Derneğimiz Fuen’in 2016 Yıllık Kongresi’ne Katıldı.

DERNEĞİMİZ FUEN’İN 2016 YILLIK KONGRESİ’NE KATILDI.

 

18-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Polonya’nın Wrocław/Breslau şehrinde gerçekleşen Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN)’in 61. Kongresi’ne Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)’ni  temsilen başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı katıldı. Kongrede Rodos ve İstanköy Türklerinin Sorunları ve Çözüm Yolları  konusunda  da bir karar kabul edildi.

FUEN’in yeni Başkanı Loránt Vincze oldu. ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu da  yeniden FUEN Başkan Yardımcısı seçildi.

——————————————————————————————————————-

18-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Polonya’nın Wrocław/Breslau şehrinde gerçekleşen Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN)’in 61. Kongresi’ne Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)’ni  temsilen başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı katıldı.

FUEN’in yeni Başkanı Loránt Vincze oldu. ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu da  yeniden FUEN Başkan Yardımcısı seçildi.

Kongrede, Rodos ve İstanköy Türkleri ile  Batı Trakya Türkleri’nin  sunduğu karar tasarıları kabul edildi.

FUEN Delegeler Kurulu’nda ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin “Batı Trakya Türk Azınlığı” heyeti olarak birlikte sunduğu Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ikili ve çoklu antlaşmalarla güvenceye alınmış eğitim ve dini özerkliğinin Yunanistan tarafından sistematik ihlaline ilişkin karar tasarısı ile Rodos ve İstanköy başta Onikiadalar’da yaşayan Türk azınlığın ana dil öğrenimi, eğitim, din, vakıflar ve kültürel varlıkların korunması alanlarında yaşadığı sorunlarla ilgili karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Karar tasarılarının görüşülmesinde toplam 182 delege oy kullanırken Rumları Ekümenik Federasyonu (Ec.Fe.Con) sahip olduğu tek oyu Batı Trakya Türk Azınlığı heyetinin sunduğu karar tasarısı için ret, ROİSDER’in sunduğu karar tasarısı için ise çekimser yönde kullandı. Diğer tüm delegeler ise her iki tasarıya da evet oyu kullandı.

Kongrede düzenlenen yan etkinlikler kapsamında FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) üyeleri de  19 Mayıs 2016 akşamı bir toplantı düzenledi.FUEN TAG’dan sorumlu FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıya Batı Trakya Türk Azınlığı, Rodos ve İstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri, Karaçay-Balkarlar, Kumuklar ve Kırım Karaylar’ın temsilcileri  katıldı. Toplantıda, FUEN TAG 3. Yıllık Toplantısı’nın içeriği ve organizasyonu ile gerçekleştirilmesi öngörülen çalışma ve  etkinlikler ele alındı.

Uluslararası çalışmalarımızda Derneğimize büyük katkılar sağlayan ve  yeniden FUEN Başkan Yardımcısı seçilen ABTTF Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nu   kutluyoruz.

RODOS,İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ(ROİSDER)

YÖNETİM KURULU

 

EK:

RODOS VE İSTANKÖY’DE YAŞAYAN TÜRK AZINLIK ÜZERİNE  FUEN GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLEN KARAR

İngilizce dilinde sunulmuştur

Federal Avrupa Ulusları Birliği (FUEN) Temsilciler Meclisi “Rodos, İstanköy ve On İki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Birliği(ROISDER) ” tarafından 21 Mayıs 2016 tarihinde Wroclaw/Breslau, Polonya’da gerçekleşen FUEN Kongresi’nde sunulan aşağıdaki kararları kabul etmiştir:

Yunanistan’da Batı Trakya bulunan Türk azınlığı ile birlikte On İki Ada’da, çoğunlukla Rodos ve İstanköy’de bulunan 6,000 kişilik Türk azınlığının bulunduğu, Yunan yetkililerinin, Rodos ve İstanköy’deki Türk grubun azınlık haklarını, Lozan Antaşması dönemi olan 1923 yılında Türklerin İtalyan yönetiminde bulunduğu gerekçesiyle tanımadığı, Yunanistan’ın azınlığa “Yunan Müslümanları” adını vererek Rodos ve İstanköy Türk azınlıklarının etnik kimliğinin inkar edildiği, ve Yunan yetkililerinin adında “Türk” geçen derneklerin kaydını yapmayarak Türk azınlığının toplanma ve dernek kurma haklarına müdahale ettikleri göz önünde bulundurulduğunda, Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının, Rodos’ta “Süleymaniye Medresesi” dahil 3, ve İstanköy’de 2 çift dilde eğitim veren okulun 1972 yılında kapatılması ile ana dillerini öğrenme haklarının ellerinden alındığı, Rodos ve İstanköy’de bulunan, yetkililerce “Yunan Müslümanları” olarak adlandırılan Türk azınlığının çocuklarının ironik bir biçimde, Hristiyanlık eğitimlerinden muaf olmalarına rağmen İslam dersi alma seçeneğinin sunulmadığı, Rodos ve İstanköy’deki Türk azınlığının dinlerini yaşayabilme özgürlüklerinin kısıtlı ve dini liderlerini seçme haklarının ellerinden alınmış olduğu, Yunan Hükümetinin, Rodos ve İstanköy’deki Türk azınlıklarına ait vakıf (dernek) yönetimlerini 1967’den beri kontrolü altında tuttuğu, Vakıf mülklerinin satışının yasak olmasına karşın mülkleri satılarak Yunan yetkililerince atanan yöneticiler tarafından yönetildiği, Yunan yetkililerinin azınlıkların tarihi anıtları/camilerinin korunması ve restore edilerek orijinal durumlarına geri döndürülmeleri için daha fazla önlem almalarının gerekli olduğu, Yunanistan’da bulunan, On İki Ada’da yaşayanlar dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin Türk azınlığı üyesinin Yunan vatandaşlıklarının ve dolayısıyla Avrupa vatandaşlıklarının Yunan Vatandaşlık Kanunu 19. Maddesi uyarınca ellerinden alındığı, ve yalnızca Yunan olmayan bir kökene sahip Yunan vatandaşları için geçerli olan bu maddenin 1998 yılında gerçekleşen feshinin dahi vatandaşlığını kaybedenlerin, bu hakkı geri almalarını sağlayamadığı, Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının zaman zaman nefret söylemlerine maruz kaldığı, ve kültürlerini ve kimliklerini koruma girişiminde bulunduklarında yetkililerce artan bir baskıya tabi tutuldukları göz önünde bulundurularak, Meclis, Yunan yetkililerini aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeye davet etmektedir:

  1. Bir Avrupa Birliği üyesi olarak, Anayasasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer insan hakları dökümanlarında yer aldığı üzere insan hakları alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelidir.
  2. Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının etnik kimliklerini ifade etme hakları ile toplanma ve dernek kurma özgürlüklerini tanımalı, bu kişilerin etnik kimliğini, kültür ve dinlerini korumak için tedbirler almalıdır.
  3. Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığına, “Süleymaniye Medresesi”nin yeniden açılmasının yanı sıra, Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde eğitim yapan özel okulların açılmasına müsaade ederek ana dillerinde eğitim alma hakkını tanımalıdır.
  4. Yunanistan’da Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının dini özerkliğine saygı göstermeli, kendi dini liderlerini seçme özgürlüklerini tanımalıdır.
  5. Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığı üyelerinin vakıf yöneticilerini seçme haklarına izin vermeli, ve vakıfları/vakıf mülkleri üzerinde tam kontrol ve idare haklarının olmasını sağlamalıdır.
  6. Kültürel miras ve anıtlarının restore edilmesi ve korunması için gerekli adımları atmalıdır.
  7. Yunanistan’da bulunan Türk azınlığı üyelerinin, On İki Ada’da yaşayanlar dahil, Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun şimdi feshedilmiş bulunan 19. Maddesi uyarınca ellerinden alınan Yunan atandaşlıklarını yeniden vermelidir
  8. Uzun zamandır var olan problemlerini çözmek adına Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının temsilcileri ile diyalog kurmalıdır.

Fuen genel kurulu

Mustafa Kaymakçı,FUEN Genel Kurulu’nda ABTTF Delegeleri ile birlikte