ONİKİADANIN UNUTULAN TÜRKLERİ HATIRLANDI.

ONİKİADANIN UNUTULAN TÜRKLERİ HATIRLANDI.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Metin EKİCİ  danışmanlığında Türk Halk Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi  Arş. Gör. Gökçe EMEÇ   “ İstanköy-Yunanistan Türkleri Geçiş Ritüelleri” adlı Yüksek Lisans tezini başarıyla  tamamlamıştır.

Gökçe EMEÇ’i kutluyoruz .

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Danışman Prof.Dr.Metin EKİCİ,Rodos ve İstanköy Türklüğünün kültürel kimliğinin korunması konusunda önder ve seçkin bir bilim insanıdır.

Kendisine Onikiada Türkleri olarak minnettarız.

Rodos ,İstanköy  ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği