Geçmişten Günümüze Rodos ve İstanköy Türklüğünün Sorunları Paneli

Yönetici:

Prof. Dr. Cezmi  ERASLAN (İstanbul Üniversitesİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi  Enstitüsü Müdürü)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yakup AHBAP (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Elemanı)

Dr. Fırat YALDIZ (T.C.Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı İzmir Koordinatörü)

Prof. Dr.Mustafa  KAYMAKÇI (Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı)

 

Tarih :

11 Aralık 2014 Perşembe,  Saat: 17.30

Yeri   :

Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği Lokali                            

 Mısır Apartmanı , Kat.1 , İstiklal Caddesi, Galatasaray                              

Beyoğlu, İstanbul.

Düzenleyen:

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

İstanbul Şubesi