Basın Açıklaması

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız,

Bildiğiniz üzere, Rodos, İstanköy ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin,Türk kültürel kimliğini Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Halklar Birliği Federasyonu gibi yurtdışı kurumlarda savunan   Başkanımız  Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı’nın  giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle 31 Ağustos 2016 günü Yunanistan’dan sınır dışı edilmiş ve haksız ve usulsüz olarak 1 gün boyunca İstanköy Polis Nezarethanesi’nde tutuklu tutulmuştur.

Başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı’nın  giriş yasağı bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan’dan sınır dışı edilmesi ,İzmir’de bulunan Balkan ve  Rumeli Dernekleri tarafından da  yersiz, ırkçı ve bağnaz bir davranış olarak şiddetle kınanmaktadır.

Dernekler bu görüşlerini kahvaltılı bir basın açıklamasıyla, 19 Ekim 2016 Çarşamba saat 10:30’da “Tyna Cafe, Ali Çetinkaya Bulvarı No:5 Kültür, Gündoğdu Konak, İzmir”de   kamu oyuna duyuracaklar ve derneğimiz ile dayanışma içinde olduklarını bildireceklerdir.

Basın toplantısına katılmanız bizim gücümüzü artıracaktır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) Yönetim Kurulu

—————————————————————————————————————

Basın Toplantısına katılacak Dernekler

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Dernekleri İzmir Şb

Ege Balkan Ve Rumeli Dernekleri Federasyonu

Balkan Dernekleri Federasyonu

Ege Balkan Türkleri Federasyonu

İzmir Makedonya  Göçmenleri Derneği

Ege Makedonya  Göçmenleri Derneği

Ege Makedonya Göçmenleri Derneği Çamdibi Şubesi

Seyrek Muhacirler Derneği

İzmir Bakırçay Havzası Balkan Ve Rumeli Göçmenleri Derneği

Foça Bağarası Balkan Göçmenleri Derneği

İzmir Trakyalılar Derneği

İzmir Bosna Sancak Kültür Ve Yardımlaşma Derneği

İzmir Sancak Rumeli Kültür Ve Dayanışma  Derneği

İzmir Trakyalılar Ve Muhacirler Derneği

İzmir Pomaklar Derneği

Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu