GENEL KURUL KARARI

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Haziran 2021 günü saat 14.00 ’de dernek binamızda (1813/4 sok. No:2/6 D:2 Ethembey Apt. Karşıyaka/İZMİR) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Birinci toplantıda  çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluksuz genel kurulu 29 Haziran 2021 saat 14.00’de yine dernek binasında yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

Dernek yönetim kurulu adına

 

GÜNDEM

  1. Açılış
  2. Divanın Oluşumu
  3. Çalışma Raporu ve Denetleme Raporunun Okunması
  4. Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
  5. Raporların Aklanması
  6. 2021-2023 Bütçesinin Görüşülmesi
  7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Seçimi
  8. Kapanış