RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNİN SORUNLARI BM AZINLIK SORUNLARI FORUMU’NDA DİLE GETİRİLDİ

BAŞKANIMIZ KAYMAKÇI,BM FORUM SALONU’NDA BM SEKRETERİ VE BATI TRAKYA TÜRKLERİ İLE

Başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı tarafından 28-29 Kasım 2019 günlerinde Cenevre(İsviçre)  Birleşmiş Milletler(BM) Azınlık Sorunları Forumu  12.Oturumu’nda Rodos ve İstanköy Türklerinin yaşadığı sorunlar dile getirildi.

Forumda bir bildiri sunan Kaymakçı,Rodos ve İstanköy’de resmi olmayan kayıtlara göre 9.000 Türk yaşadığını ve vahim düzeyde asimilasyona  uğradıklarını anlattı.

Kaymakçı,”Rodos  ve İstanköy Türklerinin  azınlık kültürel hakları; Uluslararası Antlaşmalar(1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol, 1978 Viyana Sözleşmesi’nin 15.maddesi, 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması,  30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37-45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları ve 1947 Paris Antlaşması vb gibi) yanında  Avrupa Konseyi,Avrupa Birliği,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı,Birleşmiş Milletler ve Yunanistan Anayasası bağlamında işlenmiş bulunuyor. Buna rağmen Yunanistan,bütün bunları gözardı etmeye devam etmektedir.” dedi.

Kaymakçı,Yunanistan Devleti’nden aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmeye davet ettiklerini söyledi:

1.Yunanistan Devleti,bir Avrupa Birliği üyesi olarak, Anayasası’nda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve diğer insan hakları dökümanlarında yer aldığı üzere azınlık hakları dahil insan hakları alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelidir. 

  1. Yunanistan Devleti, Türk çocuklarına çift dillik temelinde Türkçe öğrenim ve eğitim yapan okulların açılması için Rodos ve İstanköy’de bulunan Türk azınlığının temsilcileri ile diyalog kurmalıdır.
  2. Yunanistan Devleti, Rodos ve İstanköy Türklerinin bir insanlık hakkı olan anadilleri Türkçe’yi öğrenmelerinin önündeki bütün engelleri ivedilikle kaldırmalıdır.
  3. Yunanistan Devleti, çift dillik temelinde devlet okulları yanında Türkçe ve Yunanca olmak üzere iki dilde eğitim yapan özel okulların açılmasına da müsaade etmelidir.
  4. Yunanistan Devleti, Yunan okullarında okutulan tarih dersleri kitaplarındaki Türk imgesine ait olumsuz ve ötekileştirici söylemler kaldırmalıdır.
  5. Yunanistan Devleti,Rodos ve İstanköy’deki okullarda çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim yapılması konusunda Avrupa Konseyi’nin “Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki 1867 (2012) Nihai Versiyon Kararları”nı uygulamalıdır.”

Kaymakçı’nın önerilerine karşılık,söz alan  Yunanistan Devleti Temsilcileri;

Yunanistan’da Türk yaşamadığını  ve onların Yunan Müslümanı olduklarını ,1947 yılından itibaren Müslümanların Yunan yurttaşı  olarak kayıta geçirildiklerini,Müslüman eserlerin restorasyonunu yaptıklarını  ve derneğin iddialarının  gerçek dışı ve hukuki olmadığını dile getirdiler.

Oturumda ayrıca , ABTTF Merkez Ofis Sorumlusu K. Engin Soyyılmaz ile BTAYTD Yönetim Kurulu üyesi eğitimci Meltem Giritli ve BTAYTD Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Danışmanı Av. İlker Çavuşoğlu’ndan oluşan Batı Trakya Türk heyeti de  bildiriler sundular.