İZMİR’İMİZİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN!

İZMİR’İMİZİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN!

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; işgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir’dir. 9 Eylül İzmir’imizin kurtuluşu günü kutlu olsun!

9 Eylül 1922, Türk ordusunun 26 Ağustos’ta başlattığı Büyük Taarruz harekatının sonucunda, emperyal devletlerin uydusu Yunan işgali altındaki İzmir’e girişinin müjdesidir. 9 Eylül, Milli Mücadele’nin sona ermesi sonrası Türk milletinin tam bağımsızlığını simgelediği dönüm noktasıdır.

İzmir’in kurtuluşu da biz Rodos ve İstanköy Türkleri için ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü İzmir kurtulmasa  idi, emperyal devletler ve uydusu,adalar Türklerinin varlıklarını sürdürebilmelerine olanak vermeyeceklerdi.

Diğer yandan İzmir,Rodos ve İstanköy Türklerinin anavatan Türkiye’de en çok yerleştikleri bir ilimizdir.Adalı Türkler,İzmir’de sıcak bir yuva bulmuşlardır.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Ne yazık ki,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Müslüman Türkler,günümüzde kültürel olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir azınlık durumundadır.

Bu nedenle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış bizler ve dostlarımız, Onların sorunlarına sahip çıkacak çalışmalarımızı şimdiye değin olduğu üzere sürdürmeliyiz. Bu çalışmalarla Onlar, yalnız kalmadıklarını bilecekler ve kültürel kimliklerinin bir insanlık hakkı olduğu doğrultusunda haklarını arayacaklardır.

Başta Türk Milletinin olmak üzere Rodos ve İstanköy’de yaşamakta soydaşlarımızın  9 Eylül İzmir’in Kurtuluşunu bir kez daha kutluyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

izmirin kurtuluşu