“İstanbul Şubesi Genel Kurulu”

 

RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

İSTANBUL ŞUBESİ’NİN

26.12.2018 GÜNLÜ GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDAKİ

  1. NOLU KARARI

 

  1. Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma derneğinin, İstanbul şubemizin, olağan genel kurul toplantısının, şubemiz adresi olan, İstanbul, Beyoğlu , Nane Sok. No:1 Rodos İş hanında, ilk toplantısının 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 13:30’da yapılmasına, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci toplantının 26 Ocak 2019 tarihinde, Cumartesi günü saat 13:30’da, aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı gündemi
  • Genel kurul toplantısının açılışı, saygı duruşu
  • Başkanlık divanının seçilmesi,
  • Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi, ibra edilmesi
  • Denetim kurulu raporunun görüşülerek ibra edilmesi
  • Yönetim ve denetim kurulu seçimlerinin yapılması (yönetim için 5 asil, 5 yedek, denetim için 3 asil, 3 yedek üye seçilmesine)
  • Yıllık dernek üyelik aidatının 01.01.2018 tarihinden itibaren 120.-TL olarak alınmasına karar verilmiştir.
  • Dilekler, öneriler ve toplantının kapanması

 

 

Rafet Faryalı                         Alpaslan Aksoy

 

Özcan Hüdür                         H. Koray Turgal