DERNEK BAŞKANIMIZ KKTC’DE

DERNEK BAŞKANIMIZ KKTC’DE

Dernek başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,16 Kasım 2017 tarihinde KKTC’de “Yunan Düşüncesinde Türk Düşmanlığının Kökenleri Üzerine Çözümlemeler” adlı bir   konuşma yaptı. Büyük bir ilgiyle dinlenen konuşmada Kaymakçı:

“Ortalama bir Yunan’da, Türklere karşı düşmanlık-dostluk, nefret-sevgi, aşağılık kompleksi-üstünlük kompleksi gibi yaklaşımlar harman olmuş durumdadır. Anılan kompleks yaklaşımların,Yunan Algısındaki Türk İmgesi’nden  kaynaklandığı söylenebilir. Bu algılar arasında; Uygarlığın Beşiğinin Antik Yunan’a bağlanması, Filhellenitik(Yunanseverlik) ve Oryantalizm, Osmanlı Egemenliğine Karşı Gerçekleştirilen Bağımsızlık Savaşı, Megali-İdea Hayali, Yunan Kilisesi, Anadolu Bozgunu ya da Küçük Asya Felaketi, Pontus Soy Kırımı İddiası ve Kıbrıs Barış Hareketİ” gibi birbiriyle bağlantılı konular sıralanabilir. Bunlar arasında  genelde Batılılarca körüklenen Filhellenitik(Yunanseverlik) ve Oryantalizm konusunun öne çıkarıldığı gözlemlenmektedir. Aslında Yunanseverlik, Batı’nın Doğu’yu etki altına alması ve denetlemesi için dahice meşrulaştırma ortamı yaratan Oryantalizm ideolojisinin bir sonucudur. Böylelikle bir yandan, emperyalizmin ve Doğu’nun boyun eğmesi için meşrulaştırıcı bir düşünce egemen kılınmış, bir yandan da Doğu’yu Batı’nın edilgen bir karşıtı olarak tanımlanması ya da düşünülmesi ve de ilerlemeci gelişmeyi yalnızca Batı’ya ait bir olgu olarak kabul ettirilmesine olanak sağlayan adımlar atılmıştır.” dedi.

Kaymakçı konuşmasında,Yunan algısındaki Türk imgesinin sorunlu yapısı  ve  olumsuz çağrışımlarının  Yunan halkı üzerinde olumluya dönüştürülmesinin  birinci koşulunun, Yunanların  Türkleri  nesnel tanımalarına bağlı olduğunu, ikinci koşulunun ise, Türklere karşı emperyal devletlerin yönlendirmesine engel olunması gerektiğini  ifade etti.

Kaymakçı, “Yunan Düşüncesinde Türk Düşmanlığının Kökenleri Üzerine Çözümlemeler “adlı konuşmasını yapıyor.Tarih:16 Kasım 1017  Yer:KKTC.Bedesten