FUEN 2022 Genel Kurul Kararı

YUNANİSTAN, MEDYA ORGANLARINDA ONİKİADALARDA  TÜRK OLMADIĞINI İDDİA EDİYOR,OSMANLI TÜRKLERİNDEN KALAN MİMARİ ESERLERİN ADLARINI DEĞİŞTİRİYOR VE TÜRK VAKIFLARINA AİT MALLARIN HARAÇ-MEZAT SATIŞINI YAPIYOR.

22 Şubat 2022 tarihli “Rodosreport.Gr”,25 Şubat 2022   tarihli “Komotinipress” internet sitesi ve  29 Haziran 2022 tarihli  “Dimokratiki.Gr”gazetesi gibi Yunan medyası organlarında “Onikiadalarda Türk olmadığı ” belirtilmekte  ve derneğimiz hedef gösterilmektedir.

22 Mayıs 2022 tarihli “Rodiaki” gazetesinin bildirdiğine göre Rodos Türk Vakfı’na ait olan “Süleymaniye Medresesi”nin adı, “Neoclassic School In The Medioeval City Of Rhodes” değiştirilmiştir. Ayrıca okulun sahibi olarak da Güney Ege Bölge Amirliği (Onikiadalar Valiliği) adı kaydedilmiştir.

Diğer yandan Rodos ve İstanköy’deki Türk-Müslüman Vakıf Malları da haraç-mezat sattırılmaktadır.

Ocak ve Şubat 2022  aylarında da , İstanköy’deki Türk-Müslüman Vakıf Malları’na ait  34 dönümlük arazi, 181 bin avro karşılığında bir turizm şirketine satılmıştır.  Bu usulsüz satış ile birlikte İstanköy Türk-Müslüman Vakfına ait 70’ten fazla arazi park, otopark ve mezarlık amacıyla belediyelere devredilmiş ve satılmış bulunmaktadır. Bu kararı veren İstanköy Vakıf Malları İdaresi,seçilmiş değil, Yunanistan tarafından atanmış kişilerden oluşturulmuştur.

FUEN Genel Kurulu olarak, Yunanistan Devleti’nden şunları  öneriyoruz:

1-Yunanistan,Avrupa Konseyi’nin “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararları” ve diğer  tarihi belgelerde de kanıtlandığı gibi  Onikiadalarda Türk varlığını kabul etmelidir.

2-Yunanistan,adalardaki Türk kimliğinin kabulü için çalışmalarda bulunan derneğimizi hedef olarak göstermekten vazgeçmelidir.

3-Rodos’daki Türk toplumunun  ortak kültüründe yaşamsal bir yer tutan “Süleymaniye Medresesi”nin Rodos Türk Vakfı’na iade edilmesi ve  müze durumuna getirilmesi  gerekmektedir.

4-Rodos ve İstanköy’de 1972 yılında kapatılan iki dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğretim veren okulların yeniden açılması gerçekleştirilmelidir.

5-Yunanistan Devleti,Vakıf  Yönetmeliği’nde  belirtilen “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” hükmüne uygun bir tavır içine girmelidir.Bu hükme uyulması,uluslararası antlaşmalarla da güvence altına alınmıştır.

6-Rodos ve İstanköy Türk Vakıf yönetimi,atamalarla değil,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türk/Müslümanların özgür seçimiyle oluşturulmalıdır.

 

————————————————————————–

FUEN 2022 General Assembly Resolution

IN MEDIA ORGANS, GREECE CLAIMS THAT THERE ARE NO TURKS IN THE DODECANESE; MOREOVER, IT IS CHANGING THE NAMES OF ARCHITECTURAL MONUMENTS INHERITED FROM OTTOMAN TURKS AND SELLING PROPERTIES OF TURKISH FOUNDATIONS AT FIRE-SALE PRICES.

In Greek media organs such as “Rodosreport.Gr” dated February 22, 2022, “Komotinipress” website dated February 25, 2022 and daily newspaper “Dimokratiki.Gr” dated June 29, 2022, it was reported that “There are no Turks in the Dodecanese.” and fingers were pointed at our association.

As reported by the daily “Rodiaki” dated May 22, 2022, the name of “Suleymaniye Madrasah”, which belongs to the Rhodes Turkish Foundation, has been changed to “Neoclassical School of the Medieval City of Rhodes”. What’s more, the name of the South Aegean Regional Directorate (Governorship of Dodecanese) was registered as the owner of the school.

Then again, Turkish-Muslim Foundation Properties in Rhodes and Kos were also sold at fire-sale prices.

In January and February 2022, a 34-acre land belonging to Turkish-Muslim Foundation Properties in Kos was sold to a tourism company in return for 181 thousand Euros. In addition to this illegal sale, more than 70 pieces of properties, mostly lands, belonging to the Kos Turkish-Muslim Foundation were either transferred or sold to municipalities to be converted into parks, parking lots and cemeteries. The Kos Foundation Property Administration, which made this decision, consisted of persons appointed by Greece rather than being elected by free vote.

As FUEN General Assembly, we demand the following from the Greek State:

  • Greece should recognize the Turkish presence in the Dodecanese, as evidenced by the Council of Europe’s “Resolutions on the Situation of the Greek Citizens of Turkish Descent in Rhodes and Kos” along with other historical documents.
  • Greece should stop pointing the finger at our association, which has been working for the recognition of Turkish identity in the islands.
  • The “Suleymaniye Madrasah“, which has a crucial place in the common culture of the Turkish community in Rhodes, should be handed back to the Rhodes Turkish Foundation and converted into a museum.
  • Bilingual Turkish schools, which were closed down in 1972, should be reopened in Rhodes and Kos.
  • The Greek State should adhere to the Rhodes and Kos Foundation Administration provision that states “foundation properties cannot be purchased, sold, possessed or inherited.” Adherence to this provision is also guaranteed by international treaties.
  • Members of Rhodes and Kos Turkish Foundation Administration should not be appointed by the state but instead elected by free votes of Turks/Muslims living in Rhodes and Kos.