Derneğimiz, İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserler haraç-mezat satılmasına karşı basın açıklaması yaptı.

 

 

Basın Açıklaması                                                                                                           5  Ocak 2022

 

Yunanistan’ın İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserler haraç-mezat satılmaya devam ediyor ve yıkılıyor.

Özet

Yunanistan’ın İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserler haraç-mezat satılmaya devam ediyor ve yıkılıyor.ROİSDER,daha öncede uyardığı gibi  İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu’na 5 Ocak 2022 tarihinde gönderdiği mektubla da  bu durumu şiddetle kınadıklarını ve artık  insanlığın ortak malı  olan bu eserlerin korunmasını talep etmiş bulunmaktadır.

—————————————

Yunan makamları Rodos ve İstanköy’de Türk-Müslüman Vakıflarına ait malların eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmektedir.

İstanköy’de bulunan  Antimachia’daki askeri konutlar, Agios Pavlos Kilisesi’nin olduğu alan, Subay Orduevi, Pili’deki çocuk parkı arazisi, Kardamena’daki mezarlık ve çocuk parkı alanları, Antimachia’daki mezarlığın genişletilmesi, Ethnikis Antistaseos’taki halk konutları (Laikes Katoikies), İstanköy Sosyal Güvenlik Kurumu (IKA) binası, Porfirou, Amerikis ve Averof caddelerindeki kreşler, orduya, eğitim müdürlüğüne, kiliseye ve belediyeye ait birçok alan ve bina ile arsa, yıllardan beri yağmalanan vakıflara ait taşınmaz mallar idi.

 

Son olarak İstanköy Vakfı’na ait Platitsi Mevki’inde bulunan 38.240 m2 arazinin yeniden satışa  çıkarıldığını ve Binicilik Kulübü’nün de bulunduğu Selveri’deki 39 dönüm arazininde  de satışa çıkarılacağı üzülerek öğrenmiş bulunulmaktadır.

 

Vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahsekonu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz konusu malların korunması elzemdir.

Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemleri, aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan ve yok eden bir yaklaşımdır.

 

ROİSDER olarak,Yunanistan Devleti’nden;

  • “Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk kimliklerini kabul etmesi ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskıların kaldırmasını,
  • Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde anadil eğitimi hakkı vermesini,
  • Türk Müslümanlarının ibadetlerini özgür olarak   ifade etmelerini sağlamasını,
  • Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini,
  • Türk Müslüman Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerinin gerçekleştirilmesini”talep ediyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

ROİSDER Adına Başkan


 

 

 

 

 Press Release                                                                      January 5, 2022

 

Cultural works belonging to Turkish-Muslim Foundations continue to be sold out at fire-sale prices and demolished in the Greek island of Kos.

 

Abstract

Cultural works belonging to Turkish-Muslim Foundations continue to be sold out at fire-sale prices and demolished in the Greek island of Kos. As it had previously warned in a letter sent to the Kos Foundation Property Administration Authority on January 5, 2022, ROISDER strongly condemned this situation and demanded the preservation of these works, which are now the common property of humanity.

——————————————————————————————————–

 

The Greek authorities continue their policy of liquidating the properties belonging to Turkish-Muslim Foundations in Rhodes and Kos.

 

Many real properties presently located in Kos that have been plundered for years include the military housing facilities in Antimachia, the area where the Church of Agios Pavlos is located, the Officer’s Club, the playground area in Pili, the cemetery and playground areas in Kardamena, the expansion of the cemetery in Antimachia, the public residences in Ethnikis Antistaseos (Laikes Katoikies), Kos Social Security Institution (IKA) building, kindergartens on Porfirou, Amerikis and Averof streets, as well as many buildings and plots belonging to the army, education directorate, church and municipality.

 

Most recently, we have regretfully learned from our cognates in Kos that 38,240 m2 of land in Platitsi, which belongs to the Kos Foundation has been put up for sale. Besides, we were informed that 39 acres of land in Selveri, where the Equestrian Club is located, would also be put to sale.

It is quite clear that the protection of foundation properties is an issue associated with the freedom of religion and worship of the Muslim Turkish population of Kos and Rhodes. In order for the said freedom of religion and worship to be enjoyed by the whole community, it is imperative to protect the above-cited properties. In this regard, the liquidation procedures carried out by the Executive Boards appointed by the Greek Governments are also an approach that restricts and eliminates the freedom of religion and worship.

 

As ROISDER, our demands from the Greek State include the following:

  • Turkish identities of Rhodes and Kos Turks should be recognized and oppressive laws and practices that prevent them from organizing with their cultural identities should be repealed;
  • Turkish children should be granted the right to education in their mother tongue at least in primary education on the basis of bilingualism;
  • Turkish Muslims should be allowed to observe their religious practice freely;
  • Greek governments should pay attention to the protection, maintenance and repair of cultural works of art inherited from the Ottoman Turks,
  • Members of the Turkish Muslim Foundation Property Board of Trustees should be designated through free elections among Rhodes and Kos Turks.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

On behalf of the ROISDER Executive Board