Milli Kütüphane’de Yunanistan’ın antlaşmalara uymadığı anlatıldı.

Değerli Üyelerimiz ve Soydaşlarımız,

Dernek başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı’nın,12 Ekim 2017 günü saat 17.00’de İzmir Milli Kütüphane Salonu’nda   vermiş olduğu “Ege Denizi’nden Yükselen Çığlık:Rodos ve İstanköy Türkleri ” konulu söyleşisi yüksek bir katılım ile gerçekleştirildi.

Söyleşide,Rodos ve İstanköy Türklerinin uluslararası antlaşmalar bağlamında yeterince bilinmeyen haklarının olduğuna değinildi.

Bu bağlamda Rodos ve İstanköy Türklerinin  başta, 1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol, 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması,30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37-45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları ve 1947 Paris Antlaşması  gibi uluslararası antlaşmalardan doğan haklarının olduğu,bu hakların 1978 Viyana Sözleşmesi’nin 15.maddesi ve Uluslararası Adalet Divanı’nın 1978 tarihli kararı ile tescil edildiği anlatıldı.

Kaymakçı,sözleşme ve antlaşmalarda  kabul edilen kararların, antlaşmaların  yapıldığı sıradaki salt toprakları  bağlamadığını, o ülkenin sonradan edindiği toprakları da kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini, bir başka deyişle  bir toprak parçasına sahip olan devletin, daha önce taraf olduğu antlaşmaların,halefiyat tarihinden başlayarak, o topraklar için de geçerli olacağı hükmünü getirdiğini belirtti.

Kaymakçı, Yunanistan’ın son olarak taraf olduğu  1947 Paris Barış Antlaşması’nın, hiçbir tartışmaya yer  bırakmayacak şekilde bugün de geçerliğini sürdürdüğünü,Md.19/4’de “transfer edilen topraklarda“ yaşayan kişilerin ayrımcılık yapılmaksızın insan haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanacaklarının belirtildiğini ve haklar içinde eğitim hakkının da olduğuna işaret etti.

Kaymakçı, bütün bunlara karşın Yunanistan devletinin  kabul ettikleri uluslararası antlaşmalara uymayarak  Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimlikleri baskı altında tuttuğunu söyledi.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği