YENİ YIL KUTLAMASI

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız,

Öncelikle 2021 yılını bitirirken Sizlere çok özetle yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek isteriz.

Salgının  çok kısıtlayıcı ortamında, önce Merkez ve şubelerimiz olarak genel kurullarımızı yaptık. Bu dönemde kalıcı olarak  yaptığımız etkinliklerin en önemlisi, bilim insanlarının  katkısıyla  ürettiğimiz, “Yunan Algısında Türk İmgesi”(Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları) (Türkçe ve İngilizce) adlı kitabımızı  kaleme aldık. Kitabımızdaki yazılarımızda; Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesinin, var olan sorunların tartışılması, karşıtlıkların, çözümsüzlüklerin ve Türk imgesine karşı oluşmuş önyargı ve kalıp yargıların üstüne gidilerek çözüm üretilmesinin bir zorunluluk olduğunu ileri sürdük  ve  temel amacımızın Türk-Yunan İlişkilerinde dostluğun kalıcılığına katkıda bulunmak olduğunu özellikle belirtmek istedik.

17 Aralık 2021 tarihinde ,Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile ortaklaşa ”Yunan Algısında Türk İmgesi Kökenleri”  adlı paneli düzenledik.

Her yıl olduğu üzere 2022 yılı için de takvimlerimiz basmış bulunuyoruz.

Diğer yandan basın açıklamalarımız ve Yunanistan Devleti yetkilerine kaleme aldığımız mektuplarla  da Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşlarımızın kültürel haklarının  kabul edilmesini talep ettik ve 1972 yılında kapatılan çift dillilik temelindeki Türkçe Öğrenim veren okullarımızın yeniden açılmasını istedik.

Bizler, Ege Denizi’nin iki yakasında var olan Türk ve Yunan Halklarının dostluğunu istiyoruz. Ancak bu talebimiz Yunanistan Devleti tarafından  Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımızın kültürel haklarını  kabul edilmesi ve gereğinin yerine  getirilmesi ile çelişmez .Her ülkede farklı kültürlerin taleplerinin yerine getirilmesi bir insanlık borcudur.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız,

Yaşamakta olduğumuz süreç içinde salgın nedeniyle sıkıntılar yaşadık,2021 yılında daha güzel günleri umut ediyoruz.

2022 yılının başta Siz “Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız” olmak üzere bütün insanlığa ve Türklük Dünyası’na sevinç, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyoruz.

Sevgi, selam ve saygılarımızı sunuyoruz.

Rodos ,İstanköy  ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği