RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMASI

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Adalarda yaşayan ve Türkiye’ye göçen biz Rodos ve İstanköy Müslüman Türkleri  için dini ve mili bayramlarımız daha özel günlerdir.

Bilindiği  üzere,Rodos ve İstanköy Türkleri, İslam Cemaati Heyeti tarafından temsil ediliyordu. 1912 İtalya işgalinden sonra, yerel kararname ile kadılık kurumu kaldırılmış ve müftülük makamı tanınmıştı.

Günümüzde  Rodos ve İstanköy’de Müftülük kurumu Kaldırılmıştır ve dini anlamda adalardaki Türk azınlığı temsil edilmemektedir. Adada yaşayan Türklerin,Yunan asıllı yurttaşlarla fırsat eşitliği açısından haksız bir durumda bulundukları gözlemlenmektedir. Türkler, geride, baskı altında, ezik ve silik bir yaşantı sürdürmeye zorlanmışlardır ya da zorlanmaktadırlar.  Bütün bunlara rağmen   Adalar Türklerinin dini gün ve bayramlarını kutlamaya ve  İslam dininin gerektirdiği ibadetleri yerine getirmeye önem verdikleri gözlemlenmektedir.

Aslında Yunanistan’ın taraf olduğu;1881 İstanbul  Antlaşması,1913 Atina Antlaşması,1920 tarihli Yunanistan’daki Azınlıkların Haklarına Dair Sevr Antlaşması,1923 Lozan Antlaşması gibi antlaşmalar ve de Yunanistan Anayasası doğrultusunda Rodos ve İstanköy’deki Müftülük kurumlarının varlıklarını sürdürmesi  gerekmektedir.

Özetle,Adalarda Türklerin kültürlerini ifade etme aracı olan “Türk Dili” ve buna bağlı eğitim ve din gibi kültürel aktarım araçları, Yunanistan’ın uyguladığı kültürel arınma politikası karşısında büyük tehlikelerle karşı karşıyadır.

Bu nedenle  Ramazan Bayramı’ndan da yararlanarak evimize gelen konuklara ve kutlamaya gittiğimiz dostlarımıza ve de turist olarak tatillerini  adalarda geçirmeye gidecek olanlara Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Müslüman Türklerin   yok edilme aşamasında bir azınlık olduğunu anlatmalıyız.

Osmanlı-Türk Mimari eserlerini mutlaka görmeleri isteğinde bulunmalıyız ve de gözlemledikleri kültürel yıkımı ilgililere aktarmalarını talep etmeliyiz.

Bu koşullar altında bile adalarda yaşayan ve Türkiye’ye göçen soydaşlarımızın  Ramazan Bayramınızı kutluyor,sevinç,huzur ve mutluluklarla dolu günler diliyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Adına

Başkan