DERNEĞİMİZ 25 OCAK 2021 TARİHİNDE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILAN İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER İÇİN ANADOLU AJANSI’NA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği/ Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association

ROİSDER Head Office  • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/Türkiye •  Tel.: +0090 (232) 362 06 44•  info@rodosistankoyturkleri.org.tr •  www.rodosistankoyturkleri.org.tr

Contact Person: Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı(Mr)

E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com / info@rodosistankoyturkleri.org.tr

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

ÖZET

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERDE; YUNANİSTAN’IN ,EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ’DE EMPERYAL POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMESİ  VE YUNANİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ KABUL ETMELERİ  SAĞLANMALIDIR.

25 Ocak 2021,İzmir

————————————————————-

25 Ocak 2021’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 5 yıl aradan sonra İstanbul’da kaldığı yerden yeniden başlıyor.

Türk tarafı istikşafi görüşmelerde Ege’deki bütün sorunların masaya yatırılmasını istiyor. Buna karşılık Yunan tarafı bu görüşmelerden hemen önce Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamalara bakılacak olursa Yunan tarafı Ege’de karasularının konuşulmasını istemiyor.

Yunanistan Başbakanı Mitçotakis yaptığı açıklamada “Türkiye AB üyesi olmak istiyorsa Ege’den vazgeçmelidir “ diyor.

İstikşafi görüşmelerde  sonuç alınacaksa birinci koşulun  Yunanistan’ın, Ege Denizi Ve Doğu Akdeniz’de emperyal politikalarından vazgeçmesi olduğu kabul ettirilmelidir.

Bu bağlamda öncelikli olarak Ege Denizi’nin paylaşımından kaynaklanan; Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada, Adacıklar ve Kayalıklar Sorunu, Adaların Silahlandırılması Sorunu,  Karasuları Sorunu,  Kıta Sahanlığı Sorunu, Hava Sahası Sorunu ve FIR,  Arama Kurtarma (SAR) Faaliyetleri Sorunu gibi sorunlar görüşülmelidir. Yunanistan  Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma kararının   kesinlikle kabul  edilmeyeceği zoraki diplomatik kurallar içinde Yunan tarafına yeniden hatırlatılmalıdır.

İstikşafi görüşmelerde gündeme alınması gereken konular arasında; öncelikle  gerek Rodos ve İstanköy’de gerekse Batı Trakya’da  yaşamakta olan Türklerin, Türk kültürel kimlikleridir. Yunan tarafı  Onları Türk olarak kabul etmiyor. Ancak Onlar Yunan Müslümanı değillerdir. Bu kapsamda Rodos ve İstanköy Türklerine Türkçe eğitim-öğrenim haklarının    yeniden verilmesi, Osmanlı Türklerinden kalan kültür miraslarının korunması amacıyla kurulan vakıfların, Yunan hükümetlerince yozlaştırılmaması, Yunan tarafına anımsatılmalıdır.

Sonuç olarak; Ege Denizi Ve Doğu Akdeniz’den kaynaklanan sorunlar yanında  Yunanistan’ın Rodos ve İstanköy Türkleri ile Yunanistan’da yaşamakta  olan bütün Türklere, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Antlaşmalar ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış sosyal ve kültürel haklarını vermesi  konusu  istikşafi görüşmelerde  gündeme alınmalıdır.

Öz olarak; İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERDE; YUNANİSTAN’IN ,EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ’DE EMPERYAL POLİTİKALARINDAN VAZGEÇMESİ  VE YUNANİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ KABUL ETMELERİ  SAĞLANMALIDIR.

 

Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI

Başkan