FUEN 2017 GENEL KURULU,DERNEK BAŞKANIMIZ MUSTAFA KAYMAKÇI’NIN YUNANİSTAN’DAN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ KINADI.

 

FUEN 2017 GENEL KURULU,DERNEK BAŞKANIMIZ MUSTAFA KAYMAKÇI’NIN  YUNANİSTAN’DAN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ KINADI.

FUEN 2017 Genel Kurulu’nda,Derneğimiz Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın “Ağustos 2016’da Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini kınayan karar tasarısı” oybirliği ile kabul edildi.

Karar örneği aşağıda özetlenmiştir.

Üye kuruluşumuz Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kaymakçı,derneğinin yeni projesi için araştırma yapmak üzere gittiği İstanköy’de tutuklanarak bir gece gözaltına alınmış ve daha sonra Yunanistan’dan sınır dış edilmiştir.Kendisine sözel olarak ülkedeki kamu düzenine tehdit oluşturduğu gerekçesi bildirilmiştir.

Yunan polisi, 18 Temmuz 2016 tarihli ülkeye girişinin yasaklanması kararına dayanarak Kaymakçı’yı 30 Ağustos 2016’da tutuklamıştır. Bununla birlikte Yunanistan’a 27 Ağustos 2016’da ilk giriş yaptığı Rodos adasında bu karar hakkında Kaymakçı bilgilendirilmemiş , İstanköy’deki tutuklama anında da bu kararın bir kopyası kendisine verilmemiştir. Polis merkezindeki gözaltı koşulları ise insanlık dışı olmuştur. Kaymakçı, yalnızca küçük bir pencereye sahip 30 metrekarelik aşırı kalabalık odada bir gece gözaltında tutulmuştur.

Kaymakçı,ancak Yunan makamlarına dava açmayacağını beyan eden bir mektup imzaladıktan sonra serbest bırakılmıştır. 31 Ağustos’ta polis gözetimi altında Türkiye’ye sınır dışı edilen Kaymakçı’nın Rodos’a dönerek kişisel eşyalarını almasına da izin verilmemiştir.

Burada can alıcı noktalardan birisi de,giriş yasağına ilişkin böyle bir karar varsa bile Kaymakçı’nın Rodos üzerinden Yunanistan’a girişine Yunan makamlarınca izin verilmesi ve giriş tarihinden ancak üç gün sonra İstanköy adasında tutuklanması olmuştur. Tüm bunlar Kaymakçı’nın sınır dışı edilmesinin art niyetli ve planlı olduğunu göstermektedir.

Rodos ve İstanköy Türk toplumunun mensubu olan Kaymakçı, Rodos’ta dünyaya gelmiş, ancak göç etmek zorunda kalan bir ailenin bireyi olarak Türkiye’de öğrenim görmüş ve profesör olmuş bir akademisyendir. Kaymakçı’nın başkanlığını yaptığı olan  Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği de  FUEN üyesi olarak uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu çalışmalarda Avrupa Birliği’nın evrensel ölçütleri kapsamında,“Rodos ve İstanköy’de Yunan Müslümanı yoktur, Türk Müsümanı vardır; Rodos ve İstanköy’de, çift dillilik  temelli okullar yeniden açılmalıdır; Rodos ve İstanköy’deki Türklerin kültürel kimliği kabul edilmelidir ve Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler korunmalıdır.” konuları üzerinde durulmaktadır.

Kaymakçı’nın Yunanistan’dan sınır dışı edilmesi Yunan makamlarının Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da yaşayan Türk toplumuna yönelik doğrudan bir sindirme girişimi olarak görüyoruz.Bununla neredeyse 70 yıldır baskı altında tutulan Türk toplumu mensuplarına gözdağı verilmek istenmektedir.

FUEN,Ege’nin iki kenarında yaşamakta olan Türk-Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesini istiyor. Ancak bu içten istek,  üyemiz olan  derneğin bir sivil toplum örgütü olarak Rodos ve İstanköy Türklüğü’nün sorunlarını dile getirme konusunda çalışmalarının karşıtı değildir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların dile getirilmesi ve konuşulmasından geçtiğine inanıyoruz.

Toplumun bir liderini  ya da diğerini Yunanistan’dan sınır dışı etmek şüphesiz Ege’deki Yunan adalarındaki  ve Batı Trakya’daki Türk azınlığının on yıllardır devam eden mücadelesini ortadan kaldırmayacaktır. Çoğunluk ve azınlık arasında diyalog hakim olmalıdır.  Yunan makamlarına doğru ve Avrupai bir yaklaşım olarak etnik azınlıklarca dile getirilen sorunlara karşı açık olması çağrısında bulunuyoruz.

Mustafa Kaymakçı’nın  giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini  FUEN Genel Kurulu  olarak yersiz buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Yunanistan’ın bu hukuksuz ve aşağılayıcı eylemi karşısında Kaymakçı’ya güçlü desteğimizi ilan ediyoruz.”

FUEN 2017 GENEL KURULU