Derneğimizin 24 Mayıs 2022 günlü Basın Açıklaması Yunanistan Medyasında

 

“Dimokratiki” gazetesi, 26 Mayıs 2022

 

““Türk” Mallarıyla İlgili Yeni Talepler”

 

  1. “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Başkanı Mustafa Kaymakçı özellikle Rodos ve İstanköy’de (Kos) Türk Vakıflarına ait mallarının satıldığını ve adlarının değiştirildiğini belirtti.

 

Yunan İstihbarat Teşkilatının (EYP) gözleri Onikiadalar’da casuslara odaklanmışken “Pentapostagma”nın Türk vatandaşlarının Rodos’taki mülklerin 1/3’ünü talep ettiklerine dair 2019 yılından beri ele aldığı konu tekrar gündeme getirilmektedir.

 

“Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), Başkanı Mustafa Kaymakçı, özellikle Rodos ve İstanköy’de (Kos) Türk Vakıflarına ait malların satıldığını ve adlarının değiştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı; “Yunanistan Devleti’nden İstanköy Türklerine uygulanan kültürel soykırım politikalarına son vermesini talep ediyoruz”.

 

Daha önce de belirttiğimiz üzere Ankara sadece “Türk azınlık” ve mülk konusunu gündeme getirmiyor, ancak aynı zamanda Onikiadalar ve Batı Trakya’yla ilgili konuları koordineli bir şekilde gündeme getiren Erdoğan rejiminden ileri geldiği anlaşılan benzeri görülmemiş bir hamleyle Kamu Vakıfları ve askeri tesislerini de konuya dahil ediyor.

 

Onikiadalar’da yaşayan Müslüman Yunan vatandaşları, adaların 1912’de İtalyan egemenliğinde olduğu, daha sonra 1912’de imzalanmış anlaşma şartlarıyla 1948’de Yunanistan’a devredildiği ve zamanında Lozan kapsamına alınmamış oldukları için kendilerini “Türk” kökenli saymaktalar.

 

Esasında bu adalarda yaşayanlar Müslümanlar Yunan vatandaşıdır, ancak Türk Hükümeti’nin

katkılarıyla Yunan topraklarında, AB ülkesi üyesi bir ülkede Türk Kanunu’nun uygulanmasını ve tüm Yunan vatandaşları için geçerli olan Vergi Yasasından muaf tutulmayı talep ediyorlar.

 

Ankara’nın esas çabası Onikiadalar’da azınlık konusunu yaratarak muhtemelen devamında Meis’i aklında tutarak başka bir şey talep etmektir.

Kaymakçı yazılı beyanında “Süleymaniye Medresesi”nin adının “Rodos’un Ortaçağ Şehrinde

Neoklasik Okul” olarak, okulun sahibinin ise Rodos Türk Vakfı yerine Güney Ege Bölge Amirliği (Onikiadalar Valiliği) olarak değiştirildiğini belirtti.

 

Ayrıca, Rodos ve İstanköy’deki Müslüman Vakıf mallarının satıldığını vurgulayarak, “Dernek

olarak ad değiştirilmesini ve vakıf mallarının haraç-mezat sattırılmasını şiddetle kınıyor, Yunanistan Devleti’nden Rodos ve İstanköy Türklerine uygulanan kültürel soykırım politikalarına son vermesini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Kaymakçı İstanköy’de satılmakta olan bir araziyle ilgili olarak: “Geçtiğimiz aylarda, İstanköy

(Kos) Adası’ndaki 34 dönümlük arazi İstanköy Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin avro karşılığında bir turizm şirketine satılmıştır. 2019 Ocak ayında alınan satış kararı, resmi olarak tamamlanmış bulunuyor. Bu usulsüz satış ile birlikte İstanköy Türk-Müslüman Vakfına ait 70’ten fazla arazi park, otopark ve mezarlık amacıyla belediyelere devredilmiş ve satılmış bulunmaktadır” ifadelerine yer veriyor.

 

Kaymakçı, Rodos ve İstanköy’deki Türk-Müslüman Vakıflarının diğer vakıflardan farklı olarak vergiye tabi tutulduğu hususuyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kaydetmektedir: “Buna karşılık Ortodoks Hıristiyan Kilise Kurumları ve Kilise her türlü vergiden muaftır.

Burada bir eşitliğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, vakıf mallarının elden çıkartılmasına bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür”.

 

Yunanistan’daki Türk vakıflarının, antlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerektiğini vurgulayan Kaymakçı, Evkaf Nizamnamesi’ne göre Vakıf malının alınıp satılamadığını, mülk edinilemediğini, miras olarak taksim edilemediğini ve şimdiye dek gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümünün geçersiz olduğunu belirtmiştir.

 

Ayrıca, Rodos ve İstanköy’deki Türk çocuklarının okullarda Türkçe öğrenmelerinin de engellendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bütün bu uygulamalar, ada Türklerinin geçmişle bağının koparılması için yapılmaktadır. Günümüzde Yunanistan’a verilen Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler, kültürel kimliklerinin korunması bir yana Türklüklerini de kaybetme aşamasındadırlar. Adalar Türklerinde korku egemendir ve sindirilmişlerdir.”