DERNEĞİMİZ FUEN TÜRK AZINLIKLARI/TOPLULUKLARI ÇALIŞMA GRUBU (TAG) 6. YILLIK TOPLANTISINA KATILDI

 

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) (TAG) 6. Yıllık Toplantısı tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla 22 Aralık 2020’de çevrim içi gerçekleşti. Toplantıyı Halit Habib Oglu  yönetti.

Zoom’da gerçekleştirilen toplantıya Batı Trakya Türk toplumunu temsilen Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Ahıska Türklerini temsilen Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Azerbaycan’da yaşayan Meshet (Ahıska) Türkleri İçtimai Birliği  “VATAN”, Karaçay-Balkar Türklerini temsilen Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Kosova Türklerini temsilen Kosova Genç Birlik Derneği ile FUEN TAG toplantılarına yıllardır katılımının ardından FUEN 2020 Kongresi’nde FUEN’e üye olan Kumuk dilinin korunması ve Kumuk projelerinin koordinasyonu için bölgesel sivil toplum örgütü “Qumuqlar” katıldı. FUEN’ye henüz üye olmayan ancak geçmişte FUEN TAG toplantılarına katılan Bulgaristan’dan Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği ve Ukrayna Gagavuzlarını temsilen Ukrayna Gagavuz Birliği de toplantıya iştirak etti.

İki oturum halinde gerçekleşen toplantının öğleden önceki kısmında ,dernek başkanımız Mustafa Kaymakçı,2020 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgi verdi ve bu yıl yayınladığımız “RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİ: Türk Kurtuluş Savaşı’na Katkıları  ve  Güncel  Sorunları”, “Güller Adası, RODOS VE İSTANKÖY  TÜRK KÜLTÜRÜ” kitaplarını tanıttı.

Öğleden sonraki toplantıda, katılımcı kuruluşlar salgının etkisini ilk gösterdiği Mart 2020’den bu yana yaşadıkları ülkelerde virüsten korunma yolları ve virüsle mücadelede temsil ettikleri Türk azınlıkları ve toplulukları olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları aktardılar.

Gelecek çalışmalarının planlanması kapsamında ise derneğimiz tarafından FUEN TAG ile Türk Dünyası Örgütleri(Türk Keneşi ve Türksoy gibi)arasında  bağlantı kurulmasının TAG grubunun   tanıtılması açısından  yararlı  olacağı  anlatıldı. Üç  ay sonra yapılacak çevrim içi toplantıda  da  bu kurumlardan bir yetkili çağrılarak söyleşinin planlanması  önerildi.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği  Yönetim Kurulu