Vuslat Günlerinde Kadınlarımız Bir Arada

Vuslat Günlerinde Kadınlarımız Bir Arada

Derneğimiz çalışmalarına adalıların katkıları  gün geçtikçe artıyor.Bu bağlamda Rodos ve İstanköy Türkü kadınlarımız her ayın ilk Çarşamba günü bir araya geliyorlar.

Etkinliklerimizle adalarda yaşamakta olan akrabalarımıza yalnız olmadıklarını,onların Türk ve Müslüman olarak dertlerine çözüm yolları bulma doğrultusunda Türkiye’deki derneklerinin varlığını duyumsatıyor,moral güçlerini artırmaya çalışıyoruz.

Artık,İzmir’deki merkezimiz dışında İstanbul’dan Antalya’ya ve Ankara’ya kadar örgütlerimiz var.

1 Şubat 2017 günü de derneğimizde buluşan kadınlarımız dostluklarını tazelediler ve  aralarındaki dayanışmayı güçlendirdiler.

Rodos,İstanköy  ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu