YunanAskeri Yönetimi,Yunanistan Devletinin Rodos Ve İstanköy’de Türk YokturTezini Yalanlıyor” Hakkında BasınAçıklaması

Değerli Üyelerimiz ve Dostlarımız

Günümüzde Yunanistan Devleti ve medyası ,İstanköy ve Rodos’da “Türk yoktur”,”Yunan Müslümanı vardır” iddiasından bulunuyor,tarihi gerçekleri saptırıyor ve dünya kamu oyunu yanıltmaya çalışıyor.

Bu tez, yabancı belgelere de  geçersizdir. Basın açıklamasında :“9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul  edilen “The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos: Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararları”  ve “1 Nisan 1947  tarihli , İstanköy (Kos),    Askeri İdare Komutanı      K.KOUKIAS(Binbaşı)’ın “İstanköy Adası Türk Sakinleriyle Uyum İçinde Ve Kardeşlik Sevgisiyle Yaşamayı Arzuluyoruz”  adlı duyurusu bilgilerinize sunuyoruz.

Bu bilgilerin yaygınlaştırılmasını önemle rica ediyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

4 Eylül 2023

Ekler:

Yunan Askeri Yönetiminin 1947 tarihli İstanköyde Türk vardır duyurusunun Yunan kaynağı

Yunan Askeri Yönetiminin 1947 tarihli Duyurusunun Yunancadan İngilizceye Çevirisi

Yunan Askeri Yönetimin Rodos ve İstanköyde Türk vardır Duyurusunun Yunancadan çevirisi

Yunan Askeri Yönetimi Rodos ve İstanköy’de Türk Yoktur Tezini Yalanlıyor hakkında basın Açıklaması

 

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                             4  Eylül 2023

YUNAN ASKERİ YÖNETİMİ,YUNANİSTAN DEVLETİNİN RODOS VE İSTANKÖY’DE TÜRK YOKTUR TEZİNİ  YALANLIYOR

Günümüzde Yunanistan Devleti ve medyası ,İstanköy ve Rodos’da “Türk yoktur”,”Yunan Müslümanı vardır” iddiasından bulunuyor,tarihi gerçekleri saptırıyor ve dünya kamu oyunu yanıltmaya çalışıyor.

Bu kapsamda; kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelliyor ve baskı yapıyor, Türk çocuklarına  anadil eğitimi hakkı vermiyor,  Müslümanlık eğitimi  önüne engeller koyuyor,  Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına izin vermiyor,  Vakıf Malları Yönetim Kurulu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmelerine mani oluyor, Yunanistan ders kitaplarında Türk düşmanlığını işleyen ırkçı görüşleri kitaplarından çıkarmıyor, kısaca: Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Antlaşmalar ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış sosyal ve kültürel haklarını gerçekleştirecek uygulamaları yapmıyor.

Oysa,Rodos ve İstanköy’de Türk varlığını teyit eden ,  bırakınız Türk kaynaklarını ,yabancı birçok  belge vardır.Bunlardan iki belgeyi kamuoyunun bilgisine ve  Avrupa Birliği ile Yunanistan Devleti’ne sunuyoruz.

Bunlardan birincisi;”Avrupa Konseyi’nin Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararları”dır(Bakınız: 9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul  edilen “The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos”  başlıklı    karar)

Bir diğeri de; 1 Nisan 1947  tarihli , İstanköy (Kos),    Askeri İdare Komutanı      K.    KOUKIAS(Binbaşı)’ın duyurusudur.Bu duyuruda “İSTANKÖY ADASI TÜRK SAKİNLERİYLE UYUM İÇİNDE VE KARDEŞLİK SEVGİSİYLE YAŞAMAYI ARZULUYORUZ” denmektedir. Bu belge ile ; YUNAN ASKERİ YÖNETİMİ,YUNANİSTAN DEVLETİNİNİN RODOS VE İSTANKÖY’DE TÜRK YOKTUR TEZİNİ  YALANLIYOR”. Aynı durum Rodos Türkleri için de geçerlidir.

Devletlerde süreklilik vardır.Bir devlet kendine ait bir belgeyi görmezlikten gelemez.  İnsan haklarını önceleyen AVRUPA  BİRLİĞİ’nin bir bileşeni olan Yunanistan,bu  gerçekten kaçamaz. Gerçeklerden kaçtığı     zaman çağdaş bir devlet olma sorumluluğunu yerine getiremez .

Dernek olarak, özetle Rodos ve İstanköy’deki soydaşlarımızın Türk kimliklerinin kabul edilmesini ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmesini, başta Avrupa Birliği devletleri ve özgür dünyadan, Yunanistan Devleti’nden sorumluluğunu yerine getirmesi  konusunda girişimlerde bulunmasını  talep ediyoruz.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Başkan