Derneğimiz Birleşmiş Milletler Anti-Semitik, Müslüman Karşıtı ve Diğer Dini Hoşgörüsüzlük Türleri ve Nefret Suçları Avrupa Konseyi Özel Temsilciliğine Rodos ve İstanköy Türklerinin Sorunlarını içeren bir mektup gönderdi.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI                                                    18.02.2021

Rodos, Kos ve Onikiada

Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Başkan

 

Mr. Daniel Höltgen

Anti-Semitik, Müslüman Karşıtı ve Diğer Dini Hoşgörüsüzlük Türleri ve Nefret Suçları Avrupa Konseyi Özel Temsilcisi

 

Sayın Mr. Daniel Höltgen,

 

Ben,1996 yılında İzmir / Türkiye’de kurulan ve çoğu Onikiadalardan (Yunanistan) Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan yaklaşık 70.000 kişiyi ve onların soylarını temsil eden “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)” nin Başkanıyım.

Bu mektubu , Onikiada’daki Türk Azınlığı’nın özellikle din özgürlüğü konusunda on yıllardır karşılaştığı uzun sorunlar listesini dikkatinize sunmak amacıyla yazıyorum.

Her şeyden önce Rodos ve İstanköy’deki Türk nüfusu, BM ve Avrupa Konseyi himayesinde imzalanan uluslararası insan hakları sözleşmelerinden doğan haklar kadar azınlık haklarından da mahrum bırakılmıştır. Türk kimliğimiz, bizden sadece “Müslüman” olarak söz eden Yunanlı yetkililer tarafından yasaklanmıştır. Aslında Rodos’ta bir Yahudi Cemaati olmamasına rağmen 1912’de kurulan “Rodos Türk Cemaati”, adında “Türk” kelimesinin kullanılması nedeniyle 1967’de yasaklanmış ve 1987’de kapatılmıştır.

 

Din özgürlüğü ile ilgili olarak, 1925 yılında oluşturulan Müftülük makamı 1990 yılından beri boş kalmaktadır ve Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumu yeni müftüyü  seçme hakkından mahrumdur. Dini vaizler, İmamlar, cemaatimizin rızası aranmaksızın merkezi yetkililer tarafından atanmaktadır. Bu nedenle, bu vaizler topluluğumuz tarafından tanınmamaktadır.

 

Ayrıca İstanköy’de ibadete açık cami bulunmamaktadır. İstanköy’deki cemaatimiz, adada cami olmasına rağmen dini görevlerini uygun olmayan mekanlarda yapmak zorunda bırakılmışlardır. Kısmen ibadete açık olan sadece iki cami, Temmuz 2017 depreminden bu yana kapalı tutulmaktadır. Depremde hasar gören bu camilerin restorasyonu için zeminde görünür bir çalışma başlatılmamıştır. Türkiye dahil üçüncü şahısların sunduğu mali ve teknik yardımlar cevapsız bırakılmıştır.

 

Rodos’taki duruma gelince. İnancımız gereği zorunlu olan beş namazdan sadece ikisini yerine getirebilimek üzere  günlük ibadete açık sadece bir cami vardır. Mevcut ve uygun olan camilerin geri kalanı ibadete kapalı tutulmaktadır.

 

Yunanistan, Türk Müslüman toplumunun kültürel yaşamını ve sosyal refahını desteklemek için kurulmuş Müslüman hayır kurumlarının (Vakıflar) yönetimine müdahale etmektedir. Rodos ve İstanköy’deki Türk / Müslüman vakıflar, 1980’de çıkarılan ayrımcı yasaya tabidir.Bu yasa  vakıfları mali açıdan daha da zayıflatmış ve topluluğun  kendini  yönetme hakkını sulandırmıştır. Ancak en önemlisi, 1967’den beri peş peşe Yunan hükümetlerinin Vakıf yöneticilerinin Türk Müslüman Azınlık tarafından seçilmesine izin vermek yerine atama uygulaması ile, Vakıfların kötü yönetimine yol açmış bulunmaktadır.

 

Kimliklerinin reddedilmesi ve örgütlenme özgürlüklerinin ihlal edilmesinin yanı sıra,  Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumu eğitim-öğretim  ve dini haklarıyla ilgili çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır.

 

Rodos ve İstanköy’deki Türk okulları, Yunan Hükümeti’nin bir kararıyla 1972’de faaliyetlerini durdurmuş ve o zamandan beri acil ihtiyaçlara rağmen kapalıdır.Adalarda kendi anadilinde  öğrenme hakkından  olduğu kadar ve din dersleri aracılığıyla dinlerini öğrenme hakkından mahrum yaklaşık 600 öğrenci bulunmaktadır.

 

Dini haklara gelince, Onikiada’da halen var olan 14 camiden sadece biri Rodos’ta dini törenlere açıktır. 1925 yılında kurulan Müftülük makamı 1990’dan beri boştur ve Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumu yeni müftüyü seçme hakkından mahrumdur.

 

Ayrıca Rodos ve  İstanköy’tan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Türklerin sorunları da endişe vericidir. Yunanistan Vatandaşlık Kanununun meşhur 19. Maddesi nedeniyle vatandaşlıklarını kaybeden Türk azınlık mensupları, karşılaştıkları pek çok zorluğun yanı sıra çok yakın tarihlere değin turist olarak bile Yunanistan’a dönememişlerdi.

Burada,Yerel Yunan makamlarının mülkiyet sorununda da olumsuz tutumunu vurgulamak istiyorum. Bize iş kurma ve gayrimenkul satın alma konusunda kısıtlamalar ve ayrımcı uygulamalar uygulayan Yunan makamlarının dayanılmaz baskısı nedeniyle anavatanımızı terk etmek zorunda kaldık. Hatta bazılarımız yukarıda da değindiğimiz üzere geri dönmeyeceğimizi belirten bir  belge imzalamak zorunda kaldı. Mallarımıza el konulmakta  ya da sahte yetki belgeleri kullanılarak satılmaktadır. Vatandaşlıklarını kaybedenler ve vize  ya da Yunanistan’a girişlerine  izin verilmeyenler mülklerini talep etme haklarından mahrum bırakılmışlardır. Vefat edenlerin mirasçıları, ilişkilerini  ya da akrabalarının adalarda hayatta kaldığını doğrulamak için herhangi bir resmi belgeye erişme hakkından da  mahrumdurlar.

 

Sayın Sayın Mr. Daniel Höltgen,

Türk toplumunun Rodos ve İstanköy adalarında karşılaştığı sorunlarını belgeleyen bir rapor, 2012 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul edilmişti. Ancak Yunan makamları, bu raporlara  sadece kayıtsız kalmamışlar, aynı zamanda ayrımcı ve uygulamaları son yıllarda bile  giderek artırmışlardır.

ROİSDER olarak, bu adalarda yaşayan yakın akrabalarımız olduğu için Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz. Doğduğumuz bu adalara huzur içinde seyahat edebilmek istiyoruz. Ancak bunun ön koşulu, insan haklarına saygı duyan ve gözeten bir ilişki kurmaktır.

 

Yukarıda belirttiğimiz üzere,  uzun süreli sorunlarımızın çözümüne yardımcı olacağınızı umuyorum. Gerekirse belirtilen konular hakkında size ek bilgi vermekten memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.

Sorunlarımızı “Anti-Semitik, Müslüman Karşıtı ve Diğer Dini Hoşgörüsüzlük Türleri ve Nefret Suçları Avrupa Konseyi “’ne duyurmanızı  bilgilerinize arz ediyorum.

 

En içten saygı ve dileklerimle.

 

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Derneği Başkanı

—————————————————————————————

 

Mr. Daniel Höltgen                                                                           18.02.2021

Council of Europe Special Representative

on antisemitic, anti-Muslim and other forms

of religious intolerance and hate crimes

 

 

 

Dear Mr. Daniel Höltgen,

 

I am the President of the “Association of Turks of Rhodes, Kos and Dodecanese” which was established in 1996 in İzmir/Turkey and represents approximately 70.000 people mostly those who were forced to immigrate from Dodecanese (Greece) to Turkey and their descendants. In writing this letter, I intend to bring to your attention the lengthy list of problems faced by Turkish Minority of Dodecanese for decades, especially with regards to the religious freedom.

First and foremost, the Turkish population in Rhodes and Kos has been deprived of minority rights as well as the rights emanating from international human rights conventions signed under the aegis of the UN and CoE. Our Turkish identity is banned by the Greek authorities who refer to us only as “Muslims”. Despite the fact that actually in Rhodes there exist a Jewish Community, the “Rhodes Turkish Community” founded in 1912 was banned in 1967 and closed down in 1987 because of the use of the word “Turkish” in its title.

 

Regarding religious freedom, the seat of the Mufti, which was created in 1925, remains vacant since 1990 and the Turkish community in Rhodes and Kos is deprived of its right to elect a new one. The religious preachers, Imams are appointed by the central authorities without seeking the consent of our community. Therefore, these preachers are not recognized by our community.

 

In addition, there are no mosques open for prayers in Kos. Our community in Kos is obliged to perform their religious duties at inappropriate venues despite the existence of mosques in the island. The only two mosques which were partially open to prayer, are kept closed since the earthquake of July 2017. No visible work has started on the ground for the restoration of these mosques damaged by the earthquake. Financial and technical assistance offered by the third parties, including Turkey, are left unanswered.

 

As to the situation in Rhodes, there is only one mosque open only for two daily prayer services out of five, which is mandatory in terms of our faith. The rest of the existing and suitable mosques are kept closed.

 

In addition, Greek authorities have been interfering with the administration of the Muslim charitable foundations (the Waqfs) which were used to support cultural life and social welfare of the Turkish Muslim community. Turkish/Muslim charitable foundations in Rhodes and Kos are also subjected to the discriminatory law introduced in 1980 which further weakened them financially and diluted the community’s right to control them. But most notably, the practice by consecutive Greek governments of appointing Waqf administrators since 1967 instead of allowing them to be elected by the Turkish Muslim Minority, has led to mismanagement of these Waqfs.

 

In the field of education, Turkish schools in Rhodes and Kos ceased to operate in 1972 as a result of a decision by the Greek Government and remain closed ever since, despite the urging need, thus depriving 600 students of the right to education in their mother tongue. Besides, our young generations do not have the opportunity to learn their religion at school as there is no such opportunity granted in the state schools for Muslim students.

 

Finally, problems of the Turkish population who had to migrate from Rhodes and Kos to Turkey are also worrisome. Most of the Turkish minority members lost their citizenship because of the notorious Article 19 of the Greek Citizenship Law and those who stayed faced restrictions and discriminatory practices in starting business and purchasing real estates which forced us to leave our homeland. Our properties are confiscated or sold by using fake authorization documents. Those who lost their citizenship and denied visa or entry to Greece were consequently deprived from their rights to claim their properties. The heirs of those who passed away are deprived from the right to access any official document to certify their relationship or the very fact that their late relatives survived on those islands.

 

A report highlighting the problems encountered by the Turkish community in Rhodes and Kos islands was adopted by the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 2012. However, Greek authorities not only remained indifferent, but their discriminative applications have even increased in recent years.

 

Mr. Höltgen,

 

We, as the members of the Association of Turks of Rhodes, Kos and Dodecanese, wish to see further improved relations between Turkey and Greece, because we have close relatives living in these islands. We want to be able to travel in tranquility to these islands where we were born. But the prerequisite for this is to establish a relationship observing and respecting the human rights.

 

Hoping that the above-mentioned points will help you develop an interest in our long-lasting problems, we would be glad to provide you additional information on the matters raised in this letter if needed. We kindly ask you to make our problems heard by the Council of Europe.

 

Please accept my highest regards.

 

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President of the Association of Turks of Rhodes, Kos and Dodecanese