DERNEĞİMİZ, “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”’NDA

DERNEĞİMİZ, “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”’NDA

Derneğimiz,  Türk Tarih Kurumu tarafından 19-21 Ekim 2017 tarihinde İzmir’de yapılacak  “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu”’ Yürütme Kurulu’nda  görev yapacak.

Sempozyumda, Ege Adalarının  siyasi, ekonomik, askeri, kültürel ve sosyal tarihi  ve bölgeyi etkileyen dönemin önemli gelişmeleri bütün ayrıntıları ile ele alınacaktır.

Osmanlı Devleti’nde Cezâir-i Bahr-i Sefîd olarak adlandırılan Ege Adaları, Anadolu’nun doğal uzantıları durumundadır ve  kimileri kıyılarımıza iki kilometreden daha yakındır.

Günümüzde Ege Adaları’ndan  sadece Rodos ve İstanköy’de 6000 geçen sayıda Türk-Müslüman nüfus vardır.Bu adalarda yaşamakta olan soydaşlarımın kültürel kimliklerini koruma konularında vahim sorunları söz konusudur. Bunlar arasında, Vatandaşlık Sorunu, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları, Din ve İbadet Sorunu, Osmanlı Türkleri’nden Kalan Kültür Mirasının Korunması Sorunu, Vakıflar Sorunu, Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu gibi konular sayılabilir.

Rodos ve İstanköy Türklüğü açısından da büyük bir öneme sahip olan “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu’na soydaşlarımızın  katılımını bekliyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

 

Notlar:

Sempozyum web sitesi:www.ttk.gov.tr

Sempozyum Yeri: İzmir

Sempozyum Tarihi: 19-21 Ekim 2017