OSCE-Varşova/AGIT-FUEN Toplantısı

Değerli Rodos ve İstanköylü Soydaşlarım,

Derneğimiz, 30 Eylül-1 Ekim 2015 tarihlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na katılmış bulunmaktadır.

Toplantıda,Yunanistan Devleti temsilcisine,adalarda yaşamakta  olan Türklerin “Yunan Müslümanı” olmadığını,Müslüman kimliğine bağlı olarak Onların Türk olduğunu anımsattık.

Derneğimiz, 30 Eylül-1 Ekim 2015 tarihlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’na katılmış bulunmaktadır.

Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen toplantıya, derneğimiz dışında  Türk Grubu’nu  Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Uluslararası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” gibi  FUEN üyesi STK’lar temsil ettiler.

Derneğimiz,ABTTF, BTAYTD  ve  VATAN,  toplantıda yaptıkları sunumlarda ,Müslümanlara ve Türklere  karşı  yapılmakta olan ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük ile din  ya da inanç özgürlüğü önündeki engeller gibi konuları yazılı ve sözlü olarak dile getirdiler.

Dernek  olarak yapmış olduğumuz iki sunumda da , Yunanistan’daki Türk varlığının Batı Trakya ile sınırlı olmadığını belirterek Rodos ve İstanköy başta olmak üzere Onikiadalar’da 6.000 Türk’ün yaşadığını,eğitim ve din özgürlüğü alanlarında ciddi sorunlarla karşılaştığının altını çizdik.Anadilde eğitim hakkının iade edilmesini istedik. 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı dönemde adaların Yunanistan’a ait olmaması gerekçe gösterilerek,Yunanistan’ın  buralarda yaşayan Türklerin  azınlık olarak kabul etmemesini eleştirdik.

Bu bağlamda Yunanistan Devleti temsilcisine,adalarda yaşamakta  olan Türklerin “Yunan Müslümanı” olmadığını,Müslüman kimliğine bağlı olarak Onların Türk olduğunu anımsattık.

Yunan Helsinki Monitoru  Panoyete Dimitras da görüşümüzü destekleyecek bir sunum yaparak  Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklerin azınlık kabul edilmesi gereğine değindi.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve  Onikiada Türkleri  Kültür ve Dayanışma Derneği  Başkanı