ULUSLARARASI RODOS VE İSTANKÖY TÜRK VAKIFLARI SEMPOZYUMU

İzmir’de “ULUSLARARASI RODOS VE İSTANKÖY TÜRK VAKIFLARI SEMPOZYUMU” gerçekleştirildi.

Derneğimiz tarafından,Yaşar Üniversitesi desteğinde 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde iki gün süre ile İzmir’de “Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu,2019”düzenlenmiştir.

Sempozyumun temel amacı; Rodos ve İstanköy’deki Türk-Müslüman Vakıfları mallarının  haraç-mezat satışları ile zamanın tahribatına bırakılan ve giderek yok edilen   Osmanlı-Türk Mimari Eserleri konularında  ulusal ve uluslararası farkındalık yaratmaktı.

Açılış konuşmaları, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı (ROİSDER Başkanı), Gösta Toft(FUEN Genel Başkan Yardımcısı), Dr.Cemil Tuğay (Karşıyaka Belediye Başkanı), Dr Mustafa İduğ(Bornova Belediye Başkanı), Prof. Dr. M. Cemali Dinçer(Yaşar Üniversitesi) ve Abdullah Eren(T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı) tarafından  yapılmıştır.

FUEN Genel Başkan Yardımcısı Gösta Toft, yapmış olduğu konuşmada; Rodos ve istanköy’de yaşamakta olan Türklerin,bugün yok olma noktasına geldiğini,Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında   Rodos ve İstanköy  Türklerinden söz etmek olası olmayacağını belirtmiştir.

Sempozyumda;”Vakıf Kültürü”, “Uluslararası Hukukta “Vakıf” Statüsü”, “Rodos  ve İstanköy Türk Vakıflarının Dünü”,”Rodos ve İstanköy’deki Vakıfların Sosyal Yaşama Etkileri”, “Rodos ve İstanköy Türk Vakıflarının Güncel Sorunları”, “Rodos ve İstanköy’de Türk Vakıf Eserleri” ve  “Türk-Yunan İlişkileri” konularında yabancı ve Türk akademisyenlerince 19 adet bildiri sunulmuştur.

Sempozyum Türkiye ve Avrupa Medyası’nda büyük bir ilgi yaratmıştır. Bununla birlikte Yunanistan medyası,bu sempozyumda da Onikiada Türkleri için  dile getirilen gerçeklerden son derece rahatsız olmuştur.Bu bağlamda her konuda objektif  davranan FUEN’ini de doğru olmayan bir şekilde Yunanistan düşmanı olarak nitelendirmiş bulunmaktadır.

Derneğimiz,2020 yılında da “Rodos ve İstanköy Türklerinde anadil ve Türkçe Öğrenim Sorunları Sempozyumu”nu düzenlemeyi tasarlamaktadır.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

 

Başkanı