RODOS İSTANKÖY TÜRKLERİ YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

Değerli Rodos ve  İstanköy Türkü Soydaşlarımız,Dostlarımız

Siz Rodos ve İstanköy Türkleri soydaşlarımız ve dostlarımıza,2020 yılında mutluluk,sağlık sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Yeni yıla girmekte olduğumuz bu günlerde kuruluşumuzdan  bu yana iki ana amacımızı  anımsatmak isteriz.

Bunlardan birincisi,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşlarımızın Türk kültürel kimliğinin korunması konusunda ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmaktı.

İkincisi ise Türkiye’ye göç etmiş soydaşlarımızı bir araya getirmek ve adalı bilincini geliştirmekti.

Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu iki amaç doğrultusunda dikkate değer çalışmalar yaptık.

Değerli Soydaşlarımız,Dostlarımız

Andığımız amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaparken defalarca dile getirdiğimizi bir konuyu yeniden anımsatmak isteriz.

Bu da ;”Ege’nin iki kıyısında yaşamakta olan halkların dostluktan başka çaresi yoktur’ tezidir.

Bu tezi  çok önemsiyoruz. Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaş ve akrabalarımızın Türk kültürel kimliğiyle varlığını sürdürmesi konusundaki çalışmalarımız, asla Türk-Yunan dostluğunun karşıtı değildir.

Çünkü her iki kıyıda yaşayan Türk-Yunan halklarının temel sorunu, kültürel kimliğinin korunması temelinde bir insanlık sorunudur. Bu açıdan Yunanistan ve Türkiye arasında var olan ilişkilerin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekiyor.

Evet, çok önemli sorunlarımız var, ama artık 21. asırda yaşıyoruz. Bu asırda insanlara zorla başka bir şeyi kabul ettirmek mümkün değildir. O zaman karşılıklı ilişkilerimizde sorunlarımızı çok açık yüreklilikle belirteceğiz, çözüm için tezler ileri süreceğiz.

Elbette bu tezler, Yunanistan Devleti’nin “Rodos ve İstanköy’de Türk Yoktur!,Yunan Müslümanı vardır” şeklinde ileri sürdüğü bilim dışı sosyolojik  ve tarihsel tez ile örtüşmeyebilir,ama nerdeyse 1000 yıldır adalarda yaşamakta olan kadim Türkün varlığını    inkar etmek  boşuna gayretten başka bir şey değildir.

Yineliyoruz, Ege’nin iki kenarında yaşamakta olan insanların dostluktan başka çareleri yoktur. Adalardaki Türk varlığını korumak ve geliştirmek  dostluğun ayrılmaz bir aracıdır. Bu nedenle Yunanistan’ca bu kültürün yok edilmesini doğru bulmuyoruz. Bunun böyle değerlendirilmesini istiyoruz.

Değerli Soydaşlarımız,Dostlarımız,

Sizlere 2019 yılında önemli kimi etkinliklerimiz konusunda kısaca bilgi vermek isteriz.

11 Ocak 2019’de “Yunanistan İstanköy(Kos) adasında Türk-Müslüman  Vakıf Malları haraç-mezat elden çıkarılıyor.”adlı Türkçe ve İngilizce bir basın açıklaması yaptık.

26-28 Mart 2019 günlerinde İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Türk Ocakları ile iki ayrı yerde “Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Paneli”ni düzenledik.

10-11 Ekim 2019’da Yaşar Üniversitesi’nde “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu”nu gerçekleştirdik.

15-16 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen “1. Balkan Kültür Günleri Şenliği”’ne katıldık.

23 Kasım 2019’da Samsun’da düzenlenen “3.Balkan Tarihi Kongresi”’nde bildiri sunduk.

27-28 Kasım 2019’da Cenevre’de Birleşmiş Milletler  tarafından düzenlenen “Azınlıklar Forumu’”nda Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunlarını dünya kamuoyuna duyurduk.Sunduğumuz bildiriye  her zaman olduğu üzere Yunanistan Devleti’nin sözcüsü “Rodos ve İstanköy’de Türk Yoktur!,Yunan Müslümanı vardır” söylemiyle karşı çıktı.

23 Aralık 2019’da da yine  “Yunanistan İstanköy(Kos) adasında Türk-Müslüman  Vakıf Malları haraç-mezat elden çıkarılıyor.”adlı bir basın açıklaması yapmak zorunda kaldık.Çünkü vakıf eserlerin yağması devam ediyor. Bu durumu aynı zamanda; Yunanistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisisi Sayın Michael-Christos Diamessis ile Yunanistan Cumhuriyeti Eğitim ve Din İşleri Bakanı Sayın Niko Kerameus’a yazdığımız mektuplarla bildirdik.

Değerli Soydaşlarımız,

Çalışmalarımızdaki başarımızı, siz Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve dostlarımızla bir ve birlik olarak azimkarane  çalışmalarımıza borçluyuz.

Ancak yaptıklarımızı asla  yeterli göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunluğunda ve azmindeyiz. Geçen zamana  oranla daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız.

Rodos ve İstanköy’deki soydaşlarımızın Türk ve Müslüman olarak varlıklarını  sonsuzluğa  değin sürdüreceklerine  inanıyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu

24 Aralık 2019