“Rodos ve İstanköy Türklerine Kıbrıs Türkleri de sahip çıkıyor”

Rodos ve İstanköy Türkleri Direniyor!

Prof.Dr.Oğuz Karakartal

Kıbrıs Gazetesi 2 Şubat 2021

1911’de İtalyan işgaline uğrayan, II. Dünya Savaşı sonunda Batı’nın desteğiyle Yunanistan’a bırakılan beş yüz asırlık Türk adaları Rodos ve İstanköy’ün öyküsü, Kıbrısımız için ibretliktir.

Merhum Rauf Denktaş’ın “Kıbrıs, Girit Olmasın!” uyarı ve kitabının yanına kanımca bir de “Kıbrıs, Rodos olmasın!” sözünü eklemek gerek. İtalyan ve Yunan yönetimi altına girince Rodos ve İstanköy Türklerinin acı ve sıkıntı dolu yılları başlamış, bugüne kadar gelmiştir. “Anadolu’ya göç ettirilme, iş yeri açma iznindeki sıkıntılar, Türkçe eğitim alamama, ibadet, imar ve tamir sorunları” bu sıkıntılardan sadece bir kaçıdır.

1911’den bugüne 40-50 bin nüfusa sahip iki adada şimdilerde 9000 civarında Türk kalmıştır. AB içindeki Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklerle, Rodos ve İstanköy adası Türklerine karşı yürüttüğü yıldırma, asimile politikası ve insan hakları ihlalleri, Helsinki İnsan Hakları Raporu’nda da yer almıştı.

Ancak Yunanistan bildiğini okumaya, Avrupa politikacıları ise onları izlemeye devam ediyor. Demek ki Türk yönetim ve bayrağı altında olmayı kaybeden Türkleri, hangi ülke idaresinde olursa olsun ikinci sınıf vatandaş muamelesi bekliyor. Bir zamanlar Girit, şimdilerde Rodos ve İstanköy 1955-1974 yılları arasında ise Kıbrıs Türklerinin yaşadıkları öldürülme, göç ettirilme, kötü muamele vb durumlar, günümüzde gözü kapalı AB sevdalılarının bilgisinde ama umurunda değil. Uygarlık Avrupası’nın kendi insanına yönelik insan hakları avukatlığı, Türkler ve Müslümanlar söz konusu olunca işlemiyor.

Bizdeki sözde çağdaş kimi aydın gurubu ise içi zehirli AB elma şekerinin peşinden ağzı sulanarak koşuyor. Rodos adasına tatile giden siyasiler orada Türk bulunduğunu görünce şaşırıyor. Çektikleri sıkıntılar ada Türklerince kendilerine gizlice aktarılınca, Rumlarla federasyon savunucuları,  kendi ellerindeki siyasi argümanlara zarar gelecek korkusuyla Rodos Türklerinin durumuna sessiz kalıyor, ulusal duruş sergileyemiyor.

1996’dan beri Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) başkanlığını yürüten Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve arkadaşlarının Rodos ve civar ada Türklerinin sorunlarına yönelik yaptıkları organizeler, etkinlikler, akademik toplantılar, ses getirmeye başladı.

Artık Avrupa, Türkiye ve KKTC’de belli çevrelerde Rodos ve Onikiada Türklerinin sorunları, Yunanistan’ın onlara uyguladığı çirkin politika biliniyor.

Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Örgütü, Agit, Fuen gibi kurumlara yayın ve faaliyetlerini İngilizce olarak da basıp yollayan Mustafa Kaymakçı ve ekibi, Rodos-İstanköy adaları Türkleri adına mücadeleyi sürdürüyor.

Kıbrıs Türkleri İngiliz ve Rumlara karşı Kıbrıs Türk halkı, mücahitleri ve Türkiye ile birlikte verdiği varoluş mücadelesini kazandı. Bu noktada Rodos Türklerinden daha şanslı durumdalar.

Ancak Yunanistan ve Rum Kesimi’nin, Kıbrıs’ı Giritleştirmek ve Rodoslaştırmak, bir başka ifadeyle Türklerden arındırmak, megali idea politikası hiç değişmeden 24 saat çalıyor.

Rodos ve İstanköy Türklerinin en büyük şansı merkezi İzmir’de bulunan ve başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın yürüttüğü dernek.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve Doç. Dr. Cihan Özgün şimdiye kadar birçok kitap, etkinlik ve faaliyete imza attılar. Editörlüğünü bu iki ismin üstlendiği Rodos ve İstanköy Türk Kültürü adlı bildiri kitabı yeni yayınlandı.

Kitap “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Türk Kurtuluş Savaşı’na katkı veren Rodos ve İstanköy Türkleri ile, bu iki adadan silah temini için TBMM tarafından görevlendirilen kahramanların ruhuna adanmış.

”    Rodos ve İstanköy Türk Kültürü adlı bildiri kitabında yer alan bazı ilgi çekici bulduğum makaleleri şöyle sıralayabilirim:    – Mustafa Kaymakçı-Cihan Özgün, “Türk Kurtuluş Savaşı’na Rodos ve İstanköy Türklerinin Katkıları”    – Emin Onuş, “Kıbrıs Türk Şairi Özker Yaşın ve Rodos”    – Semih Çınar, “Rodos ve İstanköy’de Yunanistan Döneminde Türk Kültürel Kimliğine Bakış”    – Mehmet Ö. Özbilgin-M.Aykut Mis, “İstanköy Türklerinde Halk Oyunları”    – Sema Kılıçaslan, “Rodos ve İstanköy Türk Yemekleri”    – Yusuf Halaçoğlu,” İstanköy Adasının Nüfus Defterleri”    – Oğuz Karakartal, “Rodos Türklerinin Kültürel Aidiyeti:  Adada Eski Yazı-Türkçe Kültür ve Edebiyat”    – Neval Konuk Halaçoğlu, “Namık Kemal’in Rodos Mutasarrıflığı Sırasında İnşa Faaliyetleri”    – Rodos ve İstanköy’de İz Bırakan Türk Aydınları    Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) tarafından basılan Rodos ve İstanköy Türk Kültürü adlı bildiri kitabı dil bilimciler, tarih, edebiyat ve uluslararası ilişkiler bağlamında çalışanlar için çok önemli bir emek ürünü.

404 sayfalık eser, hem Türkçe hem İngilizce basılmış olup adı geçen dernekten temin edilebilir. Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ve ekibini son eser dolayısıyla kutlarken, onların bu haykırış ve direnişleriyle Rodos ve İstanköy adaları Türklerinin geleceği için umutlanıyorum. Sözlerimi,  Özker Yaşın’ın 1947’lerin Rodos’unu anlattığı “Polis Osman’ın Rodos Anıları” adlı şiirinin okunması tavsiyesiyle bitiriyorum.

https://www.kibrisgazetesi.com/rodos-ve-istankoy-turkleri-direniyor-makale,13270.html