MAYIS AYINDA RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜNDE İZ BIRAKANLAR VE OLAYLAR

 

MAYIS AYINDA RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜNDE İZ BIRAKANLAR VE OLAYLAR

 

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız

 

Mayıs Ayında da Rodos ve İstanköy Türklüğünde İz Bırakanlar ve Olaylar vardır.

Bunlar sırasıyla;1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ,19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs  1981 Mustafa Kemal Atatürk’ün Doğum Günü  gibi günler, dayanışmamız ve  de anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile doğrudan  ilgili olaylar ve tarihlerdir.

 

Mayıs ayında Türkiye tarihinde,olumsuz olan ve travma yaratan günler de  olmuştur Bunlardan birisi ,15 Mayıs 1919 emperyal devletlerin güdümüzde Yunan Askerlerinin İzmir’e çıkışıdır.

 

Diğeri de,Mayıs ayının  390 yılı Osmanlı Türk yurdu olan Rodos ve İstanköy  ve Onikiadaların İtalyanlar tarafından işgal edildiği  ay olmasıdır.

 

Saygılarımızla.

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

———————————————————————————————————————-

 

 

1 MAYIS 2019 EMEK  VE DAYANIŞMA GÜNÜ

 

 

1 Mayıs işçi bayramı, ilk kez 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gündeme gelmiştir.

 

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884’te başlamıştır. Chicago’da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886’dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırmıştır. 1 Mayıs 1886’da ABD’nin büyük kentlerinde beş binden fazla grev ilan edilmiştir. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralanmıştı. Üç gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4’ü idam, 4’ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

 

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 Paris Kongresi’nde, (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün ortak bayram ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine bu gün “1 Mayıs” olarak belirlendi.

 

Türkiye’de 1 Mayıs ilk kez 1921’de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.

 

Ankara’da ise, 1 Mayıs 1922’de İşçi Bayramı kutlandı.

 

Cumhuriyet’in ilanından sonra 27 Mayıs 1935 tarihli “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun” ile 1 Mayıs “Bahar Bayramı” olarak kabul edildi.

 

12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 30 yıla yakın aradan sonra Nisan 2009’da “Emek ve Dayanışma Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

 

Tüm çalışanlarımızın “Emek ve Dayanışma Günü”nü kutluyoruz.

 

19 MAYIS 1919 –  KURTULUŞ KAVGAMIZIN BAŞLANGIÇ GÜNÜDÜR.

 

Mustafa Kemal Atatürk,Mütareke İstanbul’unda bulunduğu zaman dilimini,Vatanın ve Ulusun kurtuluş yollarını düşünmek ve araştırmakla geçirmiştir. Oluşturduğu planlarını uygulayabilmek ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatabilmek  için askerî yetkili olarak Anadolu’ya geçebilmek doğrultusunda çalışmış ve bu çalışması 30 Nisan 1919 da IX. Ordu Kıt’aları  Müfettişliği’ne tayini kararının Saray’ca imzalanması ile olumlu sonuçlanmıştır.

 

Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 günü beraberindeki 18 görev arkadaşı ile birlikte Samsun’a ulaşmak için Bandırma vapuru ile İstanbul’dan yola çıkmış ve  19 Mayıs 1919 da Samsun’a ulaşmıştır. Bu tarihten itibaren Kurtuluş Savaşımızı adım adım uygulamaya koymuştur. 19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan ve  üç yıl sürecek bu varlık savaşı,30 Ağustos 1922 de zaferle  ve daha sonra İzmir’in kurtarılmasıyla sonuçlanmıştır.

 

Mustafa Kemal Atatürk,Kurtuluş Savaşımızı başlatmak için Samsun’a  ayak basışının tarihi olan 19 Mayıs gününü de Türk Gençliği’ne ithaf etmiştir. Bu nedenle de  her 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bayramı olarak kutlanır.

 

Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere  tüm büyüklerimizi , şehitlerimiz ve gazilerimizi , sırtında bebesi ile kağnı arabalarıyla cepheye silah taşıyan kutsal anne ve ablalarımızı sevgi  ve saygı  ile anıyoruz.

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun.

 

 

19 MAYIS ,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DE DOĞUM GÜNÜDÜR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum günü 19 Mayıs 1881 olarak kabul edilir.

 

Atatürk,Cumhuriyet Devrimi ile milletimizi kulluktan eşit yurttaşlara dönüşümünü gerçekleştirmenin öncülüğünü yapmıştır. Yurttaşlığın, laiklik  temelli ve bilimin  yol göstericiliğinde özgür düşünen ve üreten  insanlar olmasını öğretmiştir.

 

Atatürk,salt Anadolu ve Rumeli Türklüğünün sonsuza değin bağımsız ve özgür bir millet olmasını sağlayan Cumhuriyetin  Kurucusu değildir.

 

Aynı zamanda,Atatürk,emperyalizmin güdümünde yurdumuzu işgal etmek üzere gelen düşmanlara karşı kazandığı zafer ve kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti ile salt Türklerin değil, bütün mazlum ülkelere örnek olmuştur.

 

Bu bağlamda adalarda yaşamakta olan Türklerin de kurtarıcısı olmuştur.Çünkü  Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmasa idi adalardaki Türkler de yok edilecekti.

 

Yalnız bu gün değil, tüm günlerimizde , Atatürk’ün devrimlerini kavrayarak  ve sahip çıkarak , bunları korumayı ve uygulamayı sürdürmemiz gerekmektedir.

 

Mustafa Kemal Atatürk’ü, özlem ,sevgi ve saygı  ile anıyoruz.

 

 

15 MAYIS 1919 İZMİR’İN İŞGALİ

İtilaf Devletleri,Birinci Paylaşım Savaşı’nda  gizli antlaşmalarla Batı Karadeniz ve Ege sahillerini İtalya’ya bırakmışlardı.

 

Bununla birlikte,İtalya’nın bu bölgeye yerleşmesi durumunda Doğu Akdeniz’deki ve Boğazlardaki çıkarları tehlikeye düşen İngiltere, Fransa’nın da desteğini sağlayarak Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesini sağlamıştır. Bu gelişme üzerine Yunanistan, İzmir’i işgal etmek için hazırlıklara başlamıştır.

 

15 Mayıs 1919’da İngiliz,Amerikan ve Fransız donanmasının koruması altında Yunan ordusu İzmir’e asker çıkararak işgale başlamıştır.

 

Yunanistan,işgali haklı göstermek için önce bölgedeki Rumların Türklerden daha kalabalık olduğunu iddia etmiştir.Ancak  bu fikri çürütülünce bölgedeki Rumların Türkler tarafından katledilmek üzere olduğunu söyleyerek Hıristiyan dünyasının da desteğini sağlamaya çalışmış ve bunda bir süre için başarılı olmuştur.

 

İzmir’in işgali Yunanistan için büyük bir önem taşıyordu.

Megola İdea (Büyük Yunanistan ideali) artık gerçekleşmekteydi. Batı Anadolu’yu kapsayan Bizans İmparatorluğu yeniden kurulabilecekti.

 

Bu  nedenle Yunanlar,bölgede düzeni sağlamak yerine Türk nüfusunu yok etmek için katliamlar yapmaya başlayacaklardır.

 

Bu durumu daha önceden tahmin eden Türk Halkı,İzmir’in işgaline diğer işgallerden daha fazla tepki göstermiştir.

İzmir’e çıktıkları ilk gün katliam yapmaya başlayan Yunan ordusuna karşı ilk kurşun İzmir’de gazeteci Hasan Tahsin tarafından sıkılmıştır.

Kısa bir süre içinde de  Yunan işgaline karşı silahlı direniş grupları oluşmuştur. Yunan ordusu bu engellemeler  karşın işgallerine devam etmiştir.

 

İzmir’in işgali,Ege Bölgesi’nde milis kuvvetler olan Kuva-yı Milliye’nin kurulmasına neden olmuştur.

Düzenli ordu kurulana kadar silahlı direnişi bu birlikler gerçekleştirmiştir.

 

Redd-i İlhak Cemiyeti,Batı Anadolu’daki direnişi yönetmeye başlamış.Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerini toplayarak” Batı Cephesi”ni kurulmuştur.

Anadolu’nun değişik yerlerinde İzmir’in işgalinin protesto etmek amacıyla mitingler düzenlenmiş,böylece İzmir’in işgali ulusal bilincin canlanmasında etkili olmuştur.

 

Ulusal bilinçle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kurulmuş ve Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk Ordusu, Büyük Taarruz harekâtı sonucu işgal altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girmiştir.

 

İzmir’in kurtuluşu,Milli Mücadele’nin sona ererek milletimizin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır.

 

           

 RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ’NÜN  ACI GÜNÜ: İTALYA  İŞGALİ

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada’yı oluşturan adalar 1912 yılı Mayıs ayında İtalya tarafından işgal edilmiştir.

 

Büyük devletler gibi sömürge edinme sevdasına düşen İtalya,1911 yılı sonlarında Trablusgarb’a saldırdılar.Ancak,gönüllü Osmanlı Türk subaylarının önderliğindeki savunma barikatlarını aşamayınca , Trablusgarb’daki Türk subayların geri çekilmesi için baskı oluşturabilmek  amacıyla Rodos ve İstanköy dahil Onikiadalar’a da saldırı ve işgal planları yapmaya başlamışlardı.

 

İtalya donanması,önce 24 Nisan 1912 de yörede stratejik önemi bulunan Stampalya adasını işgal ettiler.

4 Mayıs sabahı da General Ameglio ve Amiral Viale komutasında 6000 kişilik İtalyan kuvveti Rodos Adası’na çıktı. Bir taraftan da Rodos valisinden adanın teslimi istendi. Vali İtalyanlara karşı koymak için gerekli  araçlara sahip olmadığını,bununla birlikte işgali protesto için görevinden istifa ettiğini bildirdi.Bunun üzerine harekete geçen İtalyan kuvvetleri önünde 1200 kişilik Türk garnizonu savunma yapabilmek için geri çekildi.

 

Ada’daki Rumların her hareketi İtalyanlara haber vermeleri, kendilerinden on kat daha fazla İtalyan askerleri karşısında Türk garnizonunun direncini kırdı. Herhangi bir yardım da alamayan direnişçi Türkler ve garnizon,17 Mayıs da teslim olmak zorunda kaldı. Böylece İtalyanlar,biri subay olmak üzere 9 ölü 20 yaralıdan ibaret çok az bir kayıp ile Rodos’un işgalini tamamladı.

 

Gerek adaların birbirleriyle, gerekse tüm adaların merkezde olan haberleşme hatlarının kesik olması dolayısıyla Osmanlı Yönetimi, Rodos ve  Onikiadanın işgalinin kesin olarak Haziran başında öğrenmişlerdir.

 

Bu işgaller ile  Adalar’da 1522 de başlayan ve   390 yıl süren Osmanlı Türk egemenliği son bulmuş oldu.

 

Adaların İtalyanlar tarafından işgaliyle Adalar Türkleri’nin asimilasyonu başlamış, günümüzde de bu süreç hızlanarak devam etmektedir.

 

İtalyan işgaliyle şehit düşen askerlerimizi,işgal sonrası İtalya’ya sürgün edilen asker ve milislerimizi ve de tüm idari ve askeri erkanı da saygı ile anıyoruz.

 

Not:Mayıs Ayında Rodos ve İstanköy Türklüğünde İz Bırakanlar ve Olaylar” yazısı, bir önceki  İstanbul Şubesi Başkanımız Av.Rafet Faralyalı’nın katkısıyla hazırlanmıştır.