İSTANBUL’DA ADALI TÜRKLER PANELİ,BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ

İSTANBUL’DA ADALI TÜRKLER PANELİ,BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ

 

Derneğimizin, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü ile ortaklaşa olarak, 6 Nisan 2018 günü saat 14:00 ‘de  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte Kurulu Salonu’nda düzenlediği  “Unutulmayan Adalar, Unutulan Türkler III” adlı paneli büyük bir ilgi gördü.

Panele, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ile çok sayda soydaşımız katıldı.

Paneli,Prof.Dr. Cezmi Eraslan yönetti.

Panelde söz alan  Prof.Dr.Cemalettin Taşkıran, Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı ve Doç.Dr. Cihan Özgün onikidaların  siyasi,sosyal ve ekonomik önemi ile  güncel olarak Rodos ve İstanköy  Türklerinin kültürel kimlik sorunlarını anlattılar.

Konuşmalarda ve dinleticilerin katkılarında;Ege’nin iki kenarında yaşamakta olan Türk-Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinin Rodos ve İstanköy  Türklüğünün sorunlarını dile getirme konusunda çalışmaların  karşıtı  olmadığı belirtildi  ve    Yunanistan Devleti’nden

  • Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin Türk kültürel kimliğini kabul etmesi,
  • Çift dillilik  temelli Türk Okullarının yeniden açılması ve
  •  Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserlerin  korunması talep edildi.

Panel,bir kokteyl ile sonuçlandırıldı

Rodos istanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği