YUNAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ’NE MURAT REİS KÜLLİYESİ İÇİN MEKTUP YAZDIK.

 

Sayın Kyriakos Loukakis

Yunanistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

Zia Ür Rahman cad. 9-11

Gaziosmanpaşa- 06700 Ankara

 

Sayın Büyükelçi,

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER),Rodos,İstanköy ve Onikiadalardan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin, Türkiye’deki tek sivil toplum örgütüdür.

ROİSDER’in amaçları arasında;”Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy  ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme; Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’daki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerini yaşatma, koruma ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma;Rodos,İstanköy  ve Onikiadalar’daki miras hakları dahil, her türlü kültürel haklarını koruma için girişimlerde bulunma ve adalardaki Türk mezarlarının bakımı ve korunması”için çalışmalarda bulunma gibi konular bulunmaktadır.

Sayın Büyükelçi,

Son aylarda Rodos’daki vakıf mallarının elden çıkarılması ile ilgili iki konuyu dikkatinize çekmek istiyoruz. Bunlardan birincisi, Süleymaniye Medresesi’nin, merkezi Midilli’de bulunan Ege Üniversitesi’ne devredilmiş olmasıdır. Oysa,Süleymaniye Medresesi’nin mülkiyeti, Rodos Evkaf İdaresi’ne aitti.

Bir diğer konu da Rodos Adası’nda, Murat Paşa’nın mezarının da bulunduğu tarihi Murat Reis Külliyesi  içinde buluna Cami,Türbe ve Mezarlıklar kaderine terkedilmiş ve bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğudur. Son olarak Yunanistan Hükümeti,turistlerin bu yıkımı görmesini engellemek için Temmuz 2017 ayının başlarında Külliyenin giriş kapısına bir kilit vurmuş bulunmaktadır.

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız. Ancak, atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan kültürel mirasın korunması, derneğimiz kadar,  Yunanistan Hükümetinin de sorumluğundadır.

Murat Reis Külliyesi  için basına vermiş olduğumuz bildiriyi Zatı-alinize de bildirmeyi uygun görmüş bulunuyoruz.

Gereğini derneğim adına arz ediyorum.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan

 

Dear Kyriakos Loukakis

Republic of Greece – Embassy of Ankara

Zia Ür Rahman cad. 9-11

Gaziosmanpaşa- 06700 Ankara

 

Dear Ambassador,

Association of Rhodes, Kos and Dodecanese Islands’ Turks for Culture and Solidarity (ROİSDER) is the only non-governmental organization in Turkey for Turks who resided in Turkey after migrating from Rhodes, Kos and Dodecanese Islands.

Aims of ROİSDER are; ”to increase solidarity between Turks, who migrated in Turkey from Rhodes, Kos and Dodecanese Islands,  and to sustain and teach culture and traditions; to help the institutions for sustenance, protection and restoration of cultural heritage of Ottoman Turks that lived in Rhodes, Kos and Dodecanese Islands; to take necessary steps for protection of cultural rights including right of succession in Rhodes, Kos and Dodecanese Islands and to carry out necessary works for care and protection of Turkish graves in islands”.

Dear Ambassador,

we want to draw your attention to two subjects about disposal of foundation assets in Rhodes in recent months. First of them is the transfer of the Süleymaniye Madrasa to the Aegean University whose central is in Lesbos. However, Süleymaniye Madrasa was in the possession of General Directorate of Foundations of Rhodes.

Another issue is that the mosque, tombs and cemeteries in Murat Reis Complex, which is located on the island of Rhodes, where Murat Pasha’s grave is located, is about to be abandoned and to be destroyed because of carelessness. Finally, the Greek government locked the entrance gate of the Complex early in July 2017 to prevent tourists from seeing this destruction.

As an association, we have to deal with this subject in the direction of our belonging to Rhodes and Kos and as required in our legislation. However, the protection of the cultural heritage that is left to us through the foundations of our ancestors is both the responsibility of the Greek Government, as well as our association.

We considered that will be appropriate to send the press release for Murat Reis Complex to you.

Kindly submitted for necessary action on behalf of our association.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President of Association

 

Attachment: Press Release