İSTANKÖY(KOS)’DE “ SÖZDE PONTUS SOYKIRIM ANITI’NIN AÇILMASINI KINIYORUZ  

Özet

Bilindiği üzere, Yunan Parlamentosu oybirliği ile 1994 yılında kabul ettiği bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul edilmiştir.    Bunun sonucunda  her yıl 19 Mayıs tarihinde, yoğun bir şekilde etkinlikler düzenlenmekte ve gerçeklikten uzak bu  tarihi yalan üzerine kurgulanmış hikayeler Yunan halkına empoze edilmektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda, İstanköy Pontus Derneğince, “Pontus Soykırımı” anıtı inşasına karar verilmiştir. Ekte tasviri ve inşaat çalışmalarından kareler yer alan anıtın inşa edileceği meydanın adı da İstanköy Belediyesi tarafından “Pontus Helenizmi Parkı” olarak değiştirilmiştir. Bu anıtın, tüm resmi zevatın katılımıyla 6 Ekim 2022 tarihinde açılışının yapılması planlanmıştır.

Biz ROİSDER olarak, Ege Denizi’nin iki yakasındaki halklar arasında gerçeğe dayalı bir dostluk istiyoruz.  Bu kapsamda “Pontusluların katledildiği” yalanı üzerine kurgulanmış hikayeler  üzerine inşa edilmiş anıtların ve söylemlerin Türkler ve Yunanlar arasında dostluğa hizmet etmediğini  kamu oyunun bilgilerine sunuyoruz. Diğer yandan İstanköy’de dikilecek bu anıt, adanın kadim halkı olan Türklere  karşı nefret suçlarını da körükleyecektir. İstanköy (Kos)’de “ Sözde Pontus Soykırım Anıtı’nın” Açılmasını Kınıyoruz.

———————————————————————–

6 Ekim 2022

Bilindiği üzere, Yunanistan 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda oybirliği ile kabul ettiği bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etmiştir.  Bu yasa, 7 Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.   Bunun sonucunda  her yıl 19 Mayıs tarihinde, yoğun bir şekilde etkinlikler düzenlenmekte ve gerçeklikten uzak bu  tarihi yalan üzerine kurgulanmış hikayeler Yunan halkına empoze edilmektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda, İstanköy Pontus Derneğince, “Pontus Soykırımı” anıtı inşasına karar verilmiştir. Ekte tasviri ve inşaat çalışmalarından kareler yer alan anıtın inşa edileceği meydanın adı da İstanköy Belediyesi tarafından “Pontus Helenizmi Parkı” olarak değiştirilmiştir. Bu anıtın, tüm resmi zevatın katılımıyla 6     Ekim 2022 tarihinde açılışının yapılması planlanmıştır.

Aslında   iddiaların tam aksine tarih  Yunanların Türklere karşı uyguladığı soykırım olaylarına tanıktır.  Sözgelişi,1821 yılında, Batılıların desteği ve yönlendirmesiyle Yunanistan’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başlatılan ayaklanma sonucunda, Mora Yarımadası’na Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Tripoliçe başta olmak üzere, Mora Yarımadası ve adalarda binlerce sivil masum Türk, en vahşi şekilde katledilmiştir.Yine Kurtuluş Savaşımız öncesi ve sonrasında Yunan Ordularının bozguna uğrayarak geri çekilişinde Ege bölgesinde Türk Halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, tecavüzler ve barbarlıklara ilişkin olarak ninelerimizin/dedelerimizin trajik anlatımları/ağıtları hala kulaklarımızda tazeliğini korumaktadır.

Biz ROİSDER olarak, Ege Denizi’nin iki yakasındaki halklar arasında gerçeğe dayalı bir dostluk istiyoruz.  Bu kapsamda “Pontusluların katledildiği” yalanı üzerine kurgulanmış hikayeler  üzerine inşa edilmiş anıtların ve söylemlerin Türkler ve Yunanlar arasında dostluğa hizmet etmediğini  kamu oyunun bilgilerine sunuyoruz.

Diğer yandan İstanköy’de dikilecek bu anıt, adanın kadim halkı olan Türklere  karşı nefret suçlarını da körükleyecektir.

İstanköy(Kos)’de “ Sözde Pontus Soykırım Anıtı’nın” Açılmasını Kınıyoruz.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

Yönetim Kurulu adına

 

İstanköy “Pontus soykırımı” anıtı, tasviri (Kucağında bir çocuğu tutan Pontus kıyafetleri içinde bir anne ve arkada tarihi Pontus Devleti arması olan kartal).

 

İstanköy’de anıtın yerleştirileceği alan (sarı renkli). Adı, İstanköy Belediye Meclisi’nin 14 Haziran 2022 tarihinde yaptığı toplantıda “Pontus Helenizmi Parkı” olarak adı değiştirildi

 

   

  

Soykırım anıtı inşa çalışmalarından kesitler