Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Antalya Şubesi Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Antalya Şubesi

Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Antalya Şubesi yönetim kurulunun

07/01/2019 tarihli ve 2019/01sayılı kararıyla 27/01/2019 tarihinde saat:10.30’da Barbaros Aile Çay

Bahçesi/Antalya adresinde olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündemle yapılacağı, ilk

toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 10/02/2019 tarihinde aynı yer, saat ve

gündemle yapılacağı duyurulur. 08/01/2019

Nafize KEYİK

Şube Yönetim Kurulu Başkanı.

Gündem:

1- Açılış ve Yoklama

2- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3- Divan Teşekkülü

4- Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,

5- Çalışma raporu ve denetim raporunun okunması,

6- Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü

7- Dernek Organlarının seçimi

7.1-Yönetim Kurulu Seçimi(5 Asil + 5 Yedek)

7.2-Denetleme Kurulu Seçimi(3 Asil+3 Yedek)

8- Dilek ve temenniler

9- Kapanış