“Karşıyaka Balkan Platformu”adının “Karşıyaka Balkan Türkleri Platformu” olmasını Talep ediyoruz.

 

Sayın

Selman Boyacıoğlu

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı

 

Sayın Başkan

Öncelikle Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı olarak yapmakta olduğunuz çalışmalar için teşekkürlerimi yinelemek isteriz.

Size yazmamızın nedeni,derneğimize ulaşan ve  görüşümüze sunulan “Karşıyaka Balkan Platformu”protokolu taslağı konusunda düşünce ve önerilerimizi iletmek amacına yöneliktir.

Sayın Başkan,

Protokol taslağında taraf derneklerin “Çameria Arnavut Kültür ve Dayanışma Derneği,Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği,Ege Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği “ olduğu belirtilmektedir.

 

Protokol taslağında imza olarak Remzi Akyürek’ in  adı geçmektedir. Anılan kişiye temsilcimiz Raşit Tavşancı aracılığıyla  Platformun adı başta olmak üzere protokol taslağının 2. ve 3.maddelerine  eleştirilerimiz ve önerilerimiz iletilmişti.

Buna rağmen,basına yapılmış bir açıklamada,  bu platforma taraf dernekler arasında   derneğimizin de adının geçmiş olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

 

Sayın Başkan,

Öncelikle platformun adının “Balkan Türkleri Platformu” olmasını öneriyoruz.

Nedeni şu: Her ne kadar protokol taslağının 2.maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında çalışma ve faaliyetlerde bulunma” konusu yazılmış olmakla birlikte bu platformun Türk bilincinin dışında etnisiteye dayalı bir platform olacağı izlenimi vardır.

Bizim dernek olarak önerimiz,bu maddeye Atatürk’ün “Ne Mutlu Türküm Diyene !” sav sözünün eklenmesidir.Çünkü bizim Türkiye Cumhuriyeti’ne gelmemizin nedeni,bize öncelikle Türklük bilincinin verilmesi olmuştur.Yapmamız gereken iş ve davranış,etnisitemiz dışında bizi birleştiren Türklük Bilincinin öne çıkarılmasıdır.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türklerin temsilcisi olarak bizler, Türk ve Çağdaş olarak kültürel kimliğimizin Yunanistan tarafından yıkıma uğratıldığı için Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış Türkleriz.

Dolayısıyla Platfomun adının da “Karşıyaka Balkan Türkleri Platformu” olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan platformun 3.maddesinde Karşıyaka’nın çoğunluğunun Balkan kökenli insanlardan oluşturulduğu tezidir.Bu tezin, geçerliliği konusunda bir araştırma sonuçlarına rastlanmış değildir.

 

Sayın Başkan,

Sonuç olarak görüşümüzü kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Bizim dışımızdaki dernekler,kendi etnisitelerini araştırmak ve  kültürlerini geliştirmek için platformlar kurabilirler.Ancak “Türkiye Cumhuriyeti Karşıyaka Belediyesi Kent Konseyi” çatısı altında böyle bir örgütlenmeye gitmenin  doğru olmadığını ifade etmek  isteriz.

Bu eleştirici ve önerilerimiz dikkate alınmadığı  taktirde böyle bir platforma girme konusunda talebimiz söz konusu olmayacaktır.

Bilgilerinize arz ve rica ediyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Yönetim Kurulu Adına

Başkan