DERNEĞİMİZ NAZİLLİ SÜMERBANK  BASMA FABRİKASI’NDA İSTANKÖY SOYDAŞLARIYLA  BULUŞTU.

 

   

 

Derneğimiz 10 Haziran 2022 günü Nazilli Sümerbank Fabrikası’na çalışmış  İstanköy soydaşlarıyla  tanışmak ve örgütlenme girişimlerinde bulunmak üzere Nazilli’de bulundu.Bu  vesileyle Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Nazilli Sümerbank Fabrikası Müzesi ve önemli mekanları konusunda bilgiler verdi.

Sepetcioğlu,”Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, Atatürk’ün  düşüncesinde  “Sosyal Fabrika Projesi’nin” ilk uygulaması olması bakımından çok önemlidir.O,fabrikanın, sadece üretim yapılan bir mekan değil, aynı zamanda “Ar-Ge” çalışmalarının yapıldığı bir laboratuvar, eğitim verilen bir okul, her türlü sanat ve spor  olanaklarına sahip bir kültür kompleksi.olması gerektiğine inanıyordu. Ve işçilerin yüksek standartlarda, her türlü  olanaktan yararlandıkları bu “sosyal fabrikaları”nı Anadolu’nun her yanına yapmayı planlıyordu.Bu kapsamda  Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası, genç Cumhuriyetin Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın ilk önemli eseridir.Fabrika, Türk-Sovyet ortak yapımıdır. Makineler ve teçhizatların çoğu narenciye karşılığında alınmıştır. Fabrikayı 9 Ekim 1937’de bizzat Atatürk açmıştır.”dedi

Ziyaretimizde  fabrikanın emekli olmuş çalışanlarından ve Nazilli’de yaşayan İstanköylü soydaşlarımız İstanköylü  da katıldı.

Derneğimiz konusunda bilgi veren başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı da “Yunanistan, Rodos ve İstanköy Türklerini , yalnızca Müslüman Yunan vatandaşı olarak görülüyor. Türklere yönelik  kültürel soykırım politikaları ne yazık ki devam ediyor.Dernek olarak •Türk kimliklerinin kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskılara son verilmedir,•Türk çocuklarına  iki dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkı sağlanmalıdır,•Türklerin Müslümanlık eğitimi için önündeki engellerin kaldırılmalıdır.•Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetleri özen göstermelidir.” konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmaktayız.”dedi

Toplantıda derneğimizin şimdiye değin yayınlamış olduğu kitaplarımızı da hediye ettik.

Soydaşlarımızla derneğimizin  Nazilli’de de örgütlenmesi konusunda kararlar aldık.

Bu bağlamda Türkiye’ye olduğu kadar bütün dünyaya da örnek olan sosyal fabrika projesini gerçekleştiren Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü ve arkadaşlarını özlem ve saygıyla anıyoruz.

Derneğimiz yönetim kurulu üyelerini konuk eden ve bilgilendiren Doç.Dr.Tuncay Ercan Sepetcioğlu’na,  Sümer Kampüs personeline ve İstanköylü soydaşlarımız İlhan Öden, Kaya Tuncer ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği