İstanbul’da Adalılar Buluştu

Değerli Rodoslu ve İstanköylü Soydaşlarım, Sevgili Adalılar,

Bildiğiniz gibi, bu akşam İzmir’den gelerek birlikte olacak ve hasret giderecektik. Ancak hava muhalefeti nedeniyle İstanbul’a gelemedik.

Sizleri derneğimiz adına selamlıyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.

Bu vesileyse size kısaca, Rodos ve İstanköy Türkleri adına, özellikle yurt dışında yaptığımız iki önemli çalışmayı anlatmak istiyorum.

Bunlarda birisi, Avrupa Konseyi’nde Rodos ve İstanköy Türkleri için hazırlanan rapor ile ilgilidir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda ilk kez, uluslararası kamuoyuna Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin Sorunları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde 2012 ve 2013 yılı başında alınan kararlar ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) aktarıldı.

Bu bağlamda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)  Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi İsviçreli Parlamenter Andreas Gross’un hazırladığı “The situation of the Greek citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos” başlıklı rapor, 9 Mart 2012 tarihinde AKPM Daimi Komitesi tarafından kabul edildi.

Raporda, Onikiada’da yaşayan soydaşlarımızın, Türk kimliklerini serbestçe ifade edebilmeleri, Vakıfların yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, Müftülük makamına işlerlik kazandırılması, okullarda Türkçe ve din bilgisi derslerinin başlatılması, kapalı camilerin ibadete açılması ve Yunan vatandaşlığını kaybeden Onikiadalılara vatandaşlıklarının iade edilmesine dair beklentilerine işaret edilmiş bulundu.

İkinci önemli yurt dışı çalışmayı Cenevre’de gerçekleştirdik. Anılan sorunlar, sivil toplum örgütü düzeyinde de ilk kez Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına tarafımdan, 26-27 Kasım 2013 tarihlerinde Cenevre’de yapılan Birleşmiş Milletler 6. Azınlık Sorunları Forumu’nda Birleşmiş Milletler’e aktarıldı. Forumda, Ada Türklerinin Türk kimliği ile değil, Yunanistan tarafından halen ‘Yunan Müslümanları’ olarak kabule zorlandığını anlattım. Ayrıca adalarda yaşayan yaklaşık 6 bin Türk’ün ana dilde eğitim hakkından mahrum bırakıldığının, dini alanda ise 1972’den bu yana müftülük makamının boş olduğunu dile getirdim.

Formdan sonra, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF)  ile “Din özgürlüğü ve Yunanistan’da dini/etnik azınlıkların karşılaştıkları zorluklar” konulu bir panel düzenledik.

Panelde de Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler’in; Vatandaşlık Sorunu, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet, Osmanlı Türkleri’nden Kalan Kültürel Mirasın Korunması, Vakıflar Sorunu, Nefret ve Baskı Ortamı gibi sorunları, tarafımdan daha kapsamlı olarak anlatıldı.

Değerli Adalılar,

Bu iki etkinlikle Rodos ve İstanköy Türkleri’nin Sorunları, İzmir’de bir araya gelerek kurmuş olduğumuz derneğimiz sayesinde dile getirildi.  Ancak yaptığımız çalışmaları yeterli görmüyoruz. Yolun henüz başında sayılırız. Örgütlenme çok önemli. Başta İstanbul olmak üzere başlatmış olduğumuz örgütlenme çalışmalarını yurdumuzun her yerine yaygınlaştırmamız gerekiyor.

Bizler, Türkiye’ye yerleşmiş olan Rodos ve İstanköylüler ne kadar örgütlü ve çalışkan olursak, adalarda yaşamakta olan soydaşlarımız o kadar rahat olacaklar ve kimliklerini koruma konusunda dirençleri o kadar güçlü olacaktır.

Şunu unutmamalıyız. Bizlerin onlara borcu vardır. Bizlerin adalarda Tanrının rahmetine kavuşmuş büyüklerimizin mezarları ile atalarımızın bize armağan ettiği  mimari eserlerimizi korumak gibi görevlerimiz vardır.

Tekrarlamak istiyorum. Adalarda yaşamakta olan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin  kimliklerini koruyabilmesi, bizlerin  örgütlü ve çalışkan olmasına bağlıdır.

Onların moral desteğimize  ihtiyaçları vardır.

Onların sorunlarına dünya kamu oyuna aktarma konusunda yapmakta olduğumuz çalışmalara ihtiyaçları  vardır.

Değerli Adalılar,

En yakın zamanda İstanbul’da bir şube açılması konusundaki  çalışmanızı gerçekleştireceğinize inanıyorum. Biliniz ki insanlar, geçmişlerine ve geleceklerine ve kardeşlerinin ve de kendi sorunlarına sahip çıktığı ölçüde seçkin bir topluluk olurlar, saygı görürler.

İnanıyorum ki, bizlerin yapmakta olduğu çalışmalarla, Rodos ve İstanköy Türklüğü sonsuza değin yaşayacaktır.

Size, en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

İyi bir gece geçirmenizi diliyorum. Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı