DERNEK BAŞKANIMIZ PROF.DR.MUSTAFA KAYMAKÇI GİRİŞ YASAĞI BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YUNANİSTAN’DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞ BULUNMAKTADIR.

 

DERNEK BAŞKANIMIZ PROF.DR.MUSTAFA KAYMAKÇI GİRİŞ YASAĞI BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE YUNANİSTAN’DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞ BULUNMAKTADIR.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşımız Türklerin,Türk kültürel kimliğini savunan   dernek başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan’dan sınır dışı edilmiş ve haksız ve usulsüz olarak 1 gün boyunca İstanköy Polis Nezarethanesi’nde tutuklu tutulmuştur.

Size bu konuda bilgi vermeyi bir zorunluluk olarak kabul ediyoruz.

Olayın özeti şöyledir:

Rodos ve İstanköy Kültürü üzerinde kütüphanelerde incelemelerde bulunmak üzerine görevlendirilen Dernek Başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı ve İkinci Başkanımız Ahmet Kırevliyası,27 Ağustos 2016 tarihinde, pasaport kontrolünde bir sorunla karşılaşmadan Rodos’a giriş yapmışlardır.

Kaymakçı,önce Rodos’ta vefat eden bir akrabasının yakınlarına baş sağlığı dilemiş ve kimi kütüphanelerde çalışmalar yapmıştır. Ve daha sonra  Kırevliyası ile,30 Ağustos 2016 tarihinde yürüttükleri çalışma için de Türk toplum temsilcileri ile görüşmek üzere İstanköy adasına geçmiştir.

30 Ağustos 2016 akşamı Germe Türk Köyü’nde bir restoranda yemek yerken yanlarına gelen Yunan polisi, Kaymakçı’nın 18 Temmuz 2016 tarihli Yunanistan’a giriş yasağının bulunduğuna dair bir karar olduğunu belirterek kendisini sınır dışı etmek zorunda olduklarını bildirmişlerdir. Kaymakçı, Rodos adası üzerinden Yunanistan’a girişinde hiçbir sorunla karşılaşmadığını ve böyle bir karar varsa örneğini yazılı olarak görmek istediğini söylemiştir.

Buna cevaben Yunan polisi, söz konusu kararın yazılı olarak ellerinde bulunmadığını ve Atina’dan kendilerine ulaştığını belirterek Kaymakçı’yı orada tutuklamış ve İstanköy’deki polis merkezine götürmüştür. Yunan polisi, ancak Kaymakçı’nın bu olayı ulusal ve uluslararası mahkemeler önünde dava konusu yapmayacağına dair bir belgeyi imzalaması  koşuluyla serbest kalabileceğini, aksi durumda 5 gün süreyle nezarethanede  tutulacağını kendisine aktarmıştır.

30 m²’lik alanda 21 kişinin bulunduğu çok kötü ortama sahip nezarette bir gece tutulan Kaymakçı, hukuk dışı olan söz konusu belgeyi imzalamasının ardından 31 Ağustos 2016 tarihinde serbest bırakılarak öğleden sonra polis eşliğinde bindirildiği feribotla Türkiye’ye dönmek üzere Yunanistan’dan sınır dışı edilmiştir. Yunan polisi, Kaymakçı’nın Rodos’ta kaldığı otele uğramasına ve özel eşyalarını almasına da izin vermemiştir.

Bildiğiniz üzere, derneğimiz başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Rodos doğumludur ve ailesiyle birlikte 5 yaşında Türkiye’ye göç ederek anayurdumuz Türkiye’de profesörlüğe değin yükselmiş saygın bir bilim insanıdır ve 1996 yılında kurulan Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (ROİSDER)  de  Başkanlığını yapmaktadır.

Kaymakçı, derneğimizin sözcüsü olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Fuen gibi uluslararası platformlarda Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da yaşayan Türk toplumunun Türk kültürel kimliğinin  korunması ve asimile olmaması için çalışmalar yürütmektedir.

Bu çalışmalarda Avrupa Birliği’nın evrensel ölçütleri kapsamında,“Rodos ve İstanköy’de Yunan Müslümanı yoktur, Türk Müsümanı vardır; Rodos ve İstanköy’de, çift dillilik  temelli okullar yeniden açılmalıdır; Rodos ve İstanköy’deki Türklerin kültürel kimliği kabul edilmelidir ve Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler korunmalıdır.” konuları üzerinde durulmaktadır.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Başkanımız Prof. Dr. Kaymakçı’nın Yunanistan’dan sınır dışı edilmesi Yunan makamlarının Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da yaşayan Türk toplumuna yönelik doğrudan bir sindirme girişimidir. Bununla neredeyse 70 yıldır baskı altında tutulan Türk toplumu mensuplarına gözdağı verilmek istenmektedir.

Olayın en can alıcı noktası ise Kaymakçı’nın Atina’da 18 Temmuz 2016 tarihinde alınan ve kendisine tebliğ edilmeyen Yunanistan’a giriş yasağı kararı gerekçe gösterilerek tamamen hukuk dışı olan bir belgenin kendisine imzalattırılmasının ardından sınır dışı edilmesidir. Diğer ilginç bir durum da şayet giriş yasağına ilişkin böyle bir karar varsa bile Kaymakçı’nın Rodos üzerinden Yunanistan’a girişine Yunan makamlarınca izin verilmesi ve giriş tarihinden ancak üç gün sonra İstanköy adasında tutuklanmasıdır. Tüm bunlar Kaymakçı’nın sınır dışı edilmesinin art niyetli ve planlı olduğunu göstermektedir.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Dernek olarak bizler, Ege’nin iki kenarında yaşamakta olan Türk-Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesini istiyoruz. Ancak bu içten istek, bir sivil toplum örgütü olarak Rodos ve İstanköy Türklüğü’nün sorunlarını dile getirme konusunda çalışmalarımızın karşıtı değildir. Dernek olarak, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların dile getirilmesi ve konuşulmasından geçtiğine inanıyoruz.

Bu dostluk ve işbirliği bağlamında sizin desteklerinizle yukarıda belirttiğimiz üzere kısaca Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşlarımızın kültürel haklarını korumak doğrultusunda çalışmalar yaptık, anılan çalışmaları sürdüreceğiz.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Dernek başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı’nın  giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini  yersiz buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

 

RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

Not: Son olarak İkinci Başkanımız Ahmet Kırevliyası’na da Yunanistan’a giriş yasağı getirilmiştir.