçileri arandı.

Bu kapsamda Kaymakam Mehmet Kemal Bey de tehcir sırasında Ermeni ahalinin ölümünden sorumlu tutularak yargılandı. Kurulan Âliye Divan-ı Harb-i Örfi’de; “kış gününde vatandaşları can ve mal kaybına uğrattığı, ayaklarına süngüler bağlayarak ölüme terk ettiği” iddialarıyla suçlandı. Kemal Bey ise, “Ben aldığım emri yerine getirdim. Sürgün edilenlere insanî şekilde davrandım. Süngü bağlamadım. Vicdan azabı duymuyorum. Kimsenin ölümü için emir vermedim.” diyerek suçlamalara karşı çıktı. Yargılama sonucunda, mahkeme idamına karar verdi.

İdamdan sonra TBMM,Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle 14 Ekim 1922’de Kemal Bey’i, Urfa mutasarrıfı Nusret Beyi ve Diyarbakır Valisi Reşit Bey’i “Şehid-i Millî “ ilân etti.

 

Mehmet Kemal Bey’in mezarı Mülkiyeliler Birliği’nce küçük bir anıtmezar haline getirilmiş ve    her yıl 10 Nisan günleri mezarı başında anma törenleri düzenlenerek anılmaya  başlanmıştı.

Bu yılkı anma törenine derneğimizin İstanbul Şubesi Başkanımız   Av. Rafet Faralyalı  öncülüğünde bir heyetle katılmış  bulunmaktadır.

Derneğimiz bu girişimiyle üç önemli  konuyu üyelerimize ve ilgililere  göstermiş oldu.

Birincisi;Türk soyunun asimilasyoncu olmadığını  Mehmet Kemal Bey’in yiğit kişiliğinde bir kez daha gösterdi. İkincisi;Atatürk’ün  Mehmet Kemal Bey’in manevi kişiliğine ve çocuklarına sahip çıkarak  En büyük Türk ve hümanist olduğunu bilemeyenlere anlattı ve üçüncüsü olarak Rodos Türklerinin büyük evlatlara yetiştirdiğini  ve hamiyet sever    olduğunu kanıtladı.

Derneğimiz,bundan böyle Rodos ve İstanköy Türklerinin yetiştirdiği devlet adamları,örneğin Reşit Galip ve Şükrü Kaya gibi devlet adamları için ,2018-2019  Çalışma Döneminde anma törenleri düzenleyecektir.

Dernek merkezi olarak bu anlamlı anma törenine katılan Başkanımız Av.Rafet  Faralyalı’ın kişiliğinde İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nu kutluyoruz.

 

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği