Derneğimizin (Merkez) Genel Kurulu yapıldı

 

Derneğimizin salgın nedeniyle ertelenen genel kurulu,29 Haziran 2021 tarihinde saat 14.00’de dernek binasında yapıldı.

Seçimle sonunda aşağıda adları yazılı üyeler Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nda görevlendirildiler.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Mustafa Kaymakçı, Ahmet Kırevliyası, Ali Hüsemoğlu, Macit Külür,  Raşit Tavşancı, Servet Oyal, Mehmet  Tokmakoğlu

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Aslı Başaran, Zehra Bastiyalı, İbrahim Sabuncu

Seçimler sonucunda bir genel kurul   kararının   kamuoyuna bildirilmesi kararlaştırıldı.

Genel Kurul   Kararı:

“Derneğimiz; Rodos, İstanköy Ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan Sorunları  ile Vakıflar  Sorunu gibi konularındaki  çalışmalarını şimdiye kadar olduğu gibi ödünsüz  sürdürecektir.”

Bilgilerinize  saygıyla sunuyoruz.

Rodos,İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(Merkez)Yönetim Kurulu