DERNEĞİMİZİN GENEL KURULU,BÜYÜK BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ.

 

Derneğimizin genel kurulu,büyük bir katılımla, 18 Şubat 2023 tarihinde  Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi(Karşıyaka ) Konferans Salonu’nda yapılmıştır.

Genel Kurul,Dernek Başkanı Mustafa Kaymakçı tarafından yeterli çoğunluğun olduğu tespit edilerek çalışmalarına başlamıştır. Saygı Duruşu’ndan sonra, derneğe hizmeti geçen  Dr. Cemil Tugay(Karşıyaka Belediye Başkanı),Neval-Yusuf Halaçoğlu(Sanat Tarihçisi-TTK Eski Başkanı), Zühal-Yücel İzmirli(Yazarlar) ve Sadi M.Nasuhoğlu(Yazar) ve Sedat Tırak(İş Adamı)’a plaketler verilmiştir. Ayrıca,sonsuzluğa uğurladığımız dernek ikinci başkanı  “Ahmet Kırevliyası’nın Anısı”na hazırlanan  bir plaket,kız kadeşi Meral Kırevliyası’na sunulmuştur.

Plaketlerin verilmesinden  sonra Genel Kurul, oya sunulan “Gündem”le  gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerine tek liste ile gidilmiş ve yapılan oylama sonucunda ,78 oyla Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;Mustafa Kaymakçı,Ali Hüsemoğlu,Raşit Tavşancı,Macit Külür,Mehmet İ.Pamuk,Servet Oyal ve Mehmet Tokmakoğlu; Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine; Zehra Bastiyalı, İbrahim Sabuncu, Aslı Başaran seçilmişlerdir.

Derneğimizin 2021-2022 Dönemi Çalışma Raporu’nu  bilgilerinize sunuyoruz.

2021 ve 2022 Dönemi Çalışma Raporu

Derneğimiz iki yıllık süreç içinde;basın açıklamaları  ve paneller,konferanslar ve sempozyumlar düzenleyerek,mektuplar yazarak , ,kitaplar  yayınlayarak ve üniversitelerdeki genç öğretim elemanlarına katkılar sağlayarak ve yurt dışı etkinliklere katılarak Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel sorunlarını ulusal ve uluslararası platformlarda farkındalık yaratmış bulunmaktadır.

2021 Etkinlikleri

Basın Açıklamaları

-Derneğimiz, ABD’nin Din Konusundaki Raporuna Rodos ve İstanköy Türklerinin de ibadet konusunu eklenmesini isteyen bir basın açıklaması yaptı.-15 Haziran 2021

-“Yunanistan’ın İstanköy Adasındaki Müslüman Türk Vakfı’na Ait Defterdar İbrahim Efendi Cami’nin Şadırvanının Taşınarak Yıkılmasını Şiddetle Kınıyoruz”.  -17 Haziran 2021

-“Yunanistan’ın İstanköy Adasında Türk-Müslüman Vakıflarına Ait Kültürel Eserler Haraç –Mezat Satılmaya Devam Ediyor ve Yıkılıyor”.-17 Ağustos 2021

Mektuplar

-Derneğimiz, ABD Büyükelçilerine Rodos ve İstanköy’de Türk-Müslüman İbadethanelerin Tahrip Edilmesi ile ilgili bir bilgilendirme mektupları gönderdi.-14 Haziran 2021

-Derneğimiz, Yunanistan Kültür Ve Spor Bakanı, Yunanistan Ankara Büyükelçisi İle İstanköy Vakıf Malları Başkanına  Vakıf Mallarını Haraç-Mezat Satışını Durdurmaları için mektup gönderdi.-20 Ağustos 2021

-Derneğimiz,Yunanistan’ın İstanköy Türk-Müslüman Vakfı’na Ait Malların Haraç-Mezat Satışının Durdurulması İçin Avrupa Konseyi’ne mektup yazdı -23 Ağustos 2021

-“Derneğimizyunanistan’a Soydaşlarımıza Anadillerini Öğrenme Haklarının Verilmesi İçin FUEN’e bir mektup yazdı “-23 Aralık 2021

Fuen Genel Kurul Kararı

-2021 Fuen Genel Kurul Kararı:”Derneğimiz, 9-12 Eylül 2021 Tarihinde (Tries-İtalya)’de gerçekleştirilen Avrupa Milletleri Federal Birliği(FUEN) Delegeler Kurulu’na karar örneği sundu.” 13 Eylül 2021

Yazılar

-Dernek Başkanı  Mustafa Kaymakçı,”200 Yıl Önce Bugün Mora’da Neler Oldu?”yazısını kaleme aldı.  200 Yıl Önce Bugün 23 Eylül 1821’de Mora İsyanı’nda Tripoliçe Şehrini Ele Geçiren Yunanlar 30.000 Bin Üzerinde Türk-Arnavut Ve Yahudi’yi Öldürdü. -23 Eylül 2021

“Roisder,Yunanistan’da Çevrilen “Sevgili İzmir” adlı filmde, Türklerin Kötülenmesini Şiddetle Kınıyor” yazısını medya organlarına gönderdi -20 Aralık 2021

Panel Düzenleme

-Dernek, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE) ile “Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri” panelini düzenledi.-15 Aralık 2021

Kitap çalışması

Derneğimizin yeni kitabı “Yunan Algısında Türk İmgesi” Türkçe ve İngilizce olarak basılmıştır.27 Aralık 2021

Etkinliklere Katılım

-Derneğimiz ,15.Balkanlar Halk Dansları Ve Kültür Festivali’ne katıldı-20 Eylül 2021

-Derneğimiz, 9.Uluslararası Balkan Festivali’ne katıldı-13 Ekim 2021

-Derneğimiz “Mora Katliamı Ve Anadolu’da Yunan Mezalimi Sempozyumu’na katıldı”-16 Kasım 2021

2022 YILI ETKİNLİKLERİ

Basın Açıklamaları

Derneğimiz,İstanköy Adasında Türk-Müslüman Vakıflarına Ait Kültürel Eserler Haraç-Mezat Satılmasına karşı basın açıklaması yaptı. -5 Ocak 2022

-“Sadık Ahmet Anısına Sahip Çıkmak, İnsan Haklarına Sahip Çıkmakla Eşdeğerdir!” açıklamasını  yaptı -10 Ocak 2022

-Derneğimiz,”Yunanistan’ın ,Rodos Müftülük Binasında Her Gün Belediye Bandosunca Müzik Çaldırmasını Kınadı” açıklamasını  yaptı -9 Şubat 2022

-“Yunanistan, Osmanlı Türklerinden Kalan Mimari Eserlerin Adlarını Değiştiriyor Ve Türk Vakıflarına Ait Malların Haraç-Mezat Satışını Yapıyor” açıklamasını  yaptı -24 Mayıs 2022

-“Yunanistan’ın Türklere Karşı 23 Eylül 1821’de Uyguladığı Mora Katliamını Unutmayalım”- 12 Eylül 2022

-“İstanköy’de “Sözde Pontus Soykırım Anıtı’nın Açılmasını Kınıyoruz açıklamasını  yaptı”- 6 Ekim 2022

– “Türkiye’de Yunan Mezalimini Kınayan Anıtlar Dikilmeli” açıklamasını  yaptı – 12 Ekim 2022

– “Yunan Askeri Yönetimi, Yunanistan Devletini Yalanlıyor” açıklamasını  yaptı -19 Ekim 2022

Mektuplar

-Derneğimiz,İstanköy Adasında Türk-Müslüman Vakıflarına Ait Kültürel Eserler Haraç-Mezat Satılmasına Karşı İstanköy Vakıf Başkanını Göreve Çağırdı.-6 Ocak 2022

-T.C. Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy’a Vakıflar Sorunu İle İlgili Mektup-4 Şubat 2022

-İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Kürşat Kırbıyık’a Vakıflar Sorunu İle İlgili Mektup-4 Şubat 2022

-Derneğimiz,Yunanistan’ın Ege Üniversitesi’ne Verilen Süleymaniye Medresesi’nin Müze Yapılması İçin Mektup Gönderdi -7 Şubat 2022

-İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu Başkanlığı’na; Onikiadalar Kadastro Kurumu’nun Yetki Alanları’nın Milli Kadastro Kurumu’na Dahil Edilmesi Hakkında Mektup-10 Mayıs 2022

-İzmir Valiliği,Sayın Yavuz Selim Köşger’e,Muğla Valiliği, Sayın Orhan Tavlı’ya-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı,Sayın M. Tunç Soyer’e,Muğla Büyükşehir Başkanlığı, Sayın Dr. Osman Gürün’e; Makamlarınızca uygun görülecek bir mekanda ve şekilde, Yunanistan’da Katledilmiş Olan Türklerin Anısına Bir Anıtın İzmir’de,Muğla’da dikilmesi hakkında mektuplar gönderildi- 3 Ekim 2022

Paneller,konferanslar ve sempozyum düzenleme

– Derneğimiz “Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri “Adlı Panel Düzenledi.-24 Ocak 2022

-Derneğimizin Denetim Kurulu Üyesi Ve Ressamımız Zehra Bastıyalı,Sıla Resmi İle Fuen 2022 Takviminde-4 Şubat 2022

-Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri Paneli-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası-3 Mart 2022

-Derneğimiz 21-22 Mart 2022 Tarihlerinde İzmir Fuar’da Ege Üniversitesi Tarafından Bölgedeki Diğer 19 Paydaş Üniversite İle Birlikte Düzenlenen “Ege Bölgesi Kariyer Fuarı”na katıldı-22 Mart 2022

-Derneğimiz Trakya Üniversitesi  Balkan Araştırma Enstitüsü ile birlikte panel düzenledi-“Yunan Algısında Türk İmgesi”-28 Nisan 2022

-Dernek Başkanı, İzmir’in Kurtuluşunun 100.Yılında “Yunan Algısında Türk İmgesi” adlı söyleşi yaptı -Dağarcık Türkiye Ütopya Söyleşileri-16 Mayıs 2022

-Derneğimiz Samsun’da Türk-Yunan İlişkilerine Işık Tutuyor-“100. Yılında Mübadele Ve Türk-Yunan İlişkileri Kongresi’nde “Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Oryantalizm Kökenleri” adlı bildiri- 20 Mayıs 2022

-Derneğimiz Nazilli Sümerbak Basma Fabrikası’nda İstanköy Soydaşlarıyla buluştu.-13 Haziran 2022

-Derneğimizin Karşıyaka’da Düzenlediği Söyleşi’ye Katılım Görkemli Oldu-“Yunanlarda Türk Algısının İmgesi ve Kökenleri”Söyleşisi- 9 Aralık 2022

-Derneğimiz,Türk Tarih kurumu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 22-23 Aralık 2022 Tarihinde “Rodos ve Onikiada’da Türk Varlığının 500.Yılı Sempozyumu” düzenledi.

Yazılar

– “Rodos ve İstanköy Türk Denizcilerinin  Türk Kurtuluş Şavaşı’na Katkıları  “hakkında yazı. (Deniz Mecmuası’nda-23 Aralık 2021 ) -21 Ocak 2022

-Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na 2020 Yılı İçinde Yunanistan’daki İbadethanelere ve Dini Binalara Gerçekleştirilen Saldırılara Yönelik Raporu Hakkında yazı gönderildi-21 Şubat 2022

Etkinliklerin Yurt Dış Yansımaları

-Derneğimizin 24 Mayıs 2022 Tarihli Basın Açıklaması Yunan Medyasında;Dimokratiki Gazetesi; “Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaymakçı “nın ,özellikle  Rodos ve İstanköy’de Türk Vakıflarına ait mallarının satıldığını ve adlarının değiştirildiğini belirtti-27 Mayıs 2022

-İstanköy Adasında Türk-Müslüman Vakıf Mallarının Haraç-Mezat Satılması, Yunan Politikacı Ve Milletvekili Konstantinos Skandalidis tarafından kaleme alınan bir kitapta da belgelendi-24 Mart 2022

-Derneğimizin Onikiada’daki Soydaşlarımızın Yunanistan Tarafından “Türk Kimliği”ni tanıması talebi Yunan Gazetesinde- 4 Temmuz 2022

ABD’de Bir Doktora Tezi, Dernek Araştırmalarından esinlendi,kaynak gösterildi –  25 Temmuz 2022

– “Rodos Ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim-Öğretim” Kıbrıs Basınında- 5 Ekim 2022

Derneğin Üniversitelerde Yüksek Lisan ve Doktora Çalışmalarına Katkıları

– İbrahim Alper Alıcı; Onikiada Türklerinin Durumu(1947-2017)Ve Türk Yunan İlişkilerin Etkisi- Yüksek Lisans Tezi

– İsmail Kurt; “Rodos Türk Ağızları(İnceleme-Metin-Dizin)Doktora Tezi

Kitap Çalışması

-“Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim-Öğretim” kitabımız Türkçe ve İngilizce  çıktı- 27 Temmuz 2022(265 sayfa)

– “Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda  Eğitim Ve Öğretim” kitabımız Pdf Dosya olarak Web Sayfamızda -1 Ağustos 2022

FUEN Etkinliği

-Fuen 2022 Genel Kurul Kararında Rodos ve İstanköy Sorunlarına yönelik bir karar alındı ve başta Yunanistan Devleti olmak üzere ilgililere gönderildi – 25 Ekim 2022

Belgesel

-“Rodos ve Onikiada’da Türk Varlığının 500.Yılında Ada Türkleri Belgeseli”, 22-23 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen “Rodos ve Onikiada’da Türk Varlığının 500.Yılı Sempozyumu” için derneğimiz tarafından hazırlanmıştır.