Derneğimiz,Yunanistan’ın İstanköy Türk-Müslüman Vakfı’na ait malların Haraç-Mezat Satışını durdurulması için Avrupa Konseyi’ne mektup yazdı

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

Rodos, Kos ve Oniki

Türkler Kültür ve Dayanışma Derneği

Başkan

 

Mr. Daniel Höltgen

Anti-Semitik, Müslüman Karşıtı ve Diğer Dini Hoşgörüsüzlük Türleri ve Nefret Suçları Avrupa Konseyi Özel Temsilcisi

 

Sayın Höltgen,

 

Size daha önce göndermiş olduğum mektubumda Rodos, İstanköy ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Dini İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Vakıflar ve    Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunması gibi  sorunlarına kısaca değinmiştim.

 

Sayın Höltgen,

Bu mektubumda Rodos ve İstanköy’de Türk Müslüman toplumunun kültürel yaşamının bir parçası olan ve sosyal refahını desteklemek için kurulmuş Müslüman hayır kurumlarının (Vakıflar) sorunlarına kısaca değineceğim.

 

Birincisi şu: Rodos ve İstanköy’deki Türk / Müslüman vakıfları,Yunanistan’ın , 1980’de çıkarılan ayrımcı yasaya tabidir.Bu yasa  vakıfları mali açıdan daha da zayıflatmış ve topluluğun  kendini  yönetme hakkını sulandırmıştır. Ancak en önemlisi, 1967’den beri peş peşe Yunan hükümetlerinin Vakıf yöneticilerinin Türk Müslüman Azınlık tarafından seçilmesine izin vermek yerine atama uygulaması ile, Vakıfların kötü yönetimine yol açmış bulunmaktadır.

 

İkincisi ise daha vahimdir.Rodos’daki vakıf malları yanında İstanköy’deki Türklerin vakıf malları haraç-mezat satılmaktadır.

Son olarak 29 Temmuz 2021’de İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu  Başkanlığı’nın                                                     yayınladığı satış bildirisi ile  Platitsi bölgesindeki 38.240 metrekare büyüklüğündeki vakıf arazisini 20 Ağustos 2021 Cuma günü başlangıç fiyatı olarak 700 bin Avro olmak üzere açık ve sözlü artırmayla satışa çıkarılacağını teessür ile öğrenmiş bunuyoruz.

 

Sayın Höltgen,

İstanköy Türk Toplumuna ait vakıf mallarının  satılmasını ,Yunan makamlarının  Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmekte olduğunuzun  aleni bir göstergesi olarak değerlendirmek zorundayız.

 

Sayın Höltgen,

 

Öncelikle Rodos ve İstanköy Türk-Müslüman vakıflarının mallarının haraç-mezat satılmasını engellenmesi için girişimde bulunmanızı ve Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumunun sorunlarının çözümüne yardımcı olmanızı diliyorum. Gerekirse belirtilen konular hakkında size ek bilgi vermekten memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.

 

 

Rodos ve İstanköy Türk-Müslümanlarının  sorunlarını  “Anti-Semitik, Müslüman Karşıtı ve Diğer Dini Hoşgörüsüzlük Türleri ve Nefret Suçları Avrupa Konseyi “’ne duyurmanızı  bilgilerinize arz ediyorum.

 

En içten saygı ve dileklerimle.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Derneği Başkanı


 

 

 

Dear    Mr. Daniel Höltgen                                                                                     18th.August 2021                                                           

Council of Europe Special Representative  on antisemitic, anti-Muslim and other forms

of religious intolerance and hate crimes

 

Dear Mr. Höltgen,

In my previous letter to you, I briefly touched upon the problems of the Turks living in Rhodes, Kos and the Dodecanese related to citizenship, the right to learn Turkish, religious worship, the environment of hatred and oppression, foundations and the protection of the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks.

 

Dear Mr.  Höltgen ,

In the present letter, I will briefly address the problems of Muslim charity organizations (foundations) that are a part of the cultural life of the Turkish Muslim community in Rhodes and Kos and were initially established to enhance their social welfare.

 

The first problem is that Turkish/Muslim foundations in Rhodes and Kos are subject to the discriminatory law enacted in the Greek Parliament in 1980. This law further impaired the foundations financially and depreciated the right of the community to administer itself. But above all, it has led to the mismanagement of the foundations since 1967, with successive Greek governments’ practice of appointing the administrators of the foundations rather than allowing them to be elected by the Turkish Muslim Minority.

 

The second is even more desperate. In addition to the foundation properties in Rhodes, the foundation properties of the Turks in Kos are being sold at fire-sale prices.

 

Lastly, with the sales notice published by the Executive Council of Kos Foundation Properties on July 29, 2021, we regret to learn that the 38.240 square meter land belonging to the foundation in the Platitsi area would be put up for sale on Friday, August 20, 2021, with a starting price of 700 thousand Euros in an the ascending-bid (oral) auction.

 

Dear Mr. Höltgen ,

We have to consider the sale of foundation properties belonging to the Turkish Community of Kos as a clear indication that the Greek authorities are still continuing their policy of liquidating the foundation properties.

 

Dear Mr. Höltgen,

First thing first, I truly wish that you take steps to prevent the sale of the properties of the Turkish-Muslim foundations in Rhodes and Kos well below market value at fire-sale prices, and help solve the problems of the Turkish community in Rhodes and Kos. If need be, I would be pleased to provide you with additional information about these issues.

 

I would like you to inform the “Council of Europe” about our problems.

 

With my highest respect and deepest regards,

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President


 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI                                                                         18 Ağustos 2021

Rodos, Kos ve Oniki

Türkler Kültür ve Dayanışma Derneği

Başkan

 

 

Ms.Dunja Mijatović

Avrupa Konseyi

İnsan Hakları Komiserliği

67075 Strasbourg Cedex

Fransa

 

Sayın Mijatović,

 

Size daha önce göndermiş olduğum mektubumda Rodos, İstanköy ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Dini İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Vakıflar ve    Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunması gibi  sorunlarına kısaca değinmiştim.

 

Sayın Mijatović,

Bu mektubumda Rodos ve İstanköy’de Türk Müslüman toplumunun kültürel yaşamının bir parçası olan ve sosyal refahını desteklemek için kurulmuş Müslüman hayır kurumlarının (Vakıflar) sorunlarına kısaca değineceğim.

 

Birincisi şu: Rodos ve İstanköy’deki Türk / Müslüman vakıfları,Yunanistan’ın , 1980’de çıkarılan ayrımcı yasaya tabidir.Bu yasa  vakıfları mali açıdan daha da zayıflatmış ve topluluğun  kendini  yönetme hakkını sulandırmıştır. Ancak en önemlisi, 1967’den beri peş peşe Yunan hükümetlerinin Vakıf yöneticilerinin Türk Müslüman Azınlık tarafından seçilmesine izin vermek yerine atama uygulaması ile, Vakıfların kötü yönetimine yol açmış bulunmaktadır.

 

İkincisi ise daha vahimdir.Rodos’daki vakıf malları yanında İstanköy’deki Türklerin vakıf malları haraç-mezat satılmaktadır.

Son olarak 29 Temmuz 2021’de İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu  Başkanlığı’nın                                                     yayınladığı satış bildirisi ile  Platitsi bölgesindeki 38.240 metrekare büyüklüğündeki vakıf arazisini 20 Ağustos 2021 Cuma günü başlangıç fiyatı olarak 700 bin Avro olmak üzere açık ve sözlü artırmayla satışa çıkarılacağını teessür ile öğrenmiş bunuyoruz.

 

Sayın Mijatović,

İstanköy Türk Toplumuna ait vakıf mallarının  satılmasını ,Yunan makamlarının  Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmekte olduğunuzun  aleni bir göstergesi olarak değerlendirmek zorundayız.

 

Sayın Mijatović,

Öncelikle Rodos ve İstanköy Türk-Müslüman vakıflarının mallarının haraç-mezat satılmasını engellenmesi için girişimde bulunmanızı ve Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumunun sorunlarının çözümüne yardımcı olmanızı diliyorum. Gerekirse belirtilen konular hakkında size ek bilgi vermekten memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.

 

Rodos ve İstanköy Türk-Müslümanlarının  sorunlarını “Avrupa Konseyi’ne duyurmanızı  bilgilerinize arz ediyorum.

 

En içten saygı ve dileklerimle.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği


 

 

Ms. Dunja Mijatovic                                                                                                       18 August 2021

Council of Europe Commissioner of Human Rights

67075 Strasbourg Cedex

France

 

Dear Ms. Mijatovic,

In my previous letter to you, I briefly touched upon the problems of the Turks living in Rhodes, Kos and the Dodecanese related to citizenship, the right to learn Turkish, religious worship, the environment of hatred and oppression, foundations and the protection of the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks.

 

Dear Ms. Mijatovic,

In the present letter, I will briefly address the problems of Muslim charity organizations (foundations) that are a part of the cultural life of the Turkish Muslim community in Rhodes and Kos and were initially established to enhance their social welfare.

 

The first problem is that Turkish/Muslim foundations in Rhodes and Kos are subject to the discriminatory law enacted in the Greek Parliament in 1980. This law further impaired the foundations financially and depreciated the right of the community to administer itself. But above all, it has led to the mismanagement of the foundations since 1967, with successive Greek governments’ practice of appointing the administrators of the foundations rather than allowing them to be elected by the Turkish Muslim Minority.

 

The second is even more desperate. In addition to the foundation properties in Rhodes, the foundation properties of the Turks in Kos are being sold at fire-sale prices.

 

Lastly, with the sales notice published by the Executive Council of Kos Foundation Properties on July 29, 2021, we regret to learn that the 38.240 square meter land belonging to the foundation in the Platitsi area would be put up for sale on Friday, August 20, 2021, with a starting price of 700 thousand Euros in an the ascending-bid (oral) auction.

 

Dear Ms. Mijatovic,

We have to consider the sale of foundation properties belonging to the Turkish Community of Kos as a clear indication that the Greek authorities are still continuing their policy of liquidating the foundation properties.

 

Dear Ms. Mijatovic,

First thing first, I truly wish that you take steps to prevent the sale of the properties of the Turkish-Muslim foundations in Rhodes and Kos well below market value at fire-sale prices, and help solve the problems of the Turkish community in Rhodes and Kos. If need be, I would be pleased to provide you with additional information about these issues.

 

I would like you to inform the “Council of Europe” about our problems.

 

With my highest respect and deepest regards,

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President


 

 

Sayın Gerhard Ermisher

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (INGO’s) Başkanı

 

 

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (INGO’s) Başkanlığına  daha önce göndermiş olduğum mektubumda Rodos, İstanköy ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Dini İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Vakıflar ve    Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunması gibi  sorunlarına kısaca değinmiştim.

 

Sayın Ermisher,

Bu mektubumda Rodos ve İstanköy’de Türk Müslüman toplumunun kültürel yaşamının bir parçası olan ve sosyal refahını desteklemek için kurulmuş Müslüman hayır kurumlarının (Vakıflar) sorunlarına kısaca değineceğim.

 

Birincisi şu: Rodos ve İstanköy’deki Türk / Müslüman vakıfları,Yunanistan’ın , 1980’de çıkarılan ayrımcı yasaya tabidir.Bu yasa  vakıfları mali açıdan daha da zayıflatmış ve topluluğun  kendini  yönetme hakkını sulandırmıştır. Ancak en önemlisi, 1967’den beri peş peşe Yunan hükümetlerinin Vakıf yöneticilerinin Türk Müslüman Azınlık tarafından seçilmesine izin vermek yerine atama uygulaması ile, Vakıfların kötü yönetimine yol açmış bulunmaktadır.

 

İkincisi ise daha vahimdir.Rodos’daki vakıf malları yanında İstanköy’deki Türklerin vakıf malları haraç-mezat satılmaktadır.

Son olarak 29 Temmuz 2021’de İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu  Başkanlığı’nın                                                     yayınladığı satış bildirisi ile  Platitsi bölgesindeki 38.240 metrekare büyüklüğündeki vakıf arazisini 20 Ağustos 2021 Cuma günü başlangıç fiyatı olarak 700 bin Avro olmak üzere açık ve sözlü artırmayla satışa çıkarılacağını teessür ile öğrenmiş bunuyoruz.

 

Sayın Ermisher,

İstanköy Türk Toplumuna ait vakıf mallarının  satılmasını ,Yunan makamlarının  Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürmekte olduğunuzun  aleni bir göstergesi olarak değerlendirmek zorundayız.

 

Sayın Ermisher,

 

Öncelikle Rodos ve İstanköy Türk-Müslüman vakıflarının mallarının haraç-mezat satılmasını engellenmesi için girişimde bulunmanızı ve Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumunun sorunlarının çözümüne yardımcı olmanızı diliyorum. Gerekirse belirtilen konular hakkında size ek bilgi vermekten memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum.

 

Rodos ve İstanköy Türk-Müslümanlarının  sorunlarını    “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı ‘na duyurmanızı  bilgilerinize arz ediyorum.

 

En içten saygı ve dileklerimle.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Derneği Başkanı


 

 

Dear Mr.Gerhard Ermisher,                                                                              18th.August 2021

President of the Conference of International Non-Governmental Organisations (INGOs)

 

In a previous letter I sent to the Conference of International Non-Governmental Organisations,  I briefly addressed the problems of the Turks living in Rhodes, Kos and the Dodecanese related to citizenship, the right to learn Turkish, religious worship, the environment of hatred and oppression, foundations and the protection of the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks.

 

Dear Mr.  Ermisher,

In the present letter, I will briefly touch upon the problems of Muslim charity organizations (foundations) that are a part of the cultural life of the Turkish Muslim community in Rhodes and Kos and were initially established to enhance their social welfare.

 

The first problem is that Turkish/Muslim foundations in Rhodes and Kos are subject to the discriminatory law enacted in the Greek Parliament in 1980. This law further impaired the foundations financially and depreciated the right of the community to administer itself. But above all, it has led to the mismanagement of the foundations since 1967, with successive Greek governments’ practice of appointing the administrators of the foundations rather than allowing them to be elected by the Turkish Muslim Minority.

 

The second is even more desperate. In addition to the foundation properties in Rhodes, the foundation properties of the Turks in Kos are being sold at fire-sale prices.

 

Lastly, with the sales notice published by the Executive Council of Kos Foundation Properties on July 29, 2021, we regret to learn that the 38.240 square meter land belonging to the foundation in the Platitsi area would be put up for sale on Friday, August 20, 2021, with a starting price of 700 thousand Euros in an the ascending-bid (oral) auction.

 

Dear Mr.  Ermisher,

We have to consider the sale of foundation properties belonging to the Turkish Community of Kos as a clear indication that the Greek authorities are still continuing their policy of liquidating the foundation properties.

 

Dear Mr.  Ermisher,

First thing first, I truly wish that you take steps to prevent the sale of the properties of the Turkish-Muslim foundations in Rhodes and Kos well below market value at fire-sale prices, and help solve the problems of the Turkish community in Rhodes and Kos. If need be, I would be pleased to provide you with additional information about these issues.

 

I would like you to inform the “Conference of International Non-Governmental Organisations (INGOs)” about the problems of Turkish-Muslims in Rhodes and Kos.

 

With my highest respect and deepest regards,

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President