Yeni Yıl Kutlaması

Yeni Yıl Kutlaması

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

2014 yılını geride bırakıyoruz. Bu yıl Soydaşlarımız ve derneğimiz açısından son derece verimli bir yıl olmuştur.Önce,7-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN)’in  59. Kongresi’nde derneğimizin üyeliği onaylanmıştır. Arkasından 1-2 Ekim 2014 tarihinde İzmir’de E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde “Uluslararası Katılımlı Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu, 2014” düzenlenmiştir. Sempozyum bildirileri ,Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.11 Aralık 2014 tarihinde de  İstanbul’da Şubemizi kurarak bir panel düzenlemiş bulunmaktayız.

2015  yılında  da çalışmalarımızı yoğunlaştırarak Dünya ve Türkiye kamuoyuna sesimizi daha yüksek düzeyde duyuracağız.

Tek isteğimiz,bir Avrupa Birliği üyesi  olan Yunanistaki soydaşlarımızın  kültürel kimliklerini koruyarak mutluluk  içinde yaşamalarıdır.

Yeni yılın  insanlığa daha fazla sevinç ve mutluluk getirmesini diliyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Başkan