Rodos ve İstanköy Türklüğü,2018

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ,2018

 

“Rodos ve İstanköy Türklüğü,2018” kitabı 22-23 Kasım 2018 tarihinde Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İzmir’de düzenlediği “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2018”’nda Türk  bilimcilerinin yanı sıra yabancı bilim kişi ve uzmanlarınca  sunduğu  bildirilerini  kapsamaktadır.

Bu  niteliğiyle kitabın, uluslararası bir boyutu vardır. Yunanistan resmi ideolojisinin adalarda yaşamakta olan Türkleri,”Müslümanlaştırılmış Yunan” olarak kabul ettiği günümüzde,yabancı bilim kişi ve uzmanlarının Rodos ve İstanköy’deki  Türk varlığını objektif olarak var saymaları önemli bir aşama olarak görülmelidir.

Bu bağlamda kitabın temel amacı, Rodos ve İstanköy Türklerinin  kültürel sorunlarının çözümü  konularında taleplerinin  iletilmesi ve uluslararası farkındalığın oluşturulmasına  katkıda bulunmaktır.

Adalar Türkleri; Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimliği kabul edilmelidir, çift dillilik  temelli okullar yeniden açılmalıdır ve adalardaki Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler korunmalıdır.”gibi taleplere sahiptir.

Bu talepler aslında, bütün halkların kültürel kimliklerinin kabulü,ana dillerini öğrenme ve kullanma ile  ibadet özgürlüğü gibi sosyal ve kültürel hayatın başat değerlerini korumak ve sürdürmek gayretlerini ifade eden evrensel insanlık haklarını içermektedir.

Rodos ve İstanköy Türkleri,adalarda varlıklarını sürdürmeye çalışan bir avuç azınlıktır ve Onların giderek asimilasyonu, bir anlamda insanlığın ve kendine has bir kültürün yok edilmesi demektir. Bu çığlığa, Dünya Kamuoyu yanıt vermek zorundadır.

THE TURKISH IDENTITY IN RHODES and KOS,2018

This book covers a variety of articles on Turkish identity in Rhodes and Kos islands both in historical and legal perspectives. After publishing this book in October 2018, the editors planned to share the opinion with the public mentioned in the chapters and hold an academic and scientific meeting, namely “The International Symposium on Turkish Identity in Rhodes and Kos, 2018” which will be organized by The Rhodes, Kos and the Dodecanese Islands Culture and Solidarity Association (ROISDER) in Izmir, Turkey on November, 22-23, 2018 with the aim of reaching the academicians, activists, diplomats and public opinion in human rights manner. The information and discussions in this meeting may contribute to the re-edition of this book in the future.

Nowadays since the official ideology of Greece considers the Turks living on the islands as “Islamized Greeks/ Muslim Greeks” it should be seen as an important stage for foreign scholars and experts to objectively consider the Turkish presence in Rhodes and Kos. In this context, the main aim of this book is to convey the demands of the Turks of Rhodes and Kos about the solution of their cultural problems and to contribute to the creation of international awareness. Turks living in the Dodecanese Islands have a variety of demands including the acceptance of cultural identity, re-opening bilingual schools and preservation of the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks. These demands, include universal human rights such as the acceptance of cultural identity, the learning and using of their mother tongue, and freedom of worship. In fact, these demands express the efforts of all the peoples to preserve and maintain the cultural values of social and cultural life. Turks of the Dodecanese Islands are a handful of minorities who are trying to maintain their existence on the islands.

Their assimilation, in a sense, means demolition of mankind as well as a unique culture. To this outcry, the world’s public opinion must respond.