İzmir’in Rodosluları Vilayetevi’nde geçmiş günleri andılar – Yeni Asır

İzmir’in Rodosluları  Vilayetevi’nde geçmiş günleri andılar

Ege Üniversitesi Rektörü Ülkü Bayındır, Sadi Nasuhoğlu, Mustafa Karakaya, Ahmet Çatalbaşoğlu eşleriyle birlikte bu geceye katılmışlardı.

Bu kuruluşun adı “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği”

Merkezi, Karşıyaka’da 1824 sokak No:2/C Yıldırım Apartmanında.

Bu derneğin amacı; Türkiye’ye göç etmiş Rodos ve Onikiada Türkleri arasında dayanışmayı artırmak.

Diğer görevleri de şöyle sıralanabilir:

* Kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme.

* Rodos ve Onikiadalardaki Osmanlı Türklerinden kalan eserleri yaşatma, koruma ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma.

* Rodos ve Onikiadalardaki miras hakları dahil her türlü sosyal haklarını koruma için girişimlerde bulunma.

***

Dernek bu amaçlara ulaşmak için; sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu ya da özel kurumlarla işbirliği yapar. Konferans, seminer, açık oturum gibi toplantılar ile sergiler, konserler, şenlikler ve geziler düzenler. Derneğin Başkanı da Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’dır.

***

İşte, İzmir’de oturan Rodos ve İstanköy’lüler geçtiğimiz hafta sonu Bostanlı’daki Vilayetevi’nde bir araya geldiler.

Doğrusu istenirse, coşkulu bir toplantı oldu.

Birbirleri ile uzun zamandır görüşemeyen Rodoslular, İstanköylüler kucaklaştılar.

Hasret giderdiler…

Aralarında Rodos ve İstanköy’den gelen soydaşlarımız da vardı.

Birbirlerine sarıldılar. ÇOcukluk veya ilk gençlik yıllarını anımsadılar.

Renkli ve keyifli bir geceydi.

Rodos, İstanköy ve Onikiadalılar Derneğinin Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı geceye katılanlarla tek tek meşgul oldu, hal hatır sordu ve sonra da bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Kaymakçı, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da Osmanlı devrinden kalma zengin bir kültür varlığını anlattı ve ekledi:

“Bu kültür varlığının sahibi olan bizler, iki komşu ülke arasında bir barış ve umut köprüsüyüz. Bu hususta her türlmü katkıda bulunmaya da hazırız.”

***

Ege Üniversitesi Rektörü Ülkü Bayındır, Rodoslu yazar Sadi Nasuhoğlu, Makina Mühendisi Mustafa Karakaya, Kadastro Mühendisi Ahmet Çatalbaşoğlu eşleriyle birlikte bu geceye katıldılar.

***

Sadi Nasuhoğlu Rodos’tan İzmir’e gelmişti.

Nasuhoğlu, Rodos’ta Türk kültürüne önemli katkıları olan bir yazar.

“Rodos” isimli kitabı da büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Türk Kültürü’ne katkılarından ötürü o gece Nasuhoğlu’na bir şükran plaketi verildi.

Marmarisli otelcilerden Süleyman Feyzullah ve Muhsin Salakozlu de gecenin önemli konaklarındandı.

Yeni Asır

27 Şubat 2005