RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ  “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”NDA/2

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ  “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”NDA/2

19-20 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen  “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu”’nda Rodos ve İstanköy  Türklerinin sorunları ve çözüm yolları konularında çok sayıda bildiriye yer verildi.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı ve Doç.Dr.Aslı Başaran ile ortak hazırlanan“Rodos Ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları ve Çözümler”adlı bildiri,Doç.Dr. Aslı Başaran tarafından sunuldu.

Bildiride, “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Vatandaşlık Sorunu, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları, Din ve İbadet Sorunu, Örgütlenme  sorunu,Osmanlı Türklerinden Kalan Kültür Mirasının Korunması Sorunu, Vakıflar Sorunu, Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu gibi konuları anlatıldı ve  ”Türk kimliklerinin kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskılara son verilmedir, •             Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlanmalıdır, •                Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlık eğitimi için önündeki engellerin kaldırılmalıdır, • Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermelidir” talepleri dile getirildi.

Bildiride son olarak,Rodos ve İstanköy Türklerinin sosyal ve kültürel haklarının  sırasıyla Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Antlaşmalar  ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış  olduğu belirtildi.