DERNEĞİMİZİN 2017 YILI GENEL KURULU YAPILDI.

DERNEĞİMİZİN 2017 YILI  GENEL KURULU YAPILDI.

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Kurul Toplantısı,yüksek bir katılım ile  “Ahmet Piriştina  Kültür Merkezi Seminer Salonu. Şemikler -Karşıyaka/İzmir”de yapıldı.

Genel Kurul Toplantısı’na Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği  İzmir Şubesi Başkanı Mümin Durmuş ve üyeleri de konuk olarak katıldılar.

Dernek  Çalışma Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı  Mustafa Kaymakçı  tarafından sunuldu.Kaymakçı,12 Nisan 2015 ve 25 Şubat 2017 Dönemi  arasındaki   derneğin yapmış olduğu çalışmaları; “Sosyal Etkinlikler,  Yurt Dışı Etkinlikler, Kitap Rapor ve  Ansiklopedi  Çalışması, Panel,Kongre ve Konferans  ve Medya Çalışması” başlıkları ile anlattı ve ayrıca tutuklanması hakkında bilgi verdi.

Kaymakçı;dernek olarak en  temel amaçlarının Avrupa Birliği’nin evrensel ölçütleri kapsamında, Rodos ve İstanköy’de Yunan Müslümanı yoktur, Türk Müslümanı vardır; Rodos ve  İstanköy’de çift dillilik temelli okullar yeniden açılmalıdır; Rodos ve İstanköy  Türklerinin  kültürel kimliği kabul edilmelidir ve Rodos ve İstanköy’deki  Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler korunmalıdır. konuları üzerinde ulusal ve uluslararası platformlarda farkındalık yaratma olduğunu söyledi ve yapmış oldukları çalışmaların ve dile getirilen  bu görüşlerin, Yunanistan Devleti’nin taraf olduğu evrensel insan hakları ile de çelişmediğini belirtti.

Muhasebe ve Denetleme Kurulu Raporları,sırasıyla Ali Hüsemoğlu ve İbrahim Sabuncu  tarafından görüşe sunuldu.

Genel kurulda dernek tüzüğünün 1.,2.,7.,9.,10.,12.,21.ve 22.maddelerinin değişikliği gerçekleştirildi.

Antalya Şubesi ile Ankara Temsilciliğin açılması önerildi ve kabul edildi.

Derneğin çalışmaları oybirliği ile aklandı.

Yapılan seçimlerde,Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine; Mustafa Kaymakçı, Ahmet Kırevliyası,  Ali Hüsemoğlu ,Macit Külür, ,Yıldız Ertemay ,Şanser Karakaya , Raşit Tavşancı ve yedek üyeliklerine; Halil Salakozlu ,Ata Anıl  Külür ,Hatice Tırak, Mustafa Karakaya,Bekir Mercimek ,Tayfun Karaveli,Sedat Tırak ,

Denetim Kurulu Asil  üyeliklerine; Aslı Başaran,  Zehra Bastiyalı,İbrahim Sabuncu ve yedek üyeliklerine; Özden Bahriye Boztepe ,Çetin Saidakis,Nihat Çatalbaşoğlu seçildiler.

Genel Kurul,mütevazi bir koktey ile sonuçlandırıldı.