FUEN-AVRUPA MİLLETLERİ FEDERAL BİRLİĞİ NE YAPAR?

FUEN-AVRUPA MİLLETLERİ FEDERAL BİRLİĞİ NE YAPAR?

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

mustafa.kaymakci68@gmail.com

Türkiye’de yeterince bilinmez. Avrupa’da 400’ün üzerinde azınlık yaşıyor. Her 7 Avrupalıdan biri azınlık  ve de bölgesel ya da azınlık dillerinden birini konuşuyor.

Bununla birlikte Avrupa azınlıklarının talepleri oldukça farklı.  Kimi azınlıklar  birçok hakka sahip ve  kendi ülkelerinin çoğunluk nüfusu ile iş birliği yapabiliyor. Buna  karşılık  kimi azınlık grupları  ise kendi ülkeleri tarafından tanınmamakta,asimilasyona karşı mücadele vermekte ya da yetersiz kalmakta. Tıpkı Rodos ve İstanköy Türkleri gibi.

Avrupa Milletleri Federal Birliği Ne Yapar?

Avrupa’da FUEN (Avrupa Milletleri Federal Birliği) adlı  bir örgüt var. Bu örgüt yerli ve ulusal azınlıklar/halk gruplarının çatı kuruluşu. Şimdilik FUEN’e 90 örgüt üye.68 yıl önce Paris’te kurulmuş.

FUEN, Avrupa azınlıklarının taleplerini bölgesel, ulusal ve  özellikle Avrupa  düzeyinde savunuyor. FUEN, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Birleşmiş Milletler ve Avrupa azınlıklarının temsilcileri ile birlikte çalışıyor.

Birleşmiş Milletler’de  istişari, Avrupa Konseyi’nde ise katılımcı bir statüye sahip.

FUEN,Avrupa Birliği tarafından desteklenen Dilsel Çeşitlilik Ağı (RML2future), Dilsel Çeşitlilik Kampanyası (language diversity), Avrupa Parlamentosu ile Diyalog Forumu ve Avrupa Azınlıklar Avrupa Futbol Şampiyonası (EUROPEADA) organizasyonu gibi etkinlikler yürütüyor.

FUEN,Avrupa’da yerli ve ulusal azınlıklar/etnik grupları bir araya getirmek amacıyla kongreler düzenliyor. Her yıl bir üye kuruluşun ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrede yaklaşık 150 ila 250 azınlık temsilcisi bir araya gelmekte. Kongrede,Delegeler Meclisi’nde üye kuruluşların kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin sundukları karar metinleri oylanarak kabul ediliyor.

FUEN Çatısı Altında Azınlık Çalışma Grupları Oluşturulmuş

FUEN çatısı altında Azınlık Çalışma Grupları oluşturulmuş durumda. Bunlar “Alman Azınlıkları Çalışma Grubu”,“Slav Azınlıkları Çalışma Grubu” ve  “Türk Azınlıkları Çalışma Grubu” gibi gruplardan oluşuyor.

Türk Azınlıkları Çalışma Grubu(TAG),Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu(ABTTF), Yunanistan’dan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisi,Rodos ve İstanköy Türklerinin Türkiye’deki temsilcileri olan   Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER),Rusya’dan Bars El (Karaçay-Balkarlar) ve  Birlik (Nogaylar) ,Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti VATAN (Ahıska/Mesket Türkleri), Ukrayna’dan Kırım Tatar Milli Meclisi (Kırım Tatarları) ve Ukrayna Tatarları (Kırım Karaylar) ile Azerbaycan’dan Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan VATAN’ın (Ahıska/Mesket Türkleri)  oluşmuş.

Kaymakçı’nın “Ağustos 2016’da Yunanistan’dan Sınır Dışı Edilmesi” FUEN Genel Kurulunda

FUEN’nin,bu yılkı genel kurulu,17-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Romanya’nın Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg’da  düzenlenendi.

FUEN üyesi Romanya’daki Macarların Demokratik İttifakı’nın (RMDSZ) ev sahipliğinde düzenlenen kongrede Rodos ve İstanköy Türklerini temsilen ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve dernek üyesi Atıl Hacımenni katıldı.

ROİSDER,“Azınlıklar Pazarı”nda Stant Açtı. Kurduğu stant ile Yunanistan’da yaşayan Rodos ve İstanköy Türk toplumunu   katılımcılara tanıttı. Yoğun ilgi gören  dernek standını ziyaret eden katılımcılara Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürü ve sorunları hakkında kitaplar ve broşürler eşliğinde bilgi verildi,ürünlerimiz ikram edildi.

Kongrede,ulusal azınlıklar için Avrupa genelinde bir koruma mekanizmasının oluşturulmasını öneren “Avrupa Azınlıkları Koruma Girişimi (MSPI) “için bir milyon imza kampanyası ele alındı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi günü toplam 185 delegenin katılımıyla FUEN 2017 Delegeler Kurulu gerçekleşti.

ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın “Ağustos 2016’da Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini kınayan karar tasarısı” Genel Kurul’da oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda kısaca şunlar dile getirildi:

“…. Rodos ve İstanköy Türk toplumunun mensubu olan Kaymakçı, Rodos’ta dünyaya gelmiş, ancak göç etmek zorunda kalan bir ailenin bireyi olarak Türkiye’de öğrenim görmüş ve profesör olmuş bir akademisyendir. Kaymakçı’nın başkanlığını yaptığı olan  ROİSDER de  FUEN üyesi olarak uluslararası düzeyde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu çalışmalarda Avrupa Birliği’nın evrensel ölçütleri kapsamında,“Rodos ve İstanköy’de Yunan Müslümanı yoktur, Türk Müslümanı vardır; Rodos ve İstanköy’de, çift dillilik  temelli okullar yeniden açılmalıdır; Rodos ve İstanköy’deki Türklerin kültürel kimliği kabul edilmelidir ve Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler korunmalıdır.” konuları üzerinde durulmaktadır.

Kaymakçı’nın Yunanistan’dan sınır dışı edilmesi Yunan makamlarının Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da yaşayan Türk toplumuna yönelik doğrudan bir sindirme girişimi olarak görüyoruz.Bununla neredeyse 70 yıldır baskı altında tutulan Türk toplumu mensuplarına gözdağı verilmek istenmektedir.

FUEN,Ege’nin iki kenarında yaşamakta olan Türk-Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesini istiyor. Ancak bu içten istek,  üyemiz olan  derneğin bir sivil toplum örgütü olarak Rodos ve İstanköy Türklüğü’nün sorunlarını dile getirme konusunda çalışmalarının karşıtı değildir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların dile getirilmesi ve konuşulmasından geçtiğine inanıyor ve .. ve

Mustafa Kaymakçı’nın  giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan’dan sınır dışı edilmesini  FUEN Genel Kurulu  olarak yersiz buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Yunanistan’ın bu hukuksuz ve aşağılayıcı eylemi karşısında Kaymakçı’ya güçlü desteğimizi ilan ediyoruz.”

Özetle şu söylenebilir:Günümüz dünyasında sivil toplum örgütlerinin   uluslararası platformlarda önemi giderek artmakta.Bu örgütler uluslar ve azınlıklar seslerini böylelikle daha yüksek düzeyde duyurabildikleri gibi birbirlerini anlamakta ve ortak noktalar bularak dayanışmalarını artırabilme  olanağına sahip olmakta. “Uluslararası sivil toplum örgütlerinde de etkin olmalıyız”diye  düşünüyorum

Bu bağlamda FUEN’nin bir sloganı var: “Siz Yalnız Değilsiniz(You Are Not Alone)”